Vi har kunnskapen og erfaringen for et vellykket salg av din bolig

Eiendomsmeglerne i SNE har lang erfaring i Tromsø og Troms, og vi har god kjennskap til boligmarkedet og de ulike områdene.

Vi gjør oppmerksom:

Vårt sentralbord vil deler av tirsdag 22. september være utilgjengelig pga. endringer i våre IT-systemer.

Alle meglere er tilgjengelig på deres direktenummer.

Interiør hytte

Eierformer

Hva betyr selveier, borettslag/andelsleilighet og aksjeleilighet?

Les mer om eierformer

Verdivurdering

Når du vurderer å selge, er et naturlig første steg i prosessen å få gjennomført en vurdering av boligens verdi, og om det er noe som kan oppgraderes før et eventuelt salg.