Karl Pettersensgate 23

Tromsø

Soverom
7 stk
Størrelse
163m2
Prisantydning
Solgt

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Eiendommen er bebygd med enebolig fra 1938 som er godkjent som tomannsbolig, selv om bygget er registrert med kun en boenhet. Eiendommen omfattes av kommuneplanens fortettingsbestemmel ser.Tomten skråner svakt mot øst og har god utsikt over byen. Karl Pettersensgate er en rolig gate med lite gjennomgangstrafikk og sentral beliggenhet.Nåværende bygningsmasse strekker seg over 3 etasjer + loft. Det er etablert 7 soverom, samt 2 bad. Boligmassen bærer preg av høy brukslitasje og elde. Totalrenovering må påregnes.Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 7 og 5, som tilgrenser eiendommen mot sør og øst. Det opplyses om at det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet. ... Les mer

Prisantydning: 5 150 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 156m2
Bruksareal: 163m2
Soverom: 7
Byggeår: 1938

Se full beskrivelse

Eiendom Karl Pettersensgate 23
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0226
Totalvurdering Spennende utviklingsobjekt sentralt beliggende i Tromsø sentrum. Eiendommen er bebygd med enebolig fra 1938 som er godkjent som tomannsbolig, selv om bygget er registrert med kun en boenhet. Eiendommen omfattes av kommuneplanens fortettingsbestemmelser, hvilket innebærer en økt tomteutnyttelse med inntil 3 boenheter pr eiendommen. Utviklingspotensialet er derfor stort.

Tomten skråner svakt mot øst og har god utsikt over byen. Karl Pettersens gate er en rolig gate med lite gjennomgangstrafikk og sentral beliggenhet like over sentrum. Gangavstand til alt sentrum har å by på av fasiliteter. Gaten er bebygget med boligeiendommer fra "moderne" tid og flere klassiske villaeiendommer fra begynnelsen av 1900-tallet, hvilket gir området et presentabelt utrykk.

Nåværende bygningsmasse strekker seg over 3 etasjer + loft. Det er etablert 7 soverom, samt 2 bad. Boligmassen bærer preg av høy brukslitasje og elde. Totalrenovering må påregnes.

Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 7 og 5, som tilgrenser eiendommen mot sør og øst. Det opplyses om at det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.

Ta kontakt med eiendomsmegler for mer informasjon eller vising.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 693 i Tromsø kommune
Beliggenhet Etablert villa/boligområde på midtre del av Tromsøya. Området er bebygget med boligeiendommer fra "moderne" tid og flere klassiske villaeiendommer fra
begynnelsen av 1900-tallet. Gangavstand, ca. 7 min gange til sentrum. Kort gange til butikk og skoler.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot øst. Tilknyttet offentlig vann og avløp. Gruset adkomst fra offentlig veg. Beplantet med plen, men ikke vedlikeholdt.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1938
Areal Primærrom: 156 kvm, Bruksareal: 163 kvm, Bruttoareal: 191 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 7, Antall rom: 9
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Antatt naturstein og betongfundamenter. Grunnmur av fuget naturstein. Gulv i betongstøp.
Fuktig miljø i del av kjeller. Registrert et par setningssprekker i grunnmuren.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av antatt pløyd plank. Utvendig panelkledning. Trebjelkelag som etasjeskiller.

Dører og vinduer
Vinduer av 2-lags isolerglass og med enkle vindusglass. Innvendige glatte og profilerte tredører. Ytterdør av teak. Verandadører m/glassfelt.
Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, sperrekonstruksjon, tro. Tekket med skifer. Renner og nedløp av galvanisert stål.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest.
Innhold P-rom inneholder:
2. etasje: Gang m/trapp, 2 soverom, kjøkken, stue.
1. etasje: Vindfang/gang m/trapp, gang, stue, 3 soverom, dusj, wc-rom, trapperom.
0. etasje: Gang m/trapp, 2 soverom, dusj/vaskerom, wc-rom.

3. etasje består av loftsrom med trapp og et rom.
I tillegg er det:
2 boder i underetasje.
Østvendt veranda på 5 m². Utgang fra stue i 2. etasje.
Sydvendt veranda på 6 m². Utgang fra et soverom i 1. etasje.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendige overflater
Gulv: Vinyl, tepper, laminat.
Vegg: Malt panel, malt tynnpanel, panel, miljø.
Himling: Malte flater/plater, folierte plater.

Kjøkken
2. etasje: Innredning med glatte og profilert fronter. Ventilator.

Bad og vaskerom
1. etasje: Dusjrom: 1 dusjkabinett, 1 servant m/innredning. Vinyl m/oppbrett på gulv. Vinyltapet på vegger. Naturlig ventilasjon i vegg.
1. etasje: Wc-rom: 1 wc, 1 servant. Vinyl på gulv, malte veggplater. Indikasjon på forhøyede fuktverdier ved wc.
0. etasje: Dusj/vaskerom: 1 dusjkabinett, 1 servant m/innredning, 300 ltr. bereder. Vinyl m/oppbrett på gulv. Baderomspanel på vegger.
0. etasje: Wc-rom: 1 wc. Vinyl på gulv, malt panel på vegger. Råteskade i vegg mot terreng.

Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg. Skap med automatsikringer.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming.
Teglsteinspipe. To ildsteder i boligen.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Oppstillingsplass på eiendommens fremside.
Tomten Areal: 599 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Gjeldende paner:
Plan ID 70 Kirkegårdsv-Haakon VII-Clodiusbakken-Petersborggt år 1972 med formål boliger
Plan ID 142 Kommuneplanens arealdel 2017-2026

Angjeldende eiendom er i reguleringsplan regulert til boligformål. Planen har ingen ytterligere bestemmelser. Videre omfattes eiendommen av kommuneplan, og området er her regulert til boligformål og omfattes av planens fortettingsbestemmelser.
Fortetningsbestemmelsene angir i korte trekk en økt tomteutnyttelse med inntil 3 boenheter på eiendommen.

Maksimalt antall boenheter som kan etableres på tomta er 3 boenheter inkludert allerede er etablert boenheter.
Byggehøyden er for gesims 7,0 meter med mønehøyde 8,5 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 150 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 18.08.20
Takster og verdier Teknisk verdi 5 153 000,-
Verdi takst 5 150 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 361 959,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 903 051,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 22 624,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Rettigheter i eiendomsrett
2019/1394073-1/200 Erklæring/avtale
21.11.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:693
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:728
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Betenkning Consterro
Byggetegninger
Reguleringsplan
Pågående regulering
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Last ned:

Last ned prospekt

Velkommen til Karl Pettersensgate 23
Velkommen til Karl Pettersensgate 23
Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Kirkegårdsvegen 7. Det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.
Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Kirkegårdsvegen 7. Det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.
Kart
Kart
Sentralt beliggende utviklingseiendom i Tromsø sentrum
Sentralt beliggende utviklingseiendom i Tromsø sentrum
Eiendommen ligger i en lite traffikert gate med gangavstand til alt av sentrums fasiliteter
Eiendommen ligger i en lite traffikert gate med gangavstand til alt av sentrums fasiliteter
Eiendommen burde ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og 7 som også er for salg
Eiendommen burde ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og 7 som også er for salg
Eiendommene danner et naturlig "kvartal" på enden av Karl Pettersensgate mot Kirkegårdsvegen
Eiendommene danner et naturlig "kvartal" på enden av Karl Pettersensgate mot Kirkegårdsvegen
Fra eiendommen er det flott utsikt over sentrum, med Tromsdalen og Tromsdalstinden som bakteppe
Fra eiendommen er det flott utsikt over sentrum, med Tromsdalen og Tromsdalstinden som bakteppe
Fasade mot nord-vest - oppstillingsplass på eiendommens fremside
Fasade mot nord-vest - oppstillingsplass på eiendommens fremside
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Planskisser
Planskisser
Planskisse 1 etasje
Planskisse 1 etasje
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Boligmassen er fra 1938 og bærer preg av slitasje. Totalrenovering må påregnes
Boligmassen er fra 1938 og bærer preg av slitasje. Totalrenovering må påregnes