SNE Næringsmegling AS i Tromsøsøker megler/eiendomsrådgiver

Vi er på jakt etter gode hoder med interesse for eiendom.

Om oss

SNE Næringsmegling AS ble stiftet i 2016 og fikk egen konsesjon i 2017. Frem til da hadde vi meglet næringseiendommer gjennom SNE Eiendom AS. Vi har således betydelig lengre erfaring enn vår unge alder tilsier.

Vi driver med eiendomsmegling i Nord-Norge, med Tromsø som hovedsete, og Nord Norge som nedslagsfelt.

Vår visjon er å være tonegivende aktør og foretrukne formidler av næringsrelaterte eiendomstjenester i Nord-Norge.

Dette skal vi klare gjennom å tilby et fullverdig spekter av tjenester med høy kvalitet knyttet til formidling og forvaltning av eiendom på et kommersielt grunnlag.

SNE Næringsmegling AS har mange aktive oppdrag innenfor salg, utleieformidling, verdivurdering og kjøpsoppdrag. Vårt kompetanseområde spenner vidt - fra salg ved enkle hjemmelsoverdragelser, til sammensatte transaksjoner med helt eller delvis salg av andeler m.m.

Stillingen

Som følge av en økende oppdragsmengde trenger vi nå å utvide vår stab. Vi leter derfor etter en fremoverlent person som kan styrke vår posisjon og bli med oss på reisen videre.

Rett person vil få muligheten til å utvikle egen stilling, og vil inngå i et aktivt og engasjerende arbeidsmiljø med høy integritet og stor fleksibilitet. Hos oss er ingen arbeidsdager like.

Vi ser etter en kompetent person, hvis erfaring kan komme fra ulike fagfelt.

Avhengig av hvem du er, vil eksempel på arbeidsoppgaver kunne være

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Vi kan tilby

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Kortfattet søknad med CV og relevante vitnemål/attester sendes snarest til: brh@sne.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ben-Ruben Heimstad, mobil: 977 14 629.


Ben-Ruben Heimstad

Tel: 977 14 629

brh@sne.no

Tom Espen Stormo

Tel: 977 98 000

tes@sne.no