Naust Håkøya

Kvaløya

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
490 000,-

Prisantydning: 490 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 2013
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Naust Håkøya
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-16-0169
Matrikkel Gnr 68 bnr 186 i Tromsø kommune. Eiendommen er ikke seksjonert og naust står på felles tomt sammen med 5 andre naust. Eier har ideell andel på 2/12 av tomten. Naustet som selges er naust 6.
Beliggenhet Beliggende på Håkøya like nedenfor Tromsø ungdomssenter.
Adkomst Tinglyst adkomst over eiendommen 68/5. God adkomst til naust.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt.
Boligtype, og eierform Fritidseiendom Selveier, oppført i 2013
Byggeår 2013
Areal Bruttoareal: 30 kvm
Byggemåte Bygget står på plate på mark, flislagt gulv innvendig. Vindtetting på vegg og tak. Panelt innvendig, men ikke isolert. Klart for isolering. Bygd innvendig hems. 4 Vinduer montert. 2 dørs port. Egen inngangsdør. Klargjort for platting utvendig. Opplysninger jfr. selger.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 09.07.2013
Standard Flislagt gulv og panelte vegger.
Parkering Parkeringsplass ved naustet.
Tomten Areal: 358 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Ikke tilknyttet vann og avløp.
Regulering Området er regulert til tjenesteyting jfr. kommuneplan datert 28.11.2012. Eiendommen er avsatt til område for fritidsbebyggelse jfr. bebyggelsesplan datert 20.12.2005
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 490 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takster og verdier Teknisk verdi ;,-
Verdi takst ;,-
Lånetakst ;,-
Ligningsverdi kr ,-
Kommunale avgifter Ikke oppgitt av Tromsø kommune.
Fellesutgifter kr ,- per mnd
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

PENGEHEFTELSER

23.12.1964 3682
ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: 1902 / 68 / 5 / /
NOE AREAL UNNTATT, SE HISTORISK GRUNNBOK
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:
05.10.2001 14757
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: 1902 / 68 / 5 / /
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om parkering
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

05.10.2001 14766
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighet hefter i: 1902 / 68 / 5 / /
Bestemmelser om rett til å sette ut båt
Med flere bestemmelserFor mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Nøkkelopplysninger
Selgers egenoppgave
Grunnkart
Byggetegning
Ferdigattest


Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven.
Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Diverse Kjøper er gjort kjent med sin undersøkelsesplikt i h. h. t. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema.

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Naust
Naust
0
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Hems
Hems
Naust
Naust
Naust
Naust

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk