Straumsvegen Gnr. 70 Bnr.18

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
200 000,-
Prisantydning: 200 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Straumsvegen Gnr. 70 Bnr.18
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-19-0494
Totalvurdering Flott beliggende naturtomt i nærheten av Håkøybrua og Eidekollen boligområde.

Tomten er på øversiden av veien og kan skilte med gode sol- og lysforhold. Den er på ca. 1 600 kvm, men er innenfor reguleringsplanen for LNRF, slik at det vil være vanskelig å få byggetillatelse så lenge det er byggestopp på Kvaløya.

Dette er eiendommen for deg som ser muligheten for en mulig god investering for fremtiden.

Det er kun 3 minutters kjøring til Eide Handel som har stort utvalg innenfor dagligvarer og øvrige 13 minutter til Langnes Handelspark. Kort vei til både barneskole og barnehage, fine naturområder i umiddelbar nærhet!

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 70 bnr. 18 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligen ligger landlig til på Kvaløya ca. 13 minutters kjøring fra Langnes Handelspark. Ca. 3 km til Kaldfjord barneskole og ca. 3 minutter til nærmeste dagligvarebutikk ved Eide. I dag er området spredt bebygd med eneboliger.

Gode muligheter for turer, fiske og friluftsliv hele året, i tillegg til kort vei inn til sentrum av Tromsø.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei til tomten.
Tomt/beskaffenhet Skrående terreng. Tomten er ikke opparbeidet.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 1 587 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Adkomst til tomten fra offentlig vei. Det er ikke opparbeidet vann og avløp.
Regulering Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNRF-område. Jf. Kommuneplan datert 29.03.2017. Kjøper er selv ansvarlig for å få godkjent oppføring av bolig hos Tromsø kommune.
Dette vil være vanskelig så lenge det er byggestopp på Kvaløya.
Konsesjon Egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Det kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 200 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 15 488,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kr. 3 040,- per år.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1978/5556-2/97 Bestemmelse om gjerde 13.09.1978
Bestemmelse om vedlikehold

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Kommuneplan
Eiendomsrapport
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott tomt på ca. 1600 kvm kun 3 minutter fra Eide Handel
Flott tomt på ca. 1600 kvm kun 3 minutter fra Eide Handel
Straumsvegen
Straumsvegen
Grunnkart
Grunnkart
Grunnkart
Grunnkart
Her har man umiddelbar tilgang på skog, sjø og fjell
Her har man umiddelbar tilgang på skog, sjø og fjell
Utsikten fra tomten er mot fjorden og Håkøya
Utsikten fra tomten er mot fjorden og Håkøya
Utsikt
Utsikt
Området kan by på en fin natur og og gode lysforhold
Området kan by på en fin natur og og gode lysforhold
Området/plassering
Området/plassering
Området/plassering
Området/plassering
Området/plassering
Området/plassering
For de som ønsker å bo landlig, men sentralt så er dette en perfekt beliggenhet!
For de som ønsker å bo landlig, men sentralt så er dette en perfekt beliggenhet!