Ballblomvegen 10

Kvaløysletta

Soverom
4 stk
Størrelse
156m2
Prisantydning
Solgt

Ballblomvegen 10 - En familiebolig på Slettaelva med fantastisk utsikt, garasjeplass og etterspurt beliggenhet i en skjermet og rolig gate. Boligen framstår innholdsrik med flere soverom, romslig stue, to bad og herlige uteområder i form av veranda , terrasser og hage med plen. Her har du mange bruksmuligheter og anledning til å vokse i huset. Utmerket beliggenhet i et familievennlig område med skole, barnehage og trygge oppvekstsvilkår. Høydepunkter: Store oppholdsrom og fleksibel planløsning med mange bruksmuligheter.. Garasjeplass.. Fantastisk utsikt og gode solforhold... Flere herlige uteområder både foran og bak huset.. Svært god lagringsplass.. Kort og køfri vei til byen.. Nært skole og barnehage.. Herlige turområder med fjell, lysløype og skiløyper like utenfor døra.. Velkommen til visning! ... Les mer

Prisantydning: 5 490 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 150m2
Bruksareal: 156m2
Soverom: 4
Byggeår: 1988
Energimerking: F

Se full beskrivelse

Eiendom Ballblomvegen 10
9102 Kvaløysletta
Oppdragsnummer 52-22-0021
Totalvurdering Ballblomvegen 10 - En familiebolig på Slettaelva med fantastisk utsikt, garasjeplass og etterspurt beliggenhet i en skjermet og rolig gate. Boligen framstår innholdsrik med flere soverom, romslig stue, to bad og herlige uteområder i form av veranda, terrasser og hage med plen. Her har du mange bruksmuligheter og anledning til å vokse i huset. Huset har noen moderniseringsbehov. Utmerket beliggenhet i et familievennlig område med skole, barnehage og trygge oppvekstsvilkår.

Høydepunkter:

- Store oppholdsrom og fleksibel planløsning med mange bruksmuligheter.
- Garasjeplass.
- Fantastisk utsikt og gode solforhold..
- Flere herlige uteområder både foran og bak huset.
- Svært god lagringsplass.
- Kort og køfri vei til byen.
- Nært skole og barnehage.
- Herlige turområder med fjell, lysløype og skiløyper like utenfor døra.

Velkommen til visning!
Matrikkel Gnr. 73 bnr. 484 i Tromsø kommune
Adkomst Eiendommen ligger til Ballblomvegen, som er en kommunal vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånet tomt.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1988
Areal Primærrom: 150 kvm, Bruksareal: 156 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2, Antall rom: 4
Byggemåte Utvendig:
Tak:
Saltak konstruksjon med sperrer av tre. Betongtakstein besiktiget fra bakkenivå. Nedløp i plast.
Vegger:
Binderverkskonstruksjon, stående og liggende kledning.
Vinduer:
Malte trevinduer med 3-lags glass
Dører:
Malt hoved ytterdør. hev og skyv dør og balkong dør med glass vindu.
Balkonger:
Balkonger i trykkimpregnert materiale. Utvendig trapp på bakside.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Harry Eidstø datert 15.06.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 29.02.1988.

At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.

Kommentar til areal: Boligens planløsning er kontrollert opp mot byggesaksmappe og tegninger vedlagt Infoland meglerpakke og følgende avvik ble bl.a. registrert:
- Tidligere "rom" i 1. etasje er i dag soverom, bod og gang.
Bruksendring fra sekundærrom (s-rom) til beboelsesrom (p-rom) er søknadspliktige tiltak og kjøper overtar ansvar og risiko knyttet til dette. Konf megler for mer info.
Innhold Inngår i P-rom:
Underetasje: Entrè, hall med trapp, bad, badstue, vaskerom, 3 soverom.
Etasje 2: Gang, kontor, bad, stue, kjøkken, kontor 2.

Inngår i S-rom:
Bod i underetasje.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Harry Eidstø datert 15.06.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendig:
Gulv: Parkett i stue og kjøkken, fliser og belegg på øvrige rom
Vegger: Tapet og malte strier.
Himling: Panel og malte himlings plater.
Etasjeskiller: Betongdekke i kjeller. Tre bjelkelag.
Pipe/ildsted: Element pipe med vedovn.

Kjøkken:
Profilerte fronter, laminat benkeplate, Oppvaskmaskin. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Våtrom:
Bad 1 etasje:
Gulv: Fliser.
Vegger: Malte plater.
Himling: Panel.
Bad underetasje:
Vegger: Våtromsplater på vegger.
Himling: Malt panel i himling.
Gulv: Flislagt gulv med elektriske varmekabler.
Innredning: Innredning med nedfelt servant, toalett, dusjkabinett.

Badstue:
Badstu med ubehandlet panel i himling og vegger. Belegg/ fliser på gulv.

Fordeling av tilstandsgrader:
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

TG3:
- Utvendige dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
- Utvendige trapper: Utvendige trapper er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
- Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er avvik: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Himling i bod/ soverom er løs og henger ned. Fliser i kjellergang er sprukket.
- Våtrom og vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Våtrom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Kjøkken: Det er registrert avvik med avtrekk. Filter er teipet på plass.
- Tekniske installasjoner: Branntekniske forhold

TGIU:
- Tomteforhold: Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.

TG2:
- Utvendig taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er avvik:Taktekking er snødekt, alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.
Noern takstein er knust i følge eier.
- Utvendige nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendige veggkonstruksjoner: Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Eier har opplyst at det har vært observert mus i boligen i 2016, musesperre ble lagt inn og mus har ikke vært observert siden da.
- Utvendige takkonstruksjoner: Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Utvendige vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Noen vinduer mangler barnesikring. Vindu mangler vrider.
- Balkonger og terrasser: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Konstruksjonene har skjevheter. Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Innvendige etasjeskillere: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er avvik: Knirk i gulv i stue ved inngang til kjøkken.
- Innvendige gulv: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 20% fukt i soveromsgulv mot vest
- Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav"" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
- Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Andre innvendige forhold: Det er avvik: Dørene på garderobeskapene går dårlig. En dør i yttergang mangler.
- Sluk og membran: Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.
- Kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Dører henger og går dårlig.
- Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
- Tekniske installasjoner: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Opplysninger jfr. tilstandsrapport utført av Harry Eidstø datert 15.06.2022, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming og vedfyring.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Garasjeplass i felles garasjerekke. Oppstillingsplass på egen tomt på sommerstid.
Tomten Areal: 238 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbygg og småhusbebyggelse jf. reguleringsplan datert 14.01.1985.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor hensynssone for radon jf. eiendomsrapport datert 26.01.2022.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor hensynssone for flystøy jf. eiendomsrapport datert 26.01.2022.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 490 000,-
Boligkjøperforsikring Boligkjøperforsikring: Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på
help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 3 400 / 3 800 / 4 300,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 2 400,- / 2 800,- / 3 300,-
i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Harry Eidstø den 15.06.22
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 336 660,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 811 977,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 21 336,- pr. År.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1986/404600-1/97ERKLÆRING/AVTALE
12.05.1986
ANDELER AV BNR. 487 OG 488 KAN BARE OVERDRAS SAMMEN MED D.E.
1986/404600-2/97RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
12.05.1986 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige
Polisenummer: 84158175
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Lovanvendelse Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Tegninger
Midlertidig brukstillatelse
Reguleringsplan
Eiendomsrapport
Energiattest
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæring som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen
Diverse Selger opplyser om følgende i egenerklæringsskjema:
- Etter feierinspeksjon i 2020 ble det anbefalt å fylle grus/sement i bunnen opptil feierluka. Dette er ikke gjort.
- Mus fanget i 2016, musesperre ble lagt inn i underkant av alle veggbord utvendig samme år, og siden da ikke observert mus.
- Opprinnelig stor bod i underetasjen er omgjort til soverom, med vindu og varmekabler på gulvet.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Söderberg & Partners og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med boligselgerforsikring.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

(+47) 77691500

Last ned:

Last ned prospekt

Velkommen til Ballblomvegen 10 - En flott familiebolig på Slettaelva - Presentert av Anders Karlstrøm!
Velkommen til Ballblomvegen 10 - En flott familiebolig på Slettaelva - Presentert av Anders Karlstrøm!
Eiendommen ligger fint og barnevennlig til i en gate uten gjennomgangstrafikk. Garasjeplass i enden av gata (ca 30 meter unna).
Eiendommen ligger fint og barnevennlig til i en gate uten gjennomgangstrafikk. Garasjeplass i enden av gata (ca 30 meter unna).
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Velkommen inn! Entreen er luftig og gir et godt førsteinntrykk.
Velkommen inn! Entreen er luftig og gir et godt førsteinntrykk.
Stuen er møbleringsvennlig og her har du naturlige soner for både spisebordet og sofagruppen.
Stuen er møbleringsvennlig og her har du naturlige soner for både spisebordet og sofagruppen.
Boligen framstår innholdsrik med store oppholdsrom med god takhøyde og mye lysinnslipp.
Boligen framstår innholdsrik med store oppholdsrom med god takhøyde og mye lysinnslipp.
Særdeles fin utsikt fra eiendommen!
Særdeles fin utsikt fra eiendommen!
Stor veranda med god plass for utemøbler.
Stor veranda med god plass for utemøbler.
Her har du fantastisk utsikt, og herlige solforhold.
Her har du fantastisk utsikt, og herlige solforhold.
Boligen byr på flere etterspurte familieboligkvaliteter og er et godt utgangspunkt for å skape et flott hjem!
Boligen byr på flere etterspurte familieboligkvaliteter og er et godt utgangspunkt for å skape et flott hjem!
Vedfyringen bidrar til en behagelig temperatur og en koselig atmosfære.
Vedfyringen bidrar til en behagelig temperatur og en koselig atmosfære.
Store skyvedører forlenger stuen på de fineste dagene og slipper inn rikelige mengder med naturlig lys.
Store skyvedører forlenger stuen på de fineste dagene og slipper inn rikelige mengder med naturlig lys.
Innholdsrikt kjøkken med mye benkeplass som gir praktiske arbeidsforhold.
Innholdsrikt kjøkken med mye benkeplass som gir praktiske arbeidsforhold.
Kjøkkenet har den samme magiske utsikten som stuen.
Kjøkkenet har den samme magiske utsikten som stuen.
Boligen har flere gode soverom.
Boligen har flere gode soverom.
Hovedsoverommet har egen walk-in garderobesone med meget god oppbevaringsplass.
Hovedsoverommet har egen walk-in garderobesone med meget god oppbevaringsplass.
Soverommene vender ut mot stille og rolige omgivelser.
Soverommene vender ut mot stille og rolige omgivelser.
Kontor/soverom 2. etasje
Kontor/soverom 2. etasje
Kontor/soverom 2. etasje.
Kontor/soverom 2. etasje.
Soverom 1. etasje
Soverom 1. etasje
Boligen har to bad.
Boligen har to bad.
Begge badene er utstyrt med wc, dusjkabinett og innredning med god oppbevaringsplass.
Begge badene er utstyrt med wc, dusjkabinett og innredning med god oppbevaringsplass.
Badene ligger i hver sin etasje.
Badene ligger i hver sin etasje.
Du har også herlige uteområder på baksiden av boligen. Lunt og skjermet med god plass for hagemøbler.
Du har også herlige uteområder på baksiden av boligen. Lunt og skjermet med god plass for hagemøbler.
Mye boltreplass på plenen i bakkant.
Mye boltreplass på plenen i bakkant.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!