Kirkegårdsvegen 7

Tromsø

Soverom
8 stk
Størrelse
195m2
Prisantydning
Solgt

Nåværende bygningsmasse strekker seg over 3 etasjer og ble oppgradert med tilbygg og ny fasade i 1994. Bygget i Kirkegårdsvegen 7, er godkjent i 1936 med to boenheter. Boligmassen bærer preg av høy brukslitasje og elde. Totalrenovering må påregnes. Eiendommen omfattes av kommuneplanens fortettingsbestemmelser. Fortetningsbestemmelsene åpner for inntil 3 boenheter på eiendommen, forutsatt at krav til byggegrense, parkering og uteoppholdsarealer ivaretas.Tomten skråner svakt mot øst og har god utsikt over byen.Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Karl Pettersensgate 23, som tilgrenser eiendommen mot nord og øst. Det opplyses om at det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet. ... Les mer

Prisantydning: 5 000 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 146m2
Bruksareal: 195m2
Soverom: 8
Byggeår: 1938

Se full beskrivelse

Eiendom Kirkegårdsvegen 7
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0224
Totalvurdering Sentralt beliggende hjørneeiendom med utviklingspotensiale.

Bygget i Kirkegårdsvegen 7, er godkjent i 1936 med to boenheter. Kjeller er godkjent for bod, vaskerom samt lager for brensel og kan følgelig ikke benyttes til boligformål. Det er godkjent bad og wc i kjeller. Beregnet tomteareal er 614 m². Nåværende bygningsmasse strekker seg over 3 etasjer og ble oppgradert med tilbygg og ny fasade i 1994. Det er etablert soverom, samt bad. Boligmassen bærer preg av høy brukslitasje og elde. Totalrenovering må påregnes.

Eiendommen omfattes av kommuneplanens fortettingsbestemmelser. Fortetningsbestemmelsene åpner for inntil 3 boenheter på eiendommen, forutsatt at krav til byggegrense, parkering og uteoppholdsarealer ivaretas

Tomten skråner svakt mot øst og har god utsikt over byen. Eiendommen ligger i krysset mellom Karl Pettersensgate og Kirkegårdsvegen og er en rolig gate med lite gjennomgangstrafikk og sentral beliggenhet like over sentrum.

Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Karl Pettersensgate 23, som tilgrenser eiendommen mot nord og øst. Det opplyses om at det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.

For mer informasjon eller vising ta kontakt med ansvarlig megler Ivar J. Nerdal.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 730 i Tromsø kommune
Beliggenhet Etablert villa/boligområde på midtre del av Tromsøya. Området er bebygget med boligeiendommer fra "moderne" tid og flere klassiske villaeiendommer fra
begynnelsen av 1900-tallet. Gangavstand, ca. 7 min gange til sentrum. Kort gange til skoler.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot øst. Tilknyttet offentlig vann og avløp. Gruset adkomst fra offentlig veg. Tomten er beplantet med plen, prydvekster og hekk, men ikke vedlikeholdt. En liten del av garasje er bygget inne på nabotomt mot nord. Sannsynligvis er det utstikk på takkonstruksjonen som er inne på naboeiendommen.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1938
Areal Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 195 kvm, Bruttoareal: 234 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Soverom: 8, Bad: 2
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Antatt naturstein og betongfundamenter. Grunnmur av fuget naturstein. Gulv i betongstøp.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av antatt pløyd plank. Utvendig trepanelkledning. Trebjelkelag som etasjeskiller.

Dører og vinduer
Vinduer av 3-lags isolerglass. Innvendige glatte tredører. Malte profilerte ytterdører. Verandadører m/glassfelt.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, sperrekonstruksjon. Tekket med metallplater med vannbordbeslag. Renner og nedløp av plastbelagt stål.

Generelt om andre bygg:
Bygg B: Garasje.
Ringmur av betong. Vegger av bindingsverk. Saltak med sperrer. Tekket med metallplater. Vegger og himling er kledt med gipsplater. Vippeport av tre.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Innhold P-rom inneholder:
2. etasje: Gang m/trapp, entre, kjøkken, 4 soverom, dusj/wc/vaskerom.
1. etasje: Vindfang, gang, spiseplass, kjøkken, 4 soverom, vindfang, gang m/trapp.
0. etasje: Dusj/wc.

I tillegg er det:
Trapperom til kjeller.
Gang m/trapp, vaskekjeller, diverse boder.
Garasje. Denne er bygget inne på nabotomt mot nord.
Østvendt veranda på 14 m². Utgang fra 1. etasje.
Stuene i boligen er midlertidig ombygd til soverom.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendige overflater
Gulv: Parkett, gulvbord, vinyl.
Vegg: Malt panel, malt strukturtapet, strie.
Himling: Malte plater, malte flater.

Kjøkken
2. etasje: Innredninger av varierende alder og kvalitet. Opplegg til oppvaskmaskin. Ventilator. Integrert stekeovn og koketopp.
1. etasje: Innredning med glatte fronter. Opplegg for oppvaskmaskin. Ventilator.

Bad og vaskerom
2. etasje: Dusj/wc: 1 dusjkabinett, 1 wc, 1 servant m/skapinnredning. Opplegg til vaskemaskin. Vinyl m/oppbrett på gulv og malt strukturtapet på vegger.
Stråleovn. Ikke etablert ventilasjon, lufting må foretas fra vindu.
0. etasje: Dusj/wc: 1 dusjkabinett, 1 wc, 1 servant. Vinyl med oppbrett på gulv og malt strukturtapet på vegger. Naturlig ventilasjon til pipekanal.

Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg. Skap med automatsikringer.

VVS-installasjoner
Vannrør av kobber. Avløp av plast og støpjern.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen, den 18.08.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Oppstillingsplass på eiendom, samt garasje på boligmassens nordside. Garasje er bygd på naboeiendom.

Tomten ligger i parkeringssone 1 - sentrum, der det ikke tillates opprettelse av nye bilplasser på terrengnivå, kun gjesteparkering.
Tomten Areal: 613 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Gjeldende paner
Plan ID 70 Kirkegårdsv-Haakon VII-Clodiusbakken-Petersborggt år 1972 med formål boliger
Plan ID 142 Kommuneplanens arealdel 2017-2026
Ved motstrid gjelder kommuneplanens arealdel, plan id 142 foran Plan id 70

Tomten omfattes av kommuneplans arealdel og området er her regulert til boligformål, i tillegg omfattes tomten av fortettingsbestemmelser.
Fortetningsbestemmelsene angir i korte trekk en økt tomteutnyttelse og med inntil 3 boenheter på eiendommen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 000 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 18.08.20
Takster og verdier Teknisk verdi 4 738 000,-
Verdi takst 4 730 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 337 394,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 814 617,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 24 370,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1919/900546-1/97 Bestemmelse om gjerde
24.07.1919

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Betenkning Consterro
Byggetegninger
Reguleringsplan
Pågående regulering
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Last ned:

Last ned prospekt

Velkommen til Kirkegårdsvegen 7
Velkommen til Kirkegårdsvegen 7
Beliggende på hjørnet mellom Karl Pettersensgate og Kirkegårdsvegen
Beliggende på hjørnet mellom Karl Pettersensgate og Kirkegårdsvegen
Eiendommen kan ses i sammenheng med Karl Pettersensgate 23 og Kirkegårdsvegen 5 som ogås er for salg
Eiendommen kan ses i sammenheng med Karl Pettersensgate 23 og Kirkegårdsvegen 5 som ogås er for salg
Samlet utgjør eiendommene et "kvartal" sentralt beliggende i Tromsø
Samlet utgjør eiendommene et "kvartal" sentralt beliggende i Tromsø
Eiendommen ligger et stainkast unna alt av sentrums fasiliteter
Eiendommen ligger et stainkast unna alt av sentrums fasiliteter
Fasade
Fasade
Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Karl Pettersensgate 23. Det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.
Eiendommen har stort utviklingspotensial og kan ses i sammenheng med Kirkegårdsvegen 5 og Karl Pettersensgate 23. Det vil være anledning til å kjøpe disse eiendommene samlet.
Kart
Kart
Planskisser
Planskisser
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 3. etasje
Planskisse 3. etasje
Bad
Bad
Entré
Entré
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom
Soverom