Parkgata 33-35

Parkgata 33, Tromsø

Spennende og sjelden sentrumseiendom. Tjener i dag som forsamlingslokale og administrasjonskontor for Adventkirken i Tromsø.

Eiendommen anses å ha et vidt bruksområde. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til boligformål. Ved eventuel konvertering til bolig, er det naturlig å forvente ettertraktede boliger gitt eiendommens plassering.

Tomteareal: 509m²

Se full beskrivelse

Beliggenhet

Sentral beliggenhet midt i Tromsø sentrum. Kort vei til alle sentrums fasiliteter, buss, skole og barnehage mv.

Eiendomstype og eierform

Næringsbygg, med eiet tomt.

Byggeår

Ukjent byggeår. Selgers estimat er byggeår 1946 / 1947.

Modernisert i 1995.

Tomteareal

Eiet tomt 509 kvm. Opplysninger om tomtestørrelse er hentet fra Matrikkelrapport.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: