Takvassveien 145

Øverbygd

Soverom
5 stk
Størrelse
235m2
Prisantydning
2 990 000,-

Unik eiendom like utenfor Øverbygd sentrum. Eiendommen ligger flott plassert på en liten høyde og nyter meget gode sol og utsiktforhold. I tillbygg mot innkjørsel er det en etablert en 2-roms utleieenhet med egen inngang. Anslått leieinntekt er ca... Les mer. 4.500,- pr. mnd. Leiligheten holder god standard. Huset går over tre plan og er betydelig modernisert og påbygget i senere tid. Huset har gjennomgående høy standard. Noen av renoveringene som er utført i perioden 2007 til 2013: - Oppført ny altan - Nye vinduer og dører - Renovert alle bad - Renovert alle kjøkken - Lagt nye gulv - Behandlet overfalter med ny maling/tapet - Nytt elektrisk anlegg - Nytt vvs røropplegg - Nytt ildsted - Nytt tak på garasjen - Totalrenovert utleieleiligheten. Huset oppleves som svært innholdsrikt og kan enkelt tilpasses hver enkelts kjøpers behov og interesser. Rikelig med parkering på tomt, samt i frittliggende garasje. For ytterligere opplysninger ta kontakt med megler.

Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 192
Bruksareal: 235
Soverom: 5
Byggeår: 1945
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Takvassveien 145
9334 Øverbygd
Oppdragsnummer 52-16-0129
Totalvurdering Unik eiendom like utenfor Øverbygd sentrum. Eiendommen ligger flott plassert på en liten høyde og nyter meget gode sol og utsiktforhold. I tillbygg mot innkjørsel er det en etablert en 2-roms utleieenhet med egen inngang. Anslått leieinntekt er ca. 4.500,- pr. mnd. Leiligheten holder god standard.

Huset går over tre plan og er betydelig modernisert og påbygget i senere tid. Huset har gjennomgående høy standard.

Noen av renoveringene som er utført i perioden 2007 til 2013:
- Oppført ny altan
- Nye vinduer og dører
- Renovert alle bad
- Renovert alle kjøkken
- Lagt nye gulv
- Behandlet overfalter med ny maling/tapet
- Nytt elektrisk anlegg
- Nytt vvs røropplegg
- Nytt ildsted
- Nytt tak på garasjen
- Totalrenovert utleieleiligheten.

Huset oppleves som svært innholdsrikt og kan enkelt tilpasses hver enkelts kjøpers behov og interesser.

Rikelig med parkering på tomt, samt i frittliggende garasje.

For ytterligere opplysninger ta kontakt med megler.
Beliggenhet Eiendommen ligger ca. 1,5 km fra Øverbygd sentrum i retning Takvatn og bare en halv kilomter fra Maukstadmoen leir, som er bygdas største arbeidsplass. Området har rikelige fiskemuligheter og jaktterreng. Bare 10 minutters gange til Fjellfroskelva, Norges nest beste ørretelv, jfr. "Jakt og Fiske" i 2009.
Adkomst Adkomst via privat stikkvei. Eiendommen er plassert i enden av denne stikkveien og er skjermet for støy og trafikkfare. Veiretten er tinglyst.

Andel årlige kostnader er oppgitt til ca. 2.000,-
Tomt/beskaffenhet Areal: 2964 kvm
Eierform: Eiet tomt

Stor tomt flott beplantet med plen og prydbusker. Deler av tomten er naturtomt.
Boligtype, og eierform Enebolig Selveier
Byggeår 1945 jf. selger.

1. byggetrinn 1945
2. byggetrinn 1962 (Bygget på med 2. etg.)
3. byggetrinn 1970 (tilleggsleilighet)
Areal Bruksareal: 235 kvm
Primær-rom: 192 kvm

Boder i kjeller inngår ikke som primære rom. Areal målt av takstmann.
Byggemåte Se vedlagt takst for utfyllende beskrivelse.
Ferdigattest Eiendommen har ikke ferdigattest. Dette antas å skyldes at boligen alder. Dette da boligen ble oppført før ordningen rundt ferdigattest ble innført.
Innhold Kjeller:
3 stk. boder.

1. etasje utleieenhet:
Vindfang, stue/kjøkken, soverom og bad.

1. etasje hovedleilighet:
Entré, trapperom, wc, kjøkken, vaskerom, stue og spisestue.

2. etasje:
Trapperom, gang, bad og 5 soverom.
Standard Gjennomgående høy standard.
Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen.
Oppvarming Elektrisk oppvarming og vedfyring.

Gulvvarme på wc og bad både i utleieenhet og i hovedenhet. Hovedenheten har også gulvvarme i entré og gang med trapp.

Det er også montert luft til luft varmepumpe, men det har nylig blitt en feil på systemet. Usikkert hvorvidt problemet ligger i inne eller ytterdelen.
Parkering Parkering på tomt, samt i frittliggende garasje.
Tomten Areal: 2 963 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat veg.
Tilknyttet offentlig vann via privat stikkledning.
Avløp tilknyttet privat septik.
Regulering Eiendommen ligger ikke innenfor regulert område. Opplysninger i følge Målselv Kommune.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Markedsverdi : 3 050 000,-

Utført av : Takstingeniør Vider Hansen
Takstdato : 10.05.2016
Ligningsverdi Primærbolig: 425 617,-
Sekundærbolig: 1 191 728,-
Tall for 2015
Kommunale avgifter Kr. 14 606,- pr. år

De kommunale avgiftene innebefatter: Vann, feiing, renovasjon, eiendomsskatt og tømming av septik hvert 2. år.
Adgang til utleie 2-roms leilighet med egen inngang.
Leieinntekter Anslått til kr. 4.500,- pr. mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Vei og vannrett tinglyst 08.04.2008, med dagboknummer 279321.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Bygget er forsikret gjennom Sparebank 1.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Verdi og lånetakst, datert 10.05.2016
- Selgers egenoppgave, datert 28.04.2016
- Planskisse fra fotograf
- Tomtekart
- Målebrev
- Ferdigattest
- Plantegning
- Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Det gjøres oppmerksom på at selger har tegnet eierskifteforsikring for handelen.
Diverse Bildene er fra 2014 og kan derfor avvike noe fra dagens løsning.

Det gjøres oppmerksom på at selger har tegnet eierskifteforsikring for handelen.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon for salget.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Utleiedel
Utleiedel
Utleiedel
Utleiedel
Plantegning 2. etasje
Plantegning 1. etasje hoveddel
Plantegning 1. etasje hoveddel
Plantegning kjeller