Skolegata 54 Bolig sør

Tromsø

Soverom
Størrelse
153m2
Prisantydning
7 750 000,-

Skolegata 54, bolig sør - En lekker og innholdsrik halvpart med mange gode og spennende løsninger, både hva gjelder kvalitet og funksjon. Det er i prosjektet lagt opp til en meget god og moderne standard på leveransen fra utbygger (se leveransebesk rivelse og tegninger vedlagt salgsoppgaven). Boligen vil oppføres sentralt kun få minutter unna sentrum med nydelig utsikt og nærhet til både flere servicetilbud, skole, barnehage, samt lysløyper og fine naturområder. Området er i all hovedsak utbygd med frittliggende eneboliger.Kvaliteter verdt å nevne: <ul><li>Moderne og lekker standard med funksjonelle løsninger.</li><li>Parkering i garasje.</li><li>Flott beliggenhet med gode solforhold og nydelig utsikt.</li><li>Mulighet for hybel.</li></ul>For mer informasjon ta kontakt med megler!  ... Les mer

Prisantydning: 7 750 000,-
Boligtype: Tomannsbolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 130m2
Bruksareal: 153m2
Byggeår: 2021

Se full beskrivelse

Eiendom Skolegata 54 Bolig sør
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0390
Totalvurdering Boligen vil oppføres sentralt kun få minutter unna sentrum med nydelig utsikt og nærhet til både flere servicetilbud, skole, barnehage, samt lysløyper og fine naturområder.

Boligen vil være på 3 etasjer med utgang til romslig veranda og parkering i garasje.

Området er i all hovedsak utbygd med frittliggende eneboliger.

Boligen har mange gode og spennende løsninger, både hva gjelder kvalitet og funksjon. Det er i prosjektet lagt opp til en meget god og moderne standard på leveransen fra utbygger (se leveransebeskrivelse og tegninger vedlagt salgsoppgaven).

For mer informasjon ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo!
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 4094 i Tromsø kommune
Beliggenhet Attraktiv beliggenhet i gangavstand til sentrumsgatene. Umiddelbar nærhet til butikker, skole, bussforbindelse til UNN/UIT og ellers overalt, Kongsparken, mv.

Meget flott utsikt over Tromsø by, fjellheisen, Tromsdalstinden, Tromsøbrua, mv.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Selveier Tomannsbolig
Byggeår 2021
Areal Primærrom: 130 kvm, Bruksareal: 153 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse og tegninger.
Ferdigattest Utbygger anmoder Tromsø kommune om utstedelse om brukstillatelse og ferdigattest ved ferdigstilles.
Standard Se vedlagt leveransebeskrivelse og tegninger.
Møblering/utstyr Integrerte hvitevarer medfølger. Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse og tegninger.
Parkering Parkering i garasje og på tomt.
Tomten Areal: 441 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende anlegg, jf. reguleringsplan datert 17.12.1982.
Sentrale lover Handelen reguleres av bustadsoppføringsloven.
Prisantydning 7 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Nærmere dato for overtagelse vil angis av selger/megler.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er ikke fastsatt på eiendommen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt på eiendommen.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Fellesutgifter Det er ikke planlagt, eller lagt opp til noen fellesutgifter for boligen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1832/900178-1/97 Fredningsvedtak 05.07.1832
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/400034-3/97 Bestemmelse om gjerde 14.01.1950
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/400034-4/97 Bestemmelse om vannledn. 14.01.1950
Rettighetshaver: Per, Jakob og Johan Bell
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315617-3/200 Erklæring/avtale 15.03.2019 21:00
Bestemmelse om adkomstrett på vilkår
Bestemmelse om makebytte på vilkår
Forpliktelse vedrørende nabogrense
Feilregistrert
Rettet etter tingl. §18
12.04.2019. Arkivref. 19/10256-3
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-1/200 Erklæring/avtale 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Bestemmelse om benyttelse av areal til snuplass.
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-2/200 Bestemmelse om bebyggelse 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-3/200 Bestemmelse om adkomstrett 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1385
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-4/200 Bestemmelse om veg 15.03.2019 21:00
Bestemmelse om at eiendommen ikke har rett til å benytte veg mellom gnr. 200 bnr. 1386 og 1388 til adkomst med bil eller parkering
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
12.04.2019. Arkivref. 19/10256-3
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveransebeskrivelse
Plantegninger
Fasadetegninger
Grunnkart
Reguleringsplan
Situasjonsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Forbehold fra selger om rettskraftig byggetillatelse fra Tromsø kommune.

Det forutsettes endelig matrikelering og seksjonering før overtakelse og oppgjør kan finne sted.

De interiørtekniske tegningene som ligger vedlagt salgsoppgaven er ment å vise et utvidet potensiale på interiørsiden av boligen. Disse tegningene viser et avvikende innhold fra den gjeldende leveransebeskrivelsen, men leveransen kan oppgraderes i tråd med de interiørtekniske tegningene mot et tillegg på kr 200.000. Dette omfatter bl.a en utvidet leveranse på el- og lys, oppgraderte baderomsmøbler og baderomsfliser, samt flerfargede rom. NB! Tillegget omfatter ikke løst møblement som er vist på tegningene/illustrasjonene.

Selger vil stille selvskyldnergaranti etter bustadoppføringsloven § 12 ved åpning av byggelånsfinansiering for prosjektet. Ingen del av kjøpesummen forfaller til betaling før slik garanti er stilt. Garantiens størrelse vil utgjøre 3 prosent og 5 prosent av vederlaget henholdsvis før og etter overtakelsen. Garantien skal vare i minst fem år etter overtakelsen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Anders Karlstrøm

+47 995 01 466

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto