Fagertoppen 3D

Ramfjordbotn

Soverom
4 stk
Størrelse
121m2
Prisantydning
5 500 000,-
Prisantydning: 5 500 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 300,-
Primærrom: 117m2
Bruksareal: 121m2
Soverom: 4

Se full beskrivelse

Eiendom Fagertoppen 3D
9027 Ramfjordbotn
Oppdragsnummer 52-21-0093
Totalvurdering 5-roms bolig over de to øverste plan. Boligen oppleves som meget innholdsrik med 4 soverom, 2 bad, stor stue og kjøkkenløsning, mv.

Boligen har 3 terrasser/balkonger med et samlet areal på ca. 58 kvm. Her kan du nyte sol og utsikt fra tidlig til sent. Parkering i carport i tilknytning inngangspartiet.
Det er også rikelig med lagring i stor sportsbod like ved inngangspartiet.

Da boligen ligger like over en liten lekeplass har den ingen bygninger rett forran og har dermed meget fine sol og utsiktsforhold.

Kjøpessummen forfaller til betaling ved ferdigstillelsen, det kreves ingen forskudd.

For nærmere opplysninger se: www.fagertoppen.no
Matrikkel Gnr. 30 bnr. 263 i Tromsø kommune
Beliggenhet Feltet ligger flott plassert på et naturlig høydedrag like ovenfor boligfeltet Bærbakken. Feltet vil få egen innkjøring og være skjermet for gjennomgangstrafikk. Like nedenfor boligfeltet ligger det en nyoppført barnehage, samt skole (1-10 klasse). Her kan du enkelt følge barna til fots. Det opparbeides flotte uteområder både for små og store barn. Barnehage og skole (1-10 klasse) ligger bare noen steinkast unna.

Her kan du spenne på deg toppturskiene like utenfor døra å gå en tur rett opp på Fagerfjellet

Kjøretiden fra Tromsø sentrum er ca. 20 min. Gode veier både sommer og vinter
Adkomst Offentlig vei frem til feltet. Interne adkomstveger i feltet asfalteres.
Tomt/beskaffenhet Feltet er plassert i skrånende terreng mot sørvest. Dette gir gunstige sol og utsiktsforhold i feltet. Fellesraealer/utomhus leveres ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.
Boligtype, og eierform Eierseksjon i flermannsbolig
Byggeår Nærmere opplysninger kommer.
Areal Primærrom: 117 kvm, Bruksareal: 121 kvm

Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod). Arealet er stipulert.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 4, Bad: 2
Byggemåte Støpt betongfundament i bunn. Boligene bygges med standariserte prefabrikerte moduler med bærende konstruksjoner i tre. For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.
Innhold Boligen inneholder følgende rom:
1. etasje: Entré/hall, gang, bod, 4 soverom og bad.
2. etasje: Stue/kjøkken, vindfang, bad og teknisk rom.

I tillegg har boligen 3 balkonger/terrasser, samt 2 sportboder, en like ved inngangpartiet og den andre på takterrassen over carport.
Standard Boligen leveres med gjennomgående god standard, med bl.a. store vindusflater, fliselagt entré med gulvvarme, komplett flislagt bad med varme i gulv, parkett på øvrige gulv i oppholdsrom, klargjort med pipe med gjennomføring til bolig, mv.

For nærmere beskrivelse, se vedlagt leveransebeskrivelse
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger i handelen.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
200L varmtvannsbereder.
Fiber er trukket frem til inntaksskap. Kjøper tegner eget abonnement.
Oppvarming Elektrisk oppvarming.

Boligene leveres med utvendig pipe med gjennomføring til bolig.
Gulvvarme på bad/vaskerom og entrè.

Elektrisk varmeovner på øvrige rom som ikke har varmekabler, unntatt bod/teknisk rom og sportsbod.
Parkering Parkering på tomt og i carport.

Parkeringsarealene er asfalterte.
Boligen leveres med Type2 lader til el-bil.
Tomten Felles selveiertomt på 10 953 kvm.

I tillegg vil tomt for lekeplass på vestsiden bli innlemmet i sameiet.
Vei, vann og avløp Offentlig vei frem til feltet.
Offentlig vann og avløp. Det vil være private stikkledninger frem til offentlig anlegg.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål jf. reguleringsplan 1848.
Dato for ikrafttredelse: 29.08.2018.
Sentrale lover Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadsoppføringslova).

Selger stiller sikkerhet etter § 12 for oppfyllelse av kontrakten med 3 % av vederlaget for forhold fra før overtakelsen som økes til 5 %, gjeldende i 5 år etter overtakelsen.
Prisantydning 5 500 000,-
Overtagelse Ferdigstillelse for byggetrinn 1 er forventet tidligst Q4 2021, forutsatt at alle utbyggers forbehold er avklart. Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 31.07.2021.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Fastsettes etter ferdigstillelse. Ligningsverdien fastsettes av Skatt Nord etter ny
beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) og "sekundærbolig".
Kommunale avgifter Ikke fastsatt ennå. Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune iht.
kommunens gebyrregulativ. Disse kan finnes på Tromsø kommunes hjemmeside.
Energiforbruk Bygget er prosjektert for å innfri energikrav iht. TEK 17. Det vil bli utarbeidet
egen energiattest av Norconsult.
Adgang til utleie Kan leies ut i sin helhet.
Fellesutgifter Stipulert til Kr 1 300,- per mnd.

Fellesutgiftene inkluderer forsikring av boligen (ikke innbo), brøyting av interne veier, forretningsførsel og drift sameie, strøm fellesarealer, avsetning vedlikehold, mv.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Utbygger besørger forsikring av eiendommen/bygningsmassen frem til overtakelse. Fra overtakelsen er sameiet ansvarlig for forsikring. Innboforsikring besørges av hver enkelt seksjonseier.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
- Salgsoppgavetekst, datert 20.11.2020
- Prisliste med omkostninger
- Leveransebeskrivelse, datert 28.10.2020
- Fasadetegninger og snitt, datert 14.10.2020
- Plantegninger, datert 25.10.2020
- Tegning av kjøkkenløsninger
- Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott 5-roms bolig over to plan med carport og 3 terrasser/balkonger.
Flott 5-roms bolig over to plan med carport og 3 terrasser/balkonger.
Moderne bygningsmasse med fokus på bruk av vedlikeholdsfrie materialer.
Moderne bygningsmasse med fokus på bruk av vedlikeholdsfrie materialer.
Romslig stue med terasser på begge sider av bygget. Mulighet for vedfyring.
Romslig stue med terasser på begge sider av bygget. Mulighet for vedfyring.
Romslig hovedsoverom med utgang til balkong.
Romslig hovedsoverom med utgang til balkong.
Planskisse 1. etasje.
Planskisse 1. etasje.
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 3D
Planskisse 3D
Planskisse 3D
Planskisse 3D
Boligen ligger flott plassert i øverste rekke. Lekeplassen forran gir flott utsyn.
Boligen ligger flott plassert i øverste rekke. Lekeplassen forran gir flott utsyn.
Midt i feltet blir det en flott lekeplass for de minste.
Midt i feltet blir det en flott lekeplass for de minste.
I enden av feltet blir det en flott friluftspark med gapahuk, balanseløype, trengingsappartaer
I enden av feltet blir det en flott friluftspark med gapahuk, balanseløype, trengingsappartaer
Boligen ligger i et nyetablert boligfelt flott plassert på et naturlig høydedrag. Bare noen steinkast unna er det barnehage, barneskole (1-10), fotballbane, svømmehall, mv.
Boligen ligger i et nyetablert boligfelt flott plassert på et naturlig høydedrag. Bare noen steinkast unna er det barnehage, barneskole (1-10), fotballbane, svømmehall, mv.