Malangsveien 531

Meistervik

Soverom
3 stk
Størrelse
96m2
Prisantydning
Solgt

Malangsveien 531 - Familievennlig enebolig med uvanelig vakker beliggenhet. Eiendommen er vakkert plasert i høyden over Eliasnes, ca. 2 km fra Meistervik i Malangen med nærhet til skole, barnehage, dagligvare og busstopp. Meget gode solforhold, en utsikt som gir ro i sjela og fantastiske tur- og friluftsområder rett utenfor døra som kan benyttes året rundt. Boligen har en effektiv planløsning med: stue, kjøkken med ny kjøkkeninnredning i 2005, bad renovert i 2005 og 3 romslige soverom. Høydepunkter: Stor tomt. Fantastiske tur- og friluftsområder rett utenfor døra. Rolig og familievennlig omgivelser. Nærhet til busstopp. Gode solforhold. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal! ... Les mer

Prisantydning: 2 100 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 84m2
Bruksareal: 96m2
Soverom: 3
Byggeår: 1952

Se full beskrivelse

Eiendom Malangsveien 531
9055 Meistervik
Oppdragsnummer 52-22-0295
Totalvurdering Malangsveien 531 - Familievennlig enebolig med uvanelig vakker beliggenhet.

Eiendommen er vakkert plasert i høyden over Eliasnes, ca. 2 km fra Meistervik i Malangen med nærhet til skole, barnehage, dagligvare og busstopp. Meget gode solforhold, en utsikt som gir ro i sjela og fantastiske tur- og friluftsområder rett utenfor døra som kan benyttes året rundt.

Boligen har en effektiv planløsning med: stue, kjøkken med ny kjøkkeninnredning i 2005, bad renovert i 2005 og 3 romslige soverom.

Høydepunkter:
Stor tomt
Fantastiske tur- og friluftsområder rett utenfor døra
Rolig og familievennlig boområde
Nærhet til busstopp
Gode solforhold
Utsikt som gir ro i sjela

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Matrikkel Gnr. 93 bnr. 79 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Eiendommen er beliggende i bukta ved Eliasnes, ca. 2 km fra Meistervik i Malangen med nærhet til skole, barnehage, dagligvare, busstopp og fantastiske tur- og friluftsområder.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei til privat veg i fellesskap med naboer. Ifølge selger er det tinglyst veirett til eiendommen. For ytterligere informasjon vedrørende rettigheter og kostnader henvises det til selger.
Tomt/beskaffenhet Tilnærmet flat opparbeidet tomt. Plen, busker, trafikkareal.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1952
Areal Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 96 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Utvendig byggemåte:
Takrenner og beslag i stål. Yttervegger er ifølge eier etterisolert. Kledning av liggende trepanel. Det er ikke synlig musestopper bak kledningen. Det er byttet vindu i flere omganger på bygget. Enkelte steder er utvendig omramming og innvendig listverk preg av å være utført av ufaglærte. Avvik i tetthet rundt vinduer kan forekomme.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i p-rom: Stue, kjøkken, 3 soverom og entré.

Inngår i s-rom: Bod.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Olav Hilmarsen datert 14.09.2022 , samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv bestående av: Laminat og fliser.
Vegger bestående av: Malte plater, tapet og brytningspanel.
Himling bestående av: Malte plater.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning fra leverandør Harmoni (2005) med malte fronter, oppvaskmaskin, komfyr, koketopp, forsert avtrekk.

Bad:
Bad utført som tilbygg til bolig, ifølge eier, ca. i 1992. fliser på gulv, våtromsplater på vegg. Innredning med servant og oppbevaring. Himlingsplater i tak.

Tekniske installasjoner:
Vanntilførsel av plast med hovedstoppekran, lokalisert i kjeller. Innvendig vannrør av kobber. Avløpsrør er montert synlig i kjeller. Eier opplyser at det ikke har vært problem med frost men periodevis bruk av varmeovn.
Det er kun gjennomført enkel funksjonstesting av avløpsløsning. Som nedskylling fra toalett, avrenning fra installasjoner som krever avløpsløsning. Ingen deler av avløpsløsningen er tatt i øyesyn eller undersøkt spesielt. Bygningens ventilasjonsløsning med kapasiteter, er ikke beregnet eller funksjonstestet spesielt.
Det er på befaring kun visuelt sjekket at det er mulighet for ventilasjon/luftutskifting i bygget og det er antatt at løsninger ivaretar minstekravene i gjeldene forskrift. Det er mekanisk avtrekk og naturlig tilluft gjennom vindu og ventiler i vegg. Ikke undersøkt om ventilasjonsløsning ivaretar energikrav angitt i forskriften.
Ved naturlig ventilering må man påse at det er tilstrekkelig tilluft i henhold til bruken. Luft til luft varmepumpe. Minstekravene i en boenhet er: Én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Det er ett brannslukningsapparat i boenheten. Nye eiere anbefales etablere egne instruks for brann og redning.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag
Det er store deformasjoner i renner og nedløp.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er avvik: Overflatebehandling/lakk har løsnet flere steder.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er lekter bak kledning, i hjørnet mot nordvest,
som viser tegn til å være utsatt for fukt. ytterligere
undersøkelse bør utføres.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Innvendig > Overflater
Det er registrert svertesopp på overflater. Det er påvist skader på overflater. Overflater bærer preg av tids bruk. Det er påvist svertesopp på ett soverom.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Eier opplyser om periodevis bruk av varmeovn for å sikre mot frost.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Olav Hilmarsen datert 14.09.2022 , samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Oppvarming ved hjelp av elektrisitet og ildsted. I hovedsak av varmepumpe og gulvvarme.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 2 565 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Privat vann og septik. Neste tømming av septik er 2023.
Det ble i 2011 borret etter vann i privat brønn. Denne brønnen er p.t ikke tatt i bruk.
Eiendommen har privat vei som er felles med naboer. Det er i dag ingen kostnader på vedlikehold av denne.
Regulering Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF(R)- område jfr. kommuneplanen datert 22.08.2022.
Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNFR-område (Landbruk, Natur, Frilufts- og Reindriftsområde).
Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.
Konsesjon Pga eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig ved omsetning, men egenerklæring om konsesjonsfrihet må avgis ved ervervelse. Kjøper er selv ansvarlig/bærer risikoen for eventuell konsesjon, herunder utferdigelse av konsesjonssøknad / egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 100 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring
Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en
rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss
har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige
rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,-
(avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på
Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,- i kostnadsgodtgjørelse for
Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Olav Hilmarsen den 14.09.22 15:48
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 364 380,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 311 767,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 8 425,- pr. År.
De kommunale avgiftene er fordelt på følgende måte:
Eiendomsskatt kr. 3140,-
Feiing kr. 602,-
Renovasjon kr. 4046,-
Slam kr. 636,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1936/300435-1/97 Rett til utskilt tomt
04.04.1936
BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT
RETTIGHETSHAVER: GNR 93 BNR 16
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1936/300435-3/97 Bestemmelse om beiterett
04.04.1936
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:93 Bnr:16
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om naustplass
Bestemmelse om torvrettigheter
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1940/300585-2/97 Bestemmelse om veg
15.10.1940
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:93 Bnr:19
Bestemmelse om felles utmark
Sjøgrunn
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1944/300722-1/97 Utskifting
14.11.1944
Grensegangssak
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1972/300164-1/97 Skjønn
13.01.1972
Elektriske kraftlinjer
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger
m.v.
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/905830-1/97 Elektriske kraftlinjer
28.12.1977
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

1995/13010-1/97 Skjønn
20.10.1995
Rettighetshaver: STATNETT SF
Anlegg, drift og vedlikehold av høyspent overføringsanlegg
på 132 kv fra Balsfjord til Meistervik
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/82689-1/200 Jordskifte
29.01.2016
Jordskiftesak 1900-2014-0069 Eliasnes, gnr. 93
Bestemmelser om veg
Retter i strandsonen
Overført fra: 5422-93/9
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2059671-2/200 Bestemmelse om vannledning
03.02.2020 21:00
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:93 Bnr:78
Rettigheter på 5422-93/9
Rettigheter i eiendomsrett

2019/1234754-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
18.10.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:93 Bnr:78
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:93 Bnr:79

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Egenerklæringsskjema
Kommuneplankart
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Det foreligger ikke byggmeldte og godkjente tegninger på eksisterende bolig og tilbygg i Balsfjord kommunes arkiver.

Selger opplyser om at tilbygg med bad og soverom ble bygd i 1992. Det ble byttet noen vinduer, samt etterisolert i 2006. I 2021 ble alle stuevinduer byttet. Videre informerer selger om at ytterdør blir byttet før eierskifte. Videre opplyser selger om at det av ufaglærte har blitt byttet avløpsrør til septiktank. Selger opplyser også om at det har vært tegn til sværtesopp i et hjørne på et av soverommene.

Selger har kjøpt boligselgerforsikring hos Gjensidige. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova i 5 år etter overtagelse. Krav rettes direkte til forsikringsselskapet.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

(+47) 99457000

Last ned:

Last ned prospekt

Velkommen til Malangsveien 531 - En familievennlig enebolig med stor tomt - Presentert av eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Velkommen til Malangsveien 531 - En familievennlig enebolig med stor tomt - Presentert av eiendomsmegler Ivar Nerdal!
Planskisse 1. etasje.
Planskisse 1. etasje.
Planskisse kjeller.
Planskisse kjeller.
Boligens stue er lys og innbydende med store vindusflater som sikrer rikelig med innslipp av naturlig lys.
Boligens stue er lys og innbydende med store vindusflater som sikrer rikelig med innslipp av naturlig lys.
Stuen er av god størrelse med plass til å etablere flere sosiale soner. Nytt pergo laminatgulv fra 2021.
Stuen er av god størrelse med plass til å etablere flere sosiale soner. Nytt pergo laminatgulv fra 2021.
I stuen er det satt inn vedfyring som skaper en lun atmosfære, samt reduserte energikostnader.
I stuen er det satt inn vedfyring som skaper en lun atmosfære, samt reduserte energikostnader.
DSC07517
DSC07517
Vakkert naturlandskap rett utenfor døra. Her får du virkelig ro i sjela!
Vakkert naturlandskap rett utenfor døra. Her får du virkelig ro i sjela!
Boligens kjøkken har en lys kjøkkeninnredning med over- og underskap som sikrer rikelig med oppbevaringsplass.
Boligens kjøkken har en lys kjøkkeninnredning med over- og underskap som sikrer rikelig med oppbevaringsplass.
Kjøkkeninnredning fra leverandør Harmoni (2005) med malte fronter, oppvaskmaskin, komfyr, koketopp, forsert avtrekk.
Kjøkkeninnredning fra leverandør Harmoni (2005) med malte fronter, oppvaskmaskin, komfyr, koketopp, forsert avtrekk.
Badet er renovert i 2005 og har flislagt gulv med gulvvarme og har baderomsinnredning med speil og overskap.
Badet er renovert i 2005 og har flislagt gulv med gulvvarme og har baderomsinnredning med speil og overskap.
På badet er det dusjkabiunett og vegghengt toalett.
På badet er det dusjkabiunett og vegghengt toalett.
Boligens første soverom
Boligens første soverom
Soverom 2 er malt i en lys rosafarge og passer perfekt til barnerom
Soverom 2 er malt i en lys rosafarge og passer perfekt til barnerom
Soverom 3 passer utmerket til barnerom, gjesterom, kontor, m.m.
Soverom 3 passer utmerket til barnerom, gjesterom, kontor, m.m.
Eiendommen har stor opparbeidet plen. Her kan både små og store ha det gøy!
Eiendommen har stor opparbeidet plen. Her kan både små og store ha det gøy!
Boligen har fantastiske tur- og friluftsområder som nærmeste nabo.
Boligen har fantastiske tur- og friluftsområder som nærmeste nabo.
Områdebilde.
Områdebilde.
Stor platting med plass til jacuzzie. Jacuzzie medfølger ikke.
Stor platting med plass til jacuzzie. Jacuzzie medfølger ikke.
Områdebilde.
Områdebilde.
Med fjell og fjord rett utenfor ytterdøra kan man enkelt nyte vakker natur til alle årstider!
Med fjell og fjord rett utenfor ytterdøra kan man enkelt nyte vakker natur til alle årstider!