Hessfjord

Hessfjord,

Stor, delvis uregulert tomt med grense mot sjø i Hessfjord, Karlsøy kommune. Til sammen ca. 45 500 m². Flere av de omkringliggende eiendommer benyttes til næringsformål, og det er nærliggende å se for seg at en regulering av denne eiendommen dras i en slik formålsretning.

Deler av den aktuelle tomten er regulert iht. reguleringsplan for Hessfjord Grustak.

På naboeiendommen som omkranses av salgsobjektet, har Troms Kraft etablert trafostasjon, med ny linje tilknyttet Fakken vindkraftpark.

Eiendommen omslutter også det som i dag er kildesorteringsmottak med nedfelte containere myntet på husholdninger.

Prisantydning: 3 500 000,-
Tomteareal: 45 512m²

Se full beskrivelse

Beskrivelse

Eiendommen ligger på begge sider av vegen langs FV 863, nær krysset til FV 302. Enkel adkomst langs en lengre rett strekning.

For det meste råtomt, med skog- og buskvegetasjon. Mindre deler av eiendommen er gruslagt.

Karlsøy kommune har en stor andel av sysselsetting knyttet til fiskeri og havbruk. Både Lerøy, Wilsgård og NRS har oppdrettsanlegg i kommunen. Kommunen har forøvrig gitt nåværende eier signaler om at de er positiv til omregulering til nærings/ industriformål.

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: