Hamnestien 61

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
43m2
Prisantydning
3 000 000,-

Stor eiendom med fantastisk beliggenhet på stor sjøtomt med fjæra rett utafor stuedøra. Eiendom avsatt til framtidig boligbebyggelse. Bygget framstår med enkel/dårlig standard og dårlig vedlikehold. Renovering og utbedring må påregnes. På eiendom... Les mermen er det også oppført ei sjøbu/naust. For visning eller ytterligere informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.

Prisantydning: 3 000 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 43
Bruksareal: 43
Soverom: 2
Byggeår: 1940
Energimerking: G

Se full beskrivelse

Eiendom Solneset
9017 Tromsø
Oppdragsnummer 52-16-0093
Matrikkel Gnr. 115 Bnr. 64 i Tromsø kommune
Totalvurdering Stor eiendom med fantastisk beliggenhet på stor sjøtomt med fjæra rett utafor stuedøra. Eiendom avsatt til framtidig boligbebyggelse.

Bygget framstår med enkel/dårlig standard og dårlig vedlikehold. Renovering og utbedring må påregnes.

På eiendommen er det også oppført ei sjøbu/naust.

For visning eller ytterligere informasjon kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Beliggenhet Solneset i Hamna sør. Området er den senere tiden bebygget med frittliggende eneboliger, leilighetsbygg og rekkehus. Ca. 8 km til
sentrum og 5 km til Langnes handelspark. Nordvendt område. Attraktivt boligområde. God utsikt.
Kort avstand til barnehage, barneskole, nærbutikk og bussholdeplass. Kort veg til friområder med sjø og fjæra rett utfør døra.
Adkomst Det er ikke etablert noen kjørbar adkomst til eiendommen. Adkomsten foretas via gangstier i området.
Tomt/beskaffenhet Tomten utgjør hele Solneset, unntatt odden/spissen helt mot nord. Sjøgrunn på vest og østsiden. Tomten er kupert. Toppdekke
med lyng og lauvtrær og med fjellknauser i dagen. Montert flaggstang. Eiendommen er ikke tilknyttet (offentlig) vann eller avløp.
Det er ikke etablert noen kjørbar adkomst til eiendommen. Adkomsten foretas via gangstier i området.
Boligtype, og eierform Hytte Selveier
Byggeår 1940 Bygget er utført i to byggetrinn. Ut fra observasjoner på stedet så er det opprinnelig blitt oppført ei bu fra antatt 40-tallet som er påbygd på antatt 50-tallet.
Areal Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 43 kvm

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Arealene er hentet fra vedlagte takst.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Bærende søylekonstruksjon med toppdrager av tre. Fundamentert på betongpunkt.
Bygget framstår med større setninger.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger mellom søyler av stående plank og bindingsverk. Bindingsverk har utvendig trepanelkledning. Trebjelkelag mot åpen
fundamentering.
En god del råteskader ned mot terreng. Skadene er opptredende i bærende konstruksjoner og i kledning.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, antatt tresperrer. Tekket med metallplater.
Del med kaldtloft. Kaldloft er ikke besiktiget.

Generelt om andre bygg
Bygg B: Sjøbu/naust på 23 m².
Fundamentert med betongsøyler. Vegger av bindingsverk med utvendig trepanelkledning. Saltakform tekket med papp.
Sidehengslet porter. Dør.
Bygget har setninger med at noen fundament står ute av lodd.

Se vedlagt takst.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen.
Innhold Vf/ gang stue, kjøkken og 2 soverom.
Standard Gulv: Malte gulvbord.
Vegg: Malt panel.
Himling: Malt panel.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Vedfyring på stue. Teglsteinspipe. Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering Det er ikke parkering på eiendommen.
Tomten Areal: 3 181, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er ikke tilknyttet (offentlig) vei, vann eller avløp. Dette iflg. opplysning fra vedlagte takst.
Regulering Boligen er regulert ihht. reguleringsplan - BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 1560.
BERGLI-NORD EIENDOM 115/4 m.fl. egengodkjent 25.03.2009.

Eiendommen er tatt ut av gjeldende reguleringsplanen for området.
I kommuneplanens arealdel 2011-2022, plan 142 er eiendommen avsatt og regulert til framtidig boligbebyggelse. For at
eiendommer/tomter som er avsatt til framtidig boligbebyggelse skal kunne bebygges så kreves det at det utarbeides en egen
reguleringsplan for eiendommen.

Nåværende reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til meglerforetaket eller direkte til Tromsø kommune.
Konsesjon Pga. eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning kr. 3 000 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99


Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Utført av : Bohavet as
Takstdato : 02.05.2016
Takster og verdier Teknisk verdi ; kr. 2 716 000,-
Verdi takst ; kr. 2 200 000,-
Ligningsverdi kr 79 352,-
Kommunale avgifter Ikke fastsatt kommunale avgifter. avg. Eiendomsskatten utgjør for 2016 kr. 600,00.
Eiendomsskatten faktureres med 12 terminer per år.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

SERVITUTTER

FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN.

Servitutter i grunn:
01.10.1962 4910 BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om vannrett
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

21.08.1963 3910 BESTEMMELSE OM VEG
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

21.08.1963 3910 BESTEMMELSE OM VANNRETT
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

02.09.1965 402401 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Bekker som munner ut i d.e.`s grense, kan ikke benyttes som
kloakk.

GRUNNDATA

02.08.1965 401989 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: 1902 / 115 / 4 / /

18.05.2012 389095 SAMMENSLÅING
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
1902 / 115 / 93 / /

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:
02.09.1965 402401 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: 1902 / 115 / 4 / /
Med flere bestemmelser

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige forsikring polisenummer 39754045
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Selgers egenerklæring
- Verdi og lånetakst
- Energiattest
- Grunnkart
- Matrikkelbrev
- Planbestemmelser reguleringsplan
- Nabolagsprofil

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte takst utført av Behøvet as ved Svein Guttormsen, og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt meglerprovisjon på dette oppdraget.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Oversiktsbilde over eiendommen.
Uteområde ved hytta
Uteområde ved hytta
Uteområde
Uteområde
Utsikt
Utsikt
Uteområde ved hytta
Uteområde ved hytta
Strand med liten bukt like ved hytta
Strand med liten bukt like ved hytta
Utsikt over mot Kvaløya
Utsikt over mot Kvaløya
Strandsone like ved hytta
Strandsone like ved hytta
Utsiktsbilde
Utsiktsbilde
Terrasse med utsikt
Terrasse med utsikt
Områdebilde
Områdebilde
Fasade
Fasade
områdebilde ved hytta
områdebilde ved hytta
Stue med utsikt
Stue med utsikt
Stue med utsikt
Stue med utsikt
Stue
Stue
Kjøkken
Kjøkken
Soverom med køysenger
Soverom med køysenger
3dplan og 1
3dplan og 1
2dplan og 1
2dplan og 1

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk