Nordpolvegen 75A

Tromsø

Soverom
4 stk
Størrelse
203m2
Prisantydning
10 800 000,-

Nyoppført og moderne enebolig beliggende i attraktive Hansmark! Eneboligen er oppført over 3 plan. Hovedleiligheten har planløsning med entrè med trapp, gang, garderoberom, 4 soverom (hvor det ene har egen walk-in-closet) og bad. 3. etasjen består... Les mer av stue, kjøkken og toalett samt utgang til vestvendt terrasse. I 1. etasje er det lagt opp til praktikantdel / hybelleilighet med egen inngang samt TV-stue, bod og vaskerom/bad for hovedleiligheten. Ved utleie av hybelleilighet på ca. 29 kvm i 1. etasje vil det kunne genereres ca. 8.500,- per måned i leieinntekt til husstanden. Det følger dobbeltgarasje med boligen. Boligen vil sommer 2018 få egen markterrasse på ca. 12 kvm på baksiden (mot øst). Boligen er nylig ferdigstilt og vil kunne overleveres raskt om ønskelig. Det er gjennomgående god og moderne standard. Blant annet kan nevnes kjøkken med integrerte hvitevarer, 1 stavs eikeparkett, fliser på både gulv og vegg, LED-downlights med dimmefunksjon, mv. Det er nydelig vestvendt utsikt fra boligen. Solforholdene i området er meget gode - solen kan nytes fra morgen til godt utpå dagen på markterrassen på baksiden (mot øst). Fra midt på dagen og til sent på kvelden kan terrassen i 3. etasje benyttes.Umddelbar nærhet og tilgang til flotte tur- og rekreasjonsområder som lysløype og Bak-Olsen. Kort vei og gangavstand også til bussforbindelse, dagligvarebutikk, lekeplasser, fotballbane, mv.

Prisantydning: 10 800 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 185
Bruksareal: 203
Soverom: 4
Byggeår: 2018
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Nordpolvegen 75A
9013 Tromsø
Oppdragsnummer 52-16-0217
Totalvurdering Nyoppført og moderne enebolig beliggende i attraktive Hansmark! Eneboligen er oppført over 3 plan. Hovedleiligheten har planløsning med entrè med trapp, gang, garderoberom, 4 soverom (hvor det ene har egen walk-in-closet) og bad. 3. etasjen består av stue, kjøkken og toalett samt utgang til vestvendt terrasse. I 1. etasje er det lagt opp til praktikantdel / hybelleilighet med egen inngang samt TV-stue, bod og vaskerom/bad for hovedleiligheten. Ved utleie av hybelleilighet på ca. 29 kvm i 1. etasje vil det kunne genereres ca. 8.500,- per måned i leieinntekt til husstanden. Det følger dobbeltgarasje med boligen. Boligen vil sommer 2018 få egen markterrasse på ca. 12 kvm på baksiden (mot øst). Boligen er nylig ferdigstilt og vil kunne overleveres raskt om ønskelig. Det er gjennomgående god og moderne standard. Blant annet kan nevnes kjøkken med integrerte hvitevarer, 1 stavs eikeparkett, fliser på både gulv og vegg, LED-downlights med dimmefunksjon, mv.

Det er nydelig vestvendt utsikt fra boligen. Solforholdene i området er meget gode - solen kan nytes fra morgen til godt utpå dagen på markterrassen på baksiden (mot øst). Fra midt på dagen og til sent på kvelden kan terrassen i 3. etasje benyttes.Umddelbar nærhet og tilgang til flotte tur- og rekreasjonsområder som lysløype og Bak-Olsen. Kort vei og gangavstand også til bussforbindelse, dagligvarebutikk, lekeplasser, fotballbane, mv.
Matrikkel Gnr. 118 Bnr. 1692 Snr. 3 i Tromsø kommune.
Beliggenhet Attraktivt boområde på Fagereng/Hansmark området på vestsiden av Tromsøya Sør. Bebygget med eneboliger og delte boliger. Boligen ligger bare noen steinkast unna lysløypen. Gangavstand til sentrum, Telegrafbukta, bak-Olsen, skole, butikk, barnehage, lekeplasser, flotte turområder, mv. Meget solrikt boområde med gode bussforbindelser.
Adkomst Kjør opp Leonard Seppalas vei fra Kvaløyveien. Ta deretter inn Nordpolveien til venstre.
Tomt/beskaffenhet Avkjørsel og område fremfor garasjene utføres i asfalt. Resterende areal utføres med subb / grus. Det vil bli foretatt nødvendig markrydding og rensk i de områder som berøres av utbyggingen.
Boligtype, og eierform Enebolig - selveier.
Byggeår 2018.
Areal Primærrom: 185,70 kvm, Bruksareal: 203,10 kvm

1. etasje/utleiedel: 28,8 kvm

1. etasje: 58,7 kvm
2. etasje: 69,2 kvm
3. etasje: 57,8 kvm

Inngår i P-rom:

1. etasje/utleiedel: Gang, bad/wc, sovealkove og oppholdsrom.

1. etasje: Tv-stue, trappegang og vaskerom/bad.
2. etasje: Vindfang, gang, 4 soverom, bad/wc og 2 garderoberom.
3. etasje: Stue/kjøkken og toalettrom. Utgang til terrasse fra stue.

I tillegg har boligen 1 bod i 1. etasje.

Arealopplysninger ifølge selger. Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 4, Bad: 3, Ekstratoalett: 1
Byggemåte Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger.
Ferdigattest Utbygger har anmodet Tromsø kommune om utstedelse av brukstillatelse. Dette skal være på plass i løpet av kun kort tid.
Standard Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger.
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse.
Parkering Boligen disponerer 2 parkeringsplasser i garasje.
Tomten Tomtearealet på 2 815 kvm vil bli fordelt på flere boliger. Eierbrøken er ikke fastsatt på enhetene.
Eierform: Eiet tomt.
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jfr. Reguleringsplan datert 03.11.1975. Ligger vedlagt salgsoppgaven.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 10 800 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen kan overleveres når det er ønskelig for kjøper.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes av Skattnord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune etter boligene er tatt i bruk.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Fellesutgifter Det er ikke planlagt, eller lagt opp til noen fellesutgifter for boligene i prosjektet.
Leieinntekter Ved utleie av praktikandel / hybelleilighet kan forventes leieinntekt på ca. kr. 8.500,- per måned.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveranse/byggebeskrivelse
Plantegninger
Fasadetegninger
Grunnkart
Pågående reguleringsplan
Reguleringsplan
Situasjonsplan og boligprofil
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Det forutsettes endelig matriklering og seksjonering før overtakelse og oppgjør kan finne sted.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Fasadebilde
Fasadebilde
Stuebilde 1
Stuebilde 1
Stuebilde 2
Stuebilde 2
Stue plan 3
Stue plan 3
Stue plan 3
Stue plan 3
Spisestue plan 3
Spisestue plan 3
Kjøkken plan 3
Kjøkken plan 3
Kjøkken plan 3
Kjøkken plan 3
Kjøkken plan 3
Kjøkken plan 3
Spisestue plan 3
Spisestue plan 3
Spisestue plan 3
Spisestue plan 3
Bad plan 2
Bad plan 2
Bad plan 2
Bad plan 2
Bad plan 2
Bad plan 2
Soverom 1 plan 2
Soverom 1 plan 2
Soverom 1 plan 2
Soverom 1 plan 2
Garderoberom til soverom 1
Garderoberom til soverom 1
Soverom 2 plan 2
Soverom 2 plan 2
Soverom 3 plan 2
Soverom 3 plan 2
Soverom 2 plan 2
Soverom 2 plan 2
Soverom 4 plan 2
Soverom 4 plan 2
Felles garderoberom plan 2
Felles garderoberom plan 2
Entrè plan 2
Entrè plan 2
Entrè plan 2
Entrè plan 2
Trapp i entrè plan 2
Trapp i entrè plan 2
Trapp
Trapp
TV-stue plan 1
TV-stue plan 1
TV-stue plan 1
TV-stue plan 1
TV-stue plan 1
TV-stue plan 1
Bad og vaskerom plan 1
Bad og vaskerom plan 1
Teknisk og bod plan 1
Teknisk og bod plan 1
Sovealkove plan 1 / praktikantdel eller hybelleilighet
Sovealkove plan 1 / praktikantdel eller hybelleilighet
Inngang og oppholdsrom / praktikantdel eller hybelleilighet
Inngang og oppholdsrom / praktikantdel eller hybelleilighet
Bad / praktikantdel eller hybelleilighet
Bad / praktikantdel eller hybelleilighet
Fasadebilde
Fasadebilde
Utsiktsbilde fra terrasse
Utsiktsbilde fra terrasse
Utsiktsbilde
Utsiktsbilde

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk