Balsfjordgata 13

Tromsø

Soverom
Størrelse
Prisantydning
3 990 000,-
Prisantydning: 3 990 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Tomt Balsfjordgata 13
9007 Tromsø
Totalvurdering Boligtomten ligger i sentrum sør med gangavstand til alle sentrums fasiliteter. Det er kort vei til dagligvare, restauranter, treningssenter m.m.
Gangavstand til skole og barnehage, samt gode bussforbindelser fra området som tar deg til UIT/UNN og Giæverbukta flere ganger per time.

Det står oppført et lite uthus på tomta. Uthuset nyttes idag til lager/bod.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmeglerfullmektig Stina Stormo.
Oppdragsnummer 52-16-0090
Matrikkel Gnr. 200 Bnr. 60 i Tromsø kommune.
Beliggenhet Fra sentrum følger du Strandvegen sørover forbi Fylkeshuset, derfra tar du opp til høyre så første til venstre.
Tomten ligger i krysset Balsfjordgata og Sjømannsgata.
Adkomst Adkomst til tomten fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Areal: 242 kvm
Eiet tomt
Tomten er noe skrånende. Naturtomt, men ingen beplantning.
Boligtype, og eierform Boligtomt Selveier
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål ihht planident 0142.

Eiendommen ligger i fortettingsområde.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Kommunale avgifter Eiendomsskatten utgjør kr. 460,- for år 2021.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen servitutter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæringsskjema
Reguleringsplan
Grunnkart
Matrikkelkart
Matrikkelrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men har fylt ut egenerklæringsskjema som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

(+47) 41434462

Tom Espen Stormo

(+47) 97798000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Balsfjordgata 13 - presentert av Sne Eiendomsmegling
Velkommen til Balsfjordgata 13 - presentert av Sne Eiendomsmegling
Hjørne- og endetomt på 242 kvm
Hjørne- og endetomt på 242 kvm
Eiendommen ligger i fortettingsområde
Eiendommen ligger i fortettingsområde
Sentral beliggenhet med gangsavstand til alle sentrums fasiliteter
Sentral beliggenhet med gangsavstand til alle sentrums fasiliteter