Finnsetervegen 36

Kvaløya

Soverom
2 stk
Størrelse
76m2
Prisantydning
2 950 000,-

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Flott 3-roms leilighet med parkering i carport og 2 terrasser!Boligen fremstår som lys og trivelig med romslig stue og kjøkkenløsning. Godt med lagring i innvendig bod, samt sportsbod på 4 kvm. i forbindelse med carport.Boligen har en nordvestvendt veranda på 5,5 kvm, samt en sørøstvendt veranda på 8 kvm.Boligen er en del av veldrevet og frittstående borettslag bestående av totalt 8 leiligheter fordelt på to leilighetsbygg. Boligselskapet er tilknyttet sikringsordning.For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jørn T. Nerdal. ... Les mer

Prisantydning: 2 950 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 9 423,-
Fellesgjeld: 471 472,-
Primærrom: 72m2
Bruksareal: 76m2
Soverom: 2
Byggeår: 2004

Se full beskrivelse

Eiendom Finnsetervegen 36
9105 Kvaløya
1. etasje
Oppdragsnummer 52-21-0092
Totalvurdering Flott 3-roms leilighet med parkering i carport og 2 terrasser!

Boligen fremstår som lys og trivelig med romslig stue og kjøkkenløsning. Godt med lagring i innvendig bod, samt sportsbod på 4 kvm. i forbindelse med carport.
Boligen har en nordvestvendt veranda på 5,5 kvm, samt en sørøstvendt veranda på 8 kvm.

Boligen er en del av veldrevet og frittstående borettslag bestående av totalt 8 leiligheter fordelt på to leilighetsbygg. Boligselskapet er tilknyttet sikringsordning.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jørn T. Nerdal.
Matrikkel Gnr. 71 bnr. 539, andelsnr. 5 i Kvitebjørn borettslag med orgnr. 985942595 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen ligger i et svært populært og barnevennlig bomiljø på Storelva på Kvaløya. I nærområdet finner du Storelva barneskole, bussforbindelser, barnehage, Kvaløya VGS, dagligvarebutikker, mv.
Boligfeltet grenser til populære turområder med lysløype som prepareres nær sagt hver dag i vinterhalvåret, idrettshall med dels gymsaldekke og kunstgress, samt en rekke lekeplasser. Gode bussforbindelser.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Nordøstvendt tomt i hellende terreng. Tomten er opparbeidet med plen. Asfaltert atkomst og gårdsplass.
Boligtype, og eierform Borettslag Leilighet
Byggeår 2004
Areal Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 76 kvm, Bruttoareal: 83 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Fundamenter av betongsøyler og ringmur av betong. Krypkjeller under bolig. Krypkjeller er ikke inspisert.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger av 6" bindingsverk med antatt 15 cm isolasjon. Utvendig kledning av liggende trepanel og støpte fasadeplater. Etasjeskille mellom boenheter av trebjelkelag med antatt lydhimling. Takoverbygd inngang med imp. treplatting.

Dører og vinduer
Vinduer med 2-lags energiglass. Glatte hvite innerdører. Fabrikkmalt glatt entredør. Verandadører med glassfelt.

Takkonstruksjon m/tekking
Saltak av W-takstoler, undertak av duk eller lignende. Isolert mot kaldloftet. Taktekke av papp. Takrenner og nedløp av metall.

Andre bygg
Halvdel av carport, og 4 m² sportsbod i bakkant. Yttervegger av 4" bindingsverk med utvendig liggende trepanel. Saltak av W-takstoler med taktroplater og papp som taktekke.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Kurt A. Sørensen datert 23.03.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 25.05.2004.
At slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boligen som ikke er byggmeldt eller godkjent.
Innhold Inngår i p-rom:
1.etasje: Entré, stue/kjøkken, bad og 2 soverom.

I tillegg har boligen en veranda på 8 kvm. mot sørøst og en veranda på 5,5 kvm. mot nordvest. Sportsbod på 4 kvm.

Opplysninger jfr. verditakst utført av Kurt A. Sørensen datert 23.03.2021, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett og fliser.
Vegg: Ferdigmalte/malte plater.
Himling: Ferdigmalte plater.

Kjøkken
Innredning med glatte fronter. Ventilator. Opplegg for oppvaskmaskin. Benkemontert bereder, antatt ca. 120 ltr. Montert ekstra høyt skap.

Bad og vaskerom
Bad: Innredet med dusjkabinett, servant og toalett. Det er opplegg til vaskemaskin. Fliser m/sokkelflis på gulv, Malt glassfibervev på vegg. Avtrekksviftevegg. Registrert litt svelleskade på servantskap.
Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av våtrommene.

Øvrig
Elektrisk: Skjult elektrisk anlegg. Automatsikringer.
VVS: Bereder montert i kjøkkenbenk.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming. Gulvvarme på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i carport.
Selger opplyser om at det på et senere tidspunkt vil være muligheter for å legge til rette for ladepunkt for el-bil, men at dette må tas opp med styret.
Tomten Areal: 1 940 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jfr. reguleringsplan datert 30.09.1998.

Eiendommen er registrert å ligge innfor faresone for radon.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Kvitebjørn borettslag
Andelsnummer: 5
Fellesutgifter: Kr. 9 423,- pr Mnd.
Andel fellesgjeld: Kr. 471 472,-.
Andel fellesformue: Kr. 87 344,-.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 1671248411, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 12.03.2021: 2.48% pa.
Antall terminer til innfrielse: 18
Saldo per 12.03.2021: 1 835 300
Andel av saldo: 458 825
Første termin: 01.11.2004Første avdrag: 01.11.2009 ( siste termin 01.11.2029 )
Fast rente 2,485 % i 10 år til 01.05.2025

Lånenummer: 12130823414, DnB Bank ASA
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats per 12.03.2021: 1.51% pa.
Antall terminer til innfrielse: 16
Saldo per 12.03.2021: 101 177
Andel av saldo: 12 647
Første termin/første avdrag: 20.07.2015 ( siste termin 20.06.2022 )
Annuitet, flytende rente
3 mnd. NIBOR + margin

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning. Sikringsfondets tilbyder er: Klare Finans AS.

Selger opplyser at det i forbindelse med reparasjon av tak etter skade ble tatt opp et mindre ekstralån. Dette lånet er ferdig nedbetalt juni 2022, og utgjør kr. 798 pr. mnd for denne andelen.
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete reglerom husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).
Prisantydning 2 950 000,- / Felleskostnader: 9 423,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Kurt Sørensen den 23.03.21
Takster og verdier Teknisk verdi 3 337 265,-
Verdi takst 2 950 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 837 825,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 016 169,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2020.
Kommunale avgifter Inkludert i fellesutgiftene.
Adgang til utleie Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.
Borettslag Kvitebjørn borettslag
Formann borettslag Stig Linnes
Fellesutgifter Kr 9 423,- per mnd.


Fellesutgiftene dekker blant annet snøbrøyting, tv/internett, forsikring og vedlikehold.

Fellesutgiftene er fordelt slik:
Renter fellesgjeld 913
Grunnleie 3 522
Avdrag fellesgjeld 3 841
Tilleggslån tak 798
TV/internett 349
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 471 472,- Fellesformue kr87 344,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1979/8414-3/97 Erklæring/avtale
22.11.1979
Rettighetshaver: KVALØYSLETTA IL
Rett til anlegg og drift av skiløype med lysanlegg
Årlig leie kr 50,-
Med flere bestemmelser
Overført fra: 5401-71/463
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring Nuf
Polisenummer: SP430258
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Boligopplysninger
Vedtekter
Husordensregler
Reguleringsplan
Eiendomsrapport
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger opplyser om at det ble foretatt radonmåling i 2014, og at resultatene var innenfor kravene.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.
Forkjøpsrett Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Finnsetervegen 36! Stor stue med mulighet for vedfyring.
Velkommen til Finnsetervegen 36! Stor stue med mulighet for vedfyring.
Stuen er romslig med plass til stor sofa
Stuen er romslig med plass til stor sofa
Store vindusflater gir godt med naturlig lysinnslipp
Store vindusflater gir godt med naturlig lysinnslipp
Stort kjøkken med god plass til spisegruppe
Stort kjøkken med god plass til spisegruppe
Kjøkkenet er svært romslig - her er det montert et ekstra høyt skap
Kjøkkenet er svært romslig - her er det montert et ekstra høyt skap
Kjøkkenet er innredet med hvite fronter - her er det godt med skap- og benkeplass!
Kjøkkenet er innredet med hvite fronter - her er det godt med skap- og benkeplass!
Hovedsoverommet er av romslig størrelse med plass til stor seng og diverse oppbevaringsmøbler
Hovedsoverommet er av romslig størrelse med plass til stor seng og diverse oppbevaringsmøbler
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2 er også av romslig størrelse - her er det utgang til en nordvestvendt terrasse på 5,5 kvm
Soverom 2 er også av romslig størrelse - her er det utgang til en nordvestvendt terrasse på 5,5 kvm
God plass til oppbevaringsmøbel
God plass til oppbevaringsmøbel
Badet er innredet med dusjkabinett, servant og toalett.
Badet er innredet med dusjkabinett, servant og toalett.
Det er opplegg for vaskemaskin
Det er opplegg for vaskemaskin
Romslig entré med plass til oppbevaringsmøbel
Romslig entré med plass til oppbevaringsmøbel
Planskisse
Planskisse
Fra stua er det utgang til en sørøstvendt og overbygget terrasse på 8 kvm.
Fra stua er det utgang til en sørøstvendt og overbygget terrasse på 8 kvm.
Fasade - Andelen disponerer parkering i carport
Fasade - Andelen disponerer parkering i carport
Velkommen på visning!
Velkommen på visning!
Til informasjon
Til informasjon