Langsundvegen 46/48

Tromsø

Soverom
Størrelse
Prisantydning
5 000 000,-
Prisantydning: 5 000 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Langsundvegen 46/48
9010 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0168
Totalvurdering 4/5 andel av stor tomt i etablert nabolag på Breivika sør!

Tomten har en fantastisk beliggenhet i rolig og etablert nabolag. Tomten er på over 3,,6 daa og ligger nord i Langsundvegen. Tomten er siste ledige parsell i Langsundvegen og har et stort utviklingspotensiale.

Kort vei til et stort utvalg servicetilbud. Dagligvarehandelen kan gjøres på EXTRA eller EUROSPAR, rett nede på Stakkevollvegen. Det er samtidig kort vei inn til Tromsø sentrum, og kort vei til UiT/UNN.

Eiendommen er i sameie, og kjøper vil ved handel bli eier av 4/5 av eiendommen.

For mer informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 150 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger sør på Breivika, og har en attraktiv beliggenhet i et etablert nabolag.
Adkomst Adkomst til eiendommen fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Svakt skrående mot øst.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 3 638 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er pr. i dag regulert til offentlig bebyggelse, jf regulerinpsplan planID 1216, ikrafttredelsesdato 29.09.1993.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 000 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ubebygde tomter skal i utgangspunktet formuesbeskattes ut fra antatt salgsverdi, oppad begrenset til 80% av salgsverdien. Se skatteetatens hjemmesider for mer informasjon.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. ,- pr. .
Fellesutgifter Eiendomsskatt, avgifter, og lignende faste eller nødvendige utgifter til eiendommen bærer sameierene seg immellom i henhold til eierbrøk, jf. sameigelova § 4. Kjøper av eiendommen erverver 4/5 av eiendommen, og dermed 4/5 av utgifter knytttet til eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1952/4482-1/97 Erklæring/avtale
25.09.1952
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere


1952/4574-1/97 Best. om vann/kloakkledn.
01.10.1952
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:1267

1953/905-2/97 Bestemmelse om veg
04.03.1953
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:1303
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1954/3-1/97 Bestemmelse om veg
02.01.1954
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:1371
Bestemmelse om vann/kloakkledning

1954/5060-3/97 Festekontrakt - vilkår
21.10.1954
festetid: 10 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:1
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
Gjelder denne registerenheten med flere
1975/402074-2/97 ** Nye vilkår
16.05.1975

1958/3092-3/97 Festekontrakt - vilkår
09.08.1958
festetid: 99 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:5
ÅRLIG AVGIFT NOK 132
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/4574-3/97 Festekontrakt - vilkår
27.09.1960
festetid: 99 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:11
ÅRLIG AVGIFT NOK 130
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
Gjelder denne registerenheten med flere

1961/125-4/97 Festekontrakt - vilkår
10.01.1961
festetid: 99 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:13 Snr:1
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:13 Snr:2
ÅRLIG AVGIFT NOK 121
BESTEMMELSE OM VILKÅR FOR SLETTELSE AV LEIEKONTRAKT
Gjelder denne registerenheten med flere


1961/4710-2/97 Best. om adkomstrett
30.09.1961
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:1371
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1979/403470-3/97 Festekontrakt - vilkår
27.08.1979
festetid: 7 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:119 Bnr:150 Fnr:16
ÅRLIG AVGIFT
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
Gjelder denne registerenheten med flere

1985/406529-1/97 Best. om adkomstrett
24.07.1985
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3216
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3217
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3218
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3219
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3221
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1986/406466-1/97 Best. om vann/kloakkledn.
02.07.1986
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3217
Bestemmelse om vedlikehold

1993/15019-2/97 Best. om adkomstrett
19.11.1993
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:119 Bnr:3221
Bestemmelse om bebyggelse

2000/2877-1/97 Erklæring/avtale
07.03.2000
Refusjonskrav kr 161.500,- i forbindelse med opparbeidelse
av felles adkomst for"Barnehagetomt".
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Nor-Bygg AS
Gjelder denne registerenheten med flere


For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Grunnkart
Reguleringsplan
Kommuneplan
Pågående regulering
Matrikkelrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv.

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Sentral og ettertraktet beliggenhet i etablert nabolag
Sentral og ettertraktet beliggenhet i etablert nabolag
Kort vei til dagligvarehandel, Tromsø sentrum og UiT/UNN fra eiendommen
Kort vei til dagligvarehandel, Tromsø sentrum og UiT/UNN fra eiendommen
Tomten er på hele 3,6 DAA
Tomten er på hele 3,6 DAA
Dronefoto område
Dronefoto område
Dronefoto område
Dronefoto område
Langsundvegen 46
Langsundvegen 46