Stor næringstomt i Tromsø

Evjenvegen 76, Tromsdalen

Stor utviklingseiendom i pressområde kommer for salg medio august 2022.

Ta kontakt for å registreres som interessent.

Til sammen over 26 000 kvm. tomteareal.

Eiendommene selges på vegne av Statsbygg.

Tomteareal: 26 000m²

Se full beskrivelse

Dagens situasjon

Eiendommen er i dag bebygget med flere lagerbygg og verksted. Sliten bebyggelse med varierende standard. Til sammen 1 202 m² BTA.

Delvis regulert til næring og delvis til friområde i gjeldende kommuneplan.

Eldre reguleringsplan fra 07.11.1974. Her er hele hovedeiendommen regulert til industri.

Matrikkel

Gnr. 15 Bnr. 26

Gnr. 15 Bnr. 42

Gnr. 15 Bnr. 43

i Tromsø kommune.

Kontakt:

Sondre Hjelmevoll

406 16 599

Ben-Ruben Heimstad

977 14 629

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: