Winston Churchills Veg 82

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
81m2
Prisantydning
3 790 000,-

Velkommen til Winston Churchills Veg 82.Lys og praktisk 3/4-roms hjørneleilighet med balkong.Boligen inneholder vindfang, hall, stue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom, toalettrom og bad. Leiligheten har også vedfyring og varmepumpe. Sjelden garasje i r ekke medfølger.Opprinnelig 4-roms leilighet som er ombygget til 3-roms ved at to soverom er slått sammen.Håpet er et rolig og etablert boligområde på Tromsøyas vestside. Kort vei til Langnes handlespark, UiT/UNN,  turterreng, lysløype og treningssenter. Dagligvarebutikk finner du i blokkens underetasje. Det er gode bussforbindelser i området med hyppige avganger mot sentrum og UiT/UNN.Borettslaget er veldrevet og tilknyttet sikringsordning.For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund. ... Les mer

Prisantydning: 3 790 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 5 803,-
Fellesgjeld: 232 157,-
Primærrom: 81m2
Bruksareal: 81m2
Soverom: 2
Byggeår: 1969

Se full beskrivelse

Eiendom Winston Churchills Veg 82
9014 Tromsø
3. etasje
Oppdragsnummer 52-21-0242
Totalvurdering Lys og praktisk 3/4-roms andelsleilighet med balkong i 3. etasje.

Boligen inneholder vindfang, hall, stue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom, toalettrom og bad. Det er utgang til balkong og parkering i egen garasje.

Opprinnelig 4-roms leilighet som er ombygget til 3-roms ved at to soverom er slått sammen.

Winston Churchillsveg er et rolig og etablert boligområde på Tromsøyas vestside. Kort vei til Langnes handlespark, UiT/UNN, turterreng, lysløype og treningssenter. Dagligvarebutikk finner du i blokkens underetasje. Det er gode bussforbindelser i området.

Borettslaget er veldrevet og tilknyttet sikringsordning.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin C. Lund.
Matrikkel Gnr. 117 bnr. 355, andelsnr. 56 i Håpet I Borettslag med orgnr. 952970836 i Tromsø kommune
Beliggenhet Sentral og attraktiv beliggenhet på Håpet på vestsiden av Tromsøya. Winston Churchills veg er et rolig og etablert boligområde med nærhet til en rekke fasiliteter. Fra leiligheten er det gangavstand til skole, barnehage, lekeplasser, pizzarestaurant, bussforbindelser, Langnes handelspark og UNN/UiT. Dagligvarebutikk i blokkens underetasje. Flott turterreng og lysløype i området. Området har gode sol- og lysforhold.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei
Tomt/beskaffenhet Området/tomten er skrånende og fallende mot vest. Bebygget med blokker og rekkehus organisert som borettslag. Grøntarealer beplantet med plen. Trafikkarealer, veger og plasser er asfaltert.
Boligtype, og eierform Borettslag Leilighet
Byggeår 1969
Areal Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 81 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Bærende og skillende konstruksjoner av betong.
Ifyllende yttervegger av bindingsverk isolert med mineralull.
Interne lettvegger kledt med plater. Borettslaget har pågående vindus og dørbytte. Leiligheten innehar normal standard fra byggeåret og senere renoveringer.
Opprinnelig 4-roms leilighet som er ombygget til 3-roms ved at to soverom er slått sammen.
Boligselskap stiftet: 1968.

Opplysninger jf. Eierskifterapport datert 02.06.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 09.10.1975.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i P-rom:
3. etasje: Vindfang, hall, stue, kjøkken, 2 soverom, vaskerom, toalettrom og bad.

Boligen har i tillegg sportsbod/bod i fellesareal, samt utgang til balkong.

Opplysninger jf. Eierskifterapport datert 02.06.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Fliser, laminat og vinylbelegg.
Vegger: Malt miljøtapet, fliser og malt panel.
Tak: Malt betong.

For øvrige detaljer om kjøkken, baderom og vaskerom, se vedlagt Eierskifterapport, samt opplysninger fra hjemmelshaver.

Opplysninger jf. Eierskifterapport datert 02.06.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje.

Garasjen følger leiligheten ved ett eventuelt salg. Avtale vedr garasjen må signeres av borettslaget og ny eier.
Tomten Areal: 23 823 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 22.06.2017.
Se også pågående regulering som er vedlagt.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Håpet I Borettslag
Andelsnummer: 56
Fellesutgifter: Kr. 5 803,- pr .
Andel fellesgjeld: Kr. 232 157,-.
Andel fellesformue: Kr. 130 066,-.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12139954112, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 19.05.2021: 1.46% pa.
Antall terminer til innfrielse: 19
Saldo per 19.05.2021: 4 133 767
Andel av saldo: 45 182
Første termin/første avdrag: 02.09.2020 ( siste termin 02.12.2025 )
Flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin

Lånenummer: 12123751556, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 19.05.2021: 1.46% pa.
Antall terminer til innfrielse: 45
Saldo per 19.05.2021: 3 106 512
Andel av saldo: 33 954
Første termin/første avdrag: 01.10.2012 ( siste termin 01.07.2032 )
Flytende rente, 3 mnd NIBOR + margin

Lånenummer: 16363484763, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 19.05.2021: 1.46% pa.
Antall terminer til innfrielse: 120
Saldo per 19.05.2021: 14 000 000
Andel av saldo: 153 021
Neste termin/avdrag: 10.06.2021 ( siste termin 10.03.2051 )
3 mnd nibor + margin 1,05%
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 10.06.2021 utgjøre ca. kr 340,00 per måned for denne boligen

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.

Sikringsfondets tilbyder er: Klare Finans AS.
Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.
Boligselskapet har avtale om Garanterte Felleskostnader (sikringsordning og forskuttering av felleskostnader).
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.
Prisantydning 3 790 000,- / Felleskostnader: 5 803,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Øystein Stakkevold den 02.06.21
Takster og verdier ,-
,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 771 556,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 777 600,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er inkluder i fellesutgifter.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Adgang til utleie Boligen kan kun leies ut med styrets samtykke og på nærmere angitte vilkår. Se borettslagets vedtekter for nærmere informasjon.
Borettslag Håpet I Borettslag
Formann borettslag Bjørn-Henrik Johannessen
Fellesutgifter Kr 5 803,- per mnd.

Fellesutgiftene dekker blant annet drift og vedlikehold av bygget, tv/internett, kommunale avgifter, snørydding, mv.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:
Avdrag 1 353,-
Renter 254,-
Grunnleie 3 657,-
TV / Bredbånd Komplett 10 T-We Box 429,-
Forsikring - eiendomsskatt garasjer 25,-
Trappevask 85-
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 232 157,- Fellesformue kr130 066,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Det foreligger ingen negative servitutter på andelen.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP430244
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Eierskifterapport
Selgers egenerklæring
Boligopplysninger
Vedtekter
Husordensregler
Ferdigattest
Reguleringsplan
Pågående regulering
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt eierskifterapport og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Det forutsettes at kjøper blir godkjent som ny andelseier av borettslagets styre. Dersom kjøper ikke blir godkjent som ny andelseier er hver av partene fri fra denne kjøpekontrakt og hver av partene bærer sine eventuelle kostnader i forbindelse med saken. Eventuelt innbetalte beløp skal tilbakebetales i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

P-plasser med motor varmere leies til andelseiere iht. ansiennitet og følger således ikke andelen ved salg.
Borettslaget har internkontrollsystemet HMS-Bevar.
Borettslaget har vedlikeholdsplanen Plussplan.
Forkjøpsrett Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Winston Churchills Veg 82 - En utsøkt beliggenhet om du ønsker å være i gangsavtand fra det meste og nyte fantastisk utsikt året rundt
Velkommen til Winston Churchills Veg 82 - En utsøkt beliggenhet om du ønsker å være i gangsavtand fra det meste og nyte fantastisk utsikt året rundt
Leiligheten har gjennomgående lys med vindusflater på begge sider
Leiligheten har gjennomgående lys med vindusflater på begge sider
Stue med utgang til balkong
Stue med utgang til balkong
Stuen er av god størrelse, og kan enkelt møbeleres etter ønske og behov
Stuen er av god størrelse, og kan enkelt møbeleres etter ønske og behov
Rom for spisebord med utsikt
Rom for spisebord med utsikt
Kjøkken i tilknytning til stue
Kjøkken i tilknytning til stue
Kjøkken
Kjøkken
Også her hat du mulighet til å ha kjøkkenbord med utsikt
Også her hat du mulighet til å ha kjøkkenbord med utsikt
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Stor skyvedørs garderobe med speilfront
Stor skyvedørs garderobe med speilfront
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Baderom
Baderom
Gang
Gang
Gang
Gang
Planskisse
Planskisse
Utgang til romslig balkong - Her nyter du strålende solforhold
Utgang til romslig balkong - Her nyter du strålende solforhold
Leiligheten ligger i 3. etasje og har fin utsikt med få boliger tett på
Leiligheten ligger i 3. etasje og har fin utsikt med få boliger tett på
Fasade
Fasade
Alle vinduer i borettslaget er skiftet.
Alle vinduer i borettslaget er skiftet.
Gangavstand til butikk, skoler, barnehager og busstopp
Gangavstand til butikk, skoler, barnehager og busstopp