Brinkvegen 56A

Tromsø

Soverom
0 stk
Størrelse
267m2
Prisantydning
14 750 000,-

Spennende og arkitekttegnet prosjektert enebolig på toppen av Tromsøya! Boligen har planløsning i all hovedsak over 2 plan, men har også stort areal i kjeller. I 1. etasje er det planlagt entrè, 2 soverom, TV-stue, bad samt eventuell hybelleilighet... Les mer (mulig leieinntekt ca. 8.000/mnd). 2. etasje er planlagt å bestå av master-bedroom med walk-in-closet og bad, stue og kjøkken. I kjelleretasjen har denne boligen stor sportsbod, stort hobby- / treningsrom og 2 garasjeplasser. Det vil være mulig for kjøper å tilpasse planløsning til egne behov. Boligen er planlagt levert med gjennomgående meget god standard på overflater og innredninger. Kjøkkeninnredning leveres fra Varenna, italiensk kvalitetsleverandør kjøkken, bad og garderobe. Boligen er planlagt igangsatt mars/april 2017 og forventet byggetid er ca. 12-16 måneder. Boligen vil få en utrolig flott beliggenhet på Tromsøya. Det er fantastisk utsikt mot sør og vest, og meget gode solforhold! Flotte tur- og rekreasjonsområder rundt bl.a. Prestvannet er i umiddelbar nærhet. Gangavstand til sentrum. Kort vei også til butikk, bussforbindelse, skole, barnehage, mv. For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo for mer informasjon!

Prisantydning: 14 750 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 195
Bruksareal: 267
Soverom: 0
Byggeår: 2017
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Brinkvegen 56A
9012 Tromsø
Oppdragsnummer 52-15-0142
Totalvurdering Spennende og arkitekttegnet prosjektert enebolig på toppen av Tromsøya! Boligen har planløsning i all hovedsak over 2 plan, men har også stort areal i kjeller. I 1. etasje er det planlagt entrè, 2 soverom, TV-stue, bad samt eventuell hybelleilighet (mulig leieinntekt ca. 8.000/mnd). 2. etasje er planlagt å bestå av master-bedroom med walk-in-closet og bad, stue og kjøkken. I kjelleretasjen har denne boligen stor sportsbod, stort hobby- / treningsrom og 2 garasjeplasser. Det vil være mulig for kjøper å tilpasse planløsning til egne behov. Boligen er planlagt levert med gjennomgående meget god standard på overflater og innredninger. Kjøkkeninnredning leveres fra Varenna, italiensk kvalitetsleverandør kjøkken, bad og garderobe. Boligen er planlagt igangsatt mars/april 2017 og forventet byggetid er ca. 12-16 måneder.

Boligen vil få en utrolig flott beliggenhet på Tromsøya. Det er fantastisk utsikt mot sør og vest, og meget gode solforhold! Flotte tur- og rekreasjonsområder rundt bl.a. Prestvannet er i umiddelbar nærhet. Gangavstand til sentrum. Kort vei også til butikk, bussforbindelse, skole, barnehage, mv.

For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo for mer informasjon!
Matrikkel Gnr. 118 Bnr. 615 i Tromsø kommune.
Beliggenhet Attraktiv beliggenhet på toppen av Tromsøya. Fantastisk utsikt mot sør og vest, og meget gode solforhold. Stille og trafikkrolig boligområde - ingen gjennomgangstrafikk. Kort vei til populære og flott tur- og rekreasjonsområder rundt Prestvannet. Kort vei til butikk, bussforbindelse, barnehage, skole, lysløype, mv. Gangavstand til sentrum.
Adkomst Adkomst fra Brinkveien. Felles parkeringsanlegg i kjeller med nedkjøring på nordsiden.
Tomt/beskaffenhet Areal: 660 kvm. Eierform: Eiet tomt.
Terrenget vil bli grovplanert av stedlige masser. Tilsåing, beplantning og steinlegging/asfaltering må påberegnes kjøper.
Boligtype, og eierform Prosjektert enebolig.
Byggeår 2017
Areal Primærrom: 195 kvm, Bruksareal: 267 kvm

Inngår i P-rom:

1. etasje, mulig utleiedel: Soverom/stue og bad.

1. etasje, hoveddel: Entré, 2 soverom, bad/wc/vaskerom og tv-stue.
2. etasje, hoveddel: Hovedsoverom, bad/wc, gang, walk-in-closet, wc og stue/kjøkken.
Underetasje: Hobbyrom / soverom.

I tillegg har boligen 2 terrasser.

Det er i opplyst BRA lagt til grunn 2 stk parkeringsplasser i felles garasjeanlegg (P3 og P4, areal ca. 43 kvm).

Se vedlagt leveransebeskrivelse og plantegninger for nærmere informasjon.
Byggemåte Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger.
Ferdigattest Utbygger anmoder Tromsø kommune om utstedelse om brukstillatelse og ferdigattest ved ferdigstillelse.
Standard Se vedlagt bygge/leveransebeskrivelse og tegninger.
Møblering/utstyr Hvitevarer medfølger ikke.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse.
Parkering 2 parkeringsplasser i felles garasjekjeller med nabohus mot nord. Parkeringsplassene P1 og P2 er tiltenkt denne boligen.
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Ta kontakt med eiendomsmeglerkontor for kopi av reguleringsplan.
Sentrale lover Handelen reguleres av bustadsoppføringsloven.
Prisantydning 14 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi Ligningsverdi fastsettes av SkattNord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune etter boligene er tatt i bruk.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Fellesutgifter Eneboligene skilles ut som egen seksjon med ideell andel av fellesarealer og felleskostnader.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen servitutter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveranse/byggebeskrivelse
Plantegninger
Fasadetegninger
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse - Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt provisjon på 1,0% (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak. Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. Ved avtale om timepris vil vederlaget være etter medgått tid. Ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr. 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Brinkvegen Vest-sør-vest
Brinkvegen Vest-sør-vest
Brinkvegen Sør-sør-øst
Brinkvegen Sør-sør-øst
Brinkvegen Nord-vest
Brinkvegen Nord-vest
0
1. etasje
1. etasje
2. etasje
2. etasje
Planløsning
Planløsning
Planløsning
Planløsning
Garasjeanlegg
Garasjeanlegg
Planløsning
Planløsning
Garasjeanlegg
Garasjeanlegg
Utvendig
Utvendig