Tromsdalen - boligtomt

Tromsdalen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
6 390 000,-
Prisantydning: 6 390 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Tromsdalen - boligtomt
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-20-0361
Totalvurdering Sjelden anledning til å erverve stor boligtomt med gode utsiktsforhold, innerst i blindvei med attraktiv beliggenhet i Tromsdalen!

Tomten er på 939 kvm og ligger vestvendt i et barnevennlig boligområde. Tilbaketrukket, innerst i en rolig blindgate. Lett skrående naturtomt.
I området er det svært gode lys- og solforhold, i tillegg til nydelig utsikt over Tromsøysundet og fjellkjedene på Kvaløya.

Eiendommen har en sentral beliggenhet med kort avstand til barne- og ungdomsskole, barnehage, dagligvarebutikker og Amfi Pyramiden kjøpesenter med flere servicetilbud. Til fots tar det deg ca. 20 minutter til sentrum. Dersom du reiser kollektivt er det nærtliggende gode bussforbindelser som tar deg til bysentrum og UiT/UNN i området. Blant annet ved Anton Jakobsens veg og ved bruhodet. Kort vei til flotte rekreasjonsområder som Fjellheisen og Fløya. Sentralt i Tromsdalen er det etablert omfattende anlegg med lysløype som kan benyttes sommer og vinter. Fra denne kjøres det enkelte perioder av sesongen skispor helt ut til Snarby.

Interessenter kan fritt befare eiendommen. Ta kontakt med megler Ben-Ruben Heimstad for mer informasjon.
Matrikkel Gnr. 17 bnr. 1173 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i et attraktivt boligområde i Tromsdalen. Området er barnevennlig, hvor eiendommen ligger i en stille og rolig blindgate.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei med adkomst fra Møllervegen.
Tomt/beskaffenhet Tomten er en ikke-opparbeidet naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 939 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Kommunal vann- og avløpsledning er i området. Det antas at man kan koble seg på disse etter nærmere avtale med Tromsø kommune.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 29.07.1982.
Eiendommen grenser rett til fortetningssonen i Tromsdalen.

Det er pågående regulering i nærområdet, ref. Planid 1877 og 1781.

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel.
I kommuneplanens arealdel 2017 - 2026 med planid. 0142, ikrafttredelsesdato 29.03.2017, er eiendommen avsatt til Boligformål.
Utdrag fra kommuneplanens bestemmelser om utnyttelse i kapittel 8:

8.1. Bestemmelsens virkeområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for områder regulert til småhusbebyggelse. Bestemmelsene gjelder for nybygg, påbygg, tilbygg, underbygg, oppretting av nye eiendommer og bruksendringer.

Bestemmelsene gjelder ikke for områder regulert til rekkehus eller blokkbebyggelse. Bestemmelsene gjelder ikke for områder hvor reguleringsplan er vedtatt etter 01.01.2006.

8.2. Tomteutnyttelse
Innenfor området avgrenset i temakartet "Bestemmelsesområde for utbygging i etablerte boligområder - fortetting" datert 15.02.17 (fig. 2) skal bebygd areal per tomt ikke overstige %BYA=35%. Bestemmelser om maksimal U-grad, %-BRA eller m2-BRA skal ikke gjelde. Dette gjelder bare for områder hvor reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan er vedtatt før 1.1.2000, og kommer kun til anvendelse dersom det etableres nye boligtomter eller nye boenheter. Utenfor fortettingsområdet, og der reglene om fortetting ikke kommer til anvendelse, skal bebygd areal per tomt ikke overstige %-BYA=30%, med mindre høyere %-BYA er fastsatt i reguleringsplan. Bestemmelser om maksimal U-grad skal ikke gjelde. Tomteutnyttelse fastsatt som %-BRA eller m2 BRA skal fortsatt gjelde.
Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må avgi egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 390 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er ikke fastsatt.
Kommunale avgifter kr. 1 732,- pr. år.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Andel i realsameie
0/908708-1/97 Opprettelse av realsameie
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr:5401 Gnr:17 Bnr:1178 1/13

1982/302440-1/97 Rettigheter iflg. skjøte 04.06.1982
Erstatning for regulert vei tilfaller selger John Jacobsen

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Eiendomsrapport
Matrikkelrapport
Matrikkelkart
Utdrag fra bestemmelsene i kommunedelplanen
Grunnkart
Pågående reguleringen
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Planbestemmelser knyttet til Kommuneplan kan fås ved henvendelse til megler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

brh@sne.no

+47 977 14 629

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Her har du muligheten til å sikre deg en fantastisk boligtomt innerst i en rolig blindgate, sentralt beliggende i Tromsdalen
Her har du muligheten til å sikre deg en fantastisk boligtomt innerst i en rolig blindgate, sentralt beliggende i Tromsdalen
Fra tomten er det panoramautsikt over Tromsøysundet
Fra tomten er det panoramautsikt over Tromsøysundet
Området sett nordover.
Området sett nordover.
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Tomten ligger innerst i en rolig blindgate
Tomten ligger innerst i en rolig blindgate
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Omtrentlig markering av tomten. Se matrikkelkart vedlagt salgsoppgaven for eksakte tomtegrenser.
Området byr på gode sol- og lysforhold. Kort gangavstand til fine naturområder
Området byr på gode sol- og lysforhold. Kort gangavstand til fine naturområder
Sentralt beliggende i Tromsdalen
Sentralt beliggende i Tromsdalen
Familievennlig boligområde
Familievennlig boligområde
Fine turmuligheter i området med mulighet for å ta Fjellheisen eller gå Sherpatrappa til Fløya (Rød pil viser omtrentlig hvor tomten ligger)
Fine turmuligheter i området med mulighet for å ta Fjellheisen eller gå Sherpatrappa til Fløya (Rød pil viser omtrentlig hvor tomten ligger)
Amfi Pyramiden kjøpesenter med diverse servicetilbud ligger i gangavstand fra tomten
Amfi Pyramiden kjøpesenter med diverse servicetilbud ligger i gangavstand fra tomten
Matrikkelkart
Matrikkelkart