Sandkroken

Hansnes

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
1 560 000,-

Eiendommen ligger idyllisk plassert med meget flotte sol og utsiktsforhold. Eiendommen har en lang strandlinje, samt sandstrand like ved planlagt bebyggelse. Eiendommen ligger under Skipsfjorden landskapsvernområde. Det er i forvaltningsplanen ti... Les merllatt å føre opp en hytte, lågfjøs med en hytteenhet og en uthusenhet, Det kan også føres opp et frittstående utedo, samt et naust. Ny bebyggelse skal plasseres på nordsiden av de gamle tuftene (like ved sandstranden). Det stilles krav til utforming av ny bebyggelse. Disse kan sees i forvaltningsplanen. Kjøper må avklare eventuell utbygning med Karlsøy kommune. Eiendommen er medlem i Skipsfjord utmarkslag og det medfølger jakt og fiskerett. Se skipsfjord utmarkslags egen nettside for mer informasjon: www.skipsfjord.com

Prisantydning: 1 560 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Sandkroken
9130 Hansnes
Oppdragsnummer 52-15-0331
Totalvurdering Eiendommen ligger idyllisk plassert med meget flotte sol og utsiktsforhold. Eiendommen har en lang strandlinje, samt sandstrand like ved planlagt bebyggelse.

Eiendommen ligger under Skipsfjorden landskapsvernområde. Det er i forvaltningsplanen tillatt å føre opp en hytte, lågfjøs med en hytteenhet og en uthusenhet, Det kan også føres opp et frittstående utedo, samt et naust. Ny bebyggelse skal plasseres på nordsiden av de gamle tuftene (like ved sandstranden). Det stilles krav til utforming av ny bebyggelse. Disse kan sees i forvaltningsplanen. Kjøper må avklare eventuell utbygning med Karlsøy kommune.

Eiendommen er medlem i Skipsfjord utmarkslag og det medfølger jakt og fiskerett.
Se skipsfjord utmarkslags egen nettside for mer informasjon:
www.skipsfjord.com
Adkomst Det er ingen veg til Skipsfjorden. Det tar ca. 35 min å gå, eller du kan ta deg dit med båt fra Burøysund. Mulighet for å leie båtplass ved Burøysund småbåthavn.
Tomt/beskaffenhet Areal: 2 112 455 kvm. (2112 mål)
Eierform: Eiet tomt

Arealet er oppgitt av kartverket. Avvik på tomtestørrelse kan forekomme.
Boligtype, og eierform Tomt selveier
Regulering Eiendommen befinner seg i Skipsfjord landskapsvernområde.

Parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)) i kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel finnes på Karlsøy kommunes hjemmesider.

Deler av eiendommen ligger i aksomhetsområde jf. kartutsnitt fra NVE
Konsesjon Full konsesjon er nødvendig. Det er en forutsetning for handelen at kjøper får innvilget konsesjon. Partene er enig om at et eventuelt konsesjonsgebyr dekkes av kjøper og overtakelsestidpunktet blir utsatt inntil konsesjonsspørsmålet er avgjort.
Om ikke konsesjon gis, heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Kjøper er i så fall kjent med at man ikke vil få refundert konsesjonsgebyret.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 560 000,-
Beregnet totalkostnad 1 560 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
39 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 560 000,-))
--------------------------------------------------------
49 422,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
1 609 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 114 Godvik
5882 Bergen.
Tlf 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Ligningsverdi 496 037,- pr. 12.10.2015
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: 0,-
Eiendomsskatt 1.388,- pr. år.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

04.06.1999 6255 JORDSKIFTE
minnelig bruksordning, regler for jakt og fiske. Gjelder for
sesongen 1999.
Rettighetshaver:SKIPSFJORD UTMARKSLAG
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

18.09.2000 11936 JORDSKIFTE
Bruksordning. Avklaring av jakt-og fiskerett
Vedtekter for jakt og fiske
Pliktig medlemsskap i Skipsfjord utmarkslag
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

13.03.2008 215761 JORDSKIFTE
Grensegangsak 1900-2004-0027 Hamre ytre
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

11.09.2009 673024 JORDSKIFTE
Grensegangsak: 1900-2005-0042 Skipsfjord landskapsvernområde.
GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Utdrag fra forvaltningsplan for Skipsfjorden landskapsvernområde
- Eiendomsopplysninger fra Karlsøy kommune
- Grunnkart
- Aktsomhetskart NVE
- Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Kopi av vedtekter for Skipsfjorden utmarkslag kan fås ved henvendelse til megler.
Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon for salget.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bestill prospekt

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk