Tøbakken 4

Tromsdalen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
3 990 000,-
Prisantydning: 3 990 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Tøbakken 4
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-21-0439
Totalvurdering Utsiktstomt på 398m² med etterspurt beliggenhet i et familievennlig og solrikt område med kort avstand til skole, barnehage, treningssenter, dagligvare og busstopp med direkteforbindelse til bl.a. sentrum (10 min) og Giæverbukta (10 min).

Tomten er regulert til boligformål. Skrånede terreng, godt egnet for enebolig. Se reguleringsplaner vedlagt i salgsoppgaven for mer detaljert info om hva som kan bygges på tomten.

Kontakt eiendomsmegler Anders Karlstrøm for mer info.
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 1775 i Tromsø kommune
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 398 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Kjøper må påregne kostnader knyttet til påkobling på kommunale vann- og avløpsledninger.

Tomten er tilknyttet offentlig vei.
Regulering Eiendommen er regulert til boligbebyggelse jf. reguleringsplan datert 23.11.1994.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av den
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 756,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2009/420640-1/200 Registrering av grunn
12.06.2009

Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5401 Gnr:17 Bnr:7
2020/145066-1/200 Omnummerering ved kommuneendring
01.01.2020 00:00

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Anders Karlstrøm

+47 995 01 466

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Tøbakken 4 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Anders Karlstrøm!
Velkommen til Tøbakken 4 - Presentert av SNE Eiendomsmegling ved Anders Karlstrøm!
Grunnkart
Grunnkart
Tomten er på 398 kvm. Markert område kan avvike noe.
Tomten er på 398 kvm. Markert område kan avvike noe.
Markert område kan avvike noe.
Markert område kan avvike noe.
Grunnkart
Grunnkart
Tomten ligger svært fint og solrikt til i et etterspurt boligområde i Tromsdalen.
Tomten ligger svært fint og solrikt til i et etterspurt boligområde i Tromsdalen.
Her har du sol fra tidlig på dagen til den går ned på kvelden.
Her har du sol fra tidlig på dagen til den går ned på kvelden.
Fra tomten er det nydelig utsikt utover sundet mot Tromsøya.
Fra tomten er det nydelig utsikt utover sundet mot Tromsøya.
Velkommen til visning!
Velkommen til visning!