Myrvegen 26

Tromsdalen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
1 900 000,-
Prisantydning: 1 900 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Myrvegen 26
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-21-0235
Totalvurdering Myrvegen 26- Godkjent vedtak om fradeling av tomt i barnevennlig og etablert boområde!

Passer perfekt for deg som drømmer om å bygge ditt eget hjem!

Tomten har en fin beliggenhet i Tromsdalen med kort veg til skole, barnehage, dagligvarehandel, kjøpesenter og gode bussforbindelser. Bussforbindelsene tar deg over til Tromsøya med UiT/UNN, sentrum og Langnes handelspark. Du skal heller ikke gå lange vegen før du treffer på fantastiske turområder om sommeren og lysløypa som strekker seg innover i Tromsdalen om vinteren! Her har du muligheten til å oppdage mye flott natur rett utenfor døra.

I vedtaket gis det tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom på ca. 343 kvm fra boligeiendom 17/325. (se vedlagt kart i salgsoppgave)
Det stilles følgende vilkår til tillatelsen:

1. Påstående garasje skal rives før oppmålingsforretning kan gjennomføres.
2. Påstående uthus/dukkehus skal flyttes eller rives før oppmålingsforretning kan gjennomføres, slik at gjenværende eiendom 17/325 oppnår et minste uteoppholdsareal på 100 m2 med bredde på minimum 6 meter jf. kommuneplanens arealdel pkt. 8.5.

For ytterligere informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Karoline Aarstein.
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 325 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomten har en fin beliggenhet i barnevennlig boområde i Tromsdalen! Fra tomten er det kort veg til dagligvarehandel, skole, barnehage, treningssenter og kjøpesenter. Busstoppet ligger rett i området og tar deg enkelt over til Tromsøya med UiT/UNN, sentrum, jekta og flyplassen. I nærheten finner du Fjellheisen som en av Tromsøs mest populære turdestinasjoner.
Adkomst Adkomst fra offentlig veg. Opprinnelig adkomstløsning var skissert som ny avkjørsel fra kommunal vei. Etter anmodning er dette justert, ny parsell skal benytte eksisterende avkjørsel i fellesskap med hovedeiendom 17/325. Erklæring om veirett over 17/325 foreligger, og vil bli tinglyst.
Tomt/beskaffenhet Godkjent vedtak om fradeling fra eksisterende eiendom. Ny tomt blir på ca. 343 kvm.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Byggeår
Areal Aralene er ca. og kan avvike.
Parkering Godt med parkeringsmuligheter på tomt.
Tomten Areal: 343 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Ny parsell tilknyttes kommunalt nett i tilgrensende veigrunn. Kommunen v/ vann- og avløpkontoret har uttalt at dette vil la seg gjøre, men for formell tillatelse må søknad om tilknytning sendes inn når dette er aktuelt.

Rettigheter for fremføring og vedlikehold av legninger over annen manns eiendom foreligger, og vil bli tinglyst. Hovedeiendom 17/325 sikres også rettigheter til fremføring og vedlikehold over ny parsell.
Regulering Område er innenfor fortettingsområde etter kommuneplanens arealdel. Dvs. at bestemmelsene etter kap. 8 gjelder fremfor den eldre reguleringsplanen.

For å kunne fradele ny eiendom i fortettingsområder, må det vises at både ny og gjenværende eiendom oppfyller kravene etter kap. 8 og bl.a. pbl. § 29-4.

Søker har vist en mulig bebyggelse på ny eiendom som er innenfor rammene. Gjenværende tomt er også tilfredsstillende såfremt eksisterende uthus/dukkehus flyttes for å gjøre plass til 100 m2 uteoppholdsareal.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 900 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 325 104,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 770 374,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Ikke fastsatt.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1953/4130-1/97 Bestemmelse om veg
29.08.1953
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:325
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1953/5378-1/97 Bestemmelse om veg
23.10.1953
Overført fra: 1902-17/332
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:17 Bnr:332
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:325
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: 1902-17/332

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Reguleringsplan

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger påtar seg ansvar og kostnader rundt riving av garasje og gjennomføring av oppmålingsforretning.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Karoline Aarstein

+47 986 65 929

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Myrvegen 26 - Presentert av SNE Eiendomsmsgling ved Karoline Aarstein!
Velkommen til Myrvegen 26 - Presentert av SNE Eiendomsmsgling ved Karoline Aarstein!
Tomten ligger i et barnevennlig og godt etablert nabolag
Tomten ligger i et barnevennlig og godt etablert nabolag
Kort veg til skole, barnehage, dagligvarehandel og kjøpesenter!
Kort veg til skole, barnehage, dagligvarehandel og kjøpesenter!