Rektor Steens gt. 12

Tromsø

Soverom
5 stk
Størrelse
144m2
Prisantydning
3 900 000,-

Spennende eiendom med sentral beliggenhet i Nordbyen.Eiendommen strekker seg over 3 etasjer med et bruttoareal på 166 kvm. Av dette er 144 kvm P-rom. Boligen er oppført i 1902, og har således en varierende standard. Renovering må påregnes.Tomten er på 266 kvm og ligger på hjørnet mellom Elvegata og Rektor Steens gate. Tomten skråner mot øst og har flott utsikt mot fastland.Nordbyen er et område i vekst, og området vil nyte godt av nye etableringer som Vervet, et steinkast unna. Fra eiendommen er det gangavstand til bykjernen, og det er gode bussforbindelser i området.Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring av ny tremannsbolig på eiendommen, men tillatelsen utløpte 14.06.2020.For mer informasjon eller visning, ta kontakt med ansvarlig megler Ben-Ruben Heimstad. ... Les mer

Prisantydning: 3 900 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 144m2
Bruksareal: 144m2
Soverom: 5
Byggeår: 1902

Se full beskrivelse

Eiendom Rektor Steens gt. 12
9010 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0238
Totalvurdering Spennende eiendom med sentral beliggenhet i Nordbyen - rett ved boligprosjektene Solseilet og Saras Hage som er under oppføring.
Hjørnetomt som sikrer enkel adkomst fra veg.

Eiendommen strekker seg over 3 etasjer med et bruttoareal på 166 kvm. Av dette er 144 kvm P-rom. Boligen er oppført i 1902, og har således en varierende standard. Boligen selges som et totalrenoveringsobjekt. Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring av ny tremannsbolig på eiendommen, men tillatelsen utløpte 14.06.2020. Se vedlegg til salgsoppgave.

Tomten er på 266 kvm og ligger på hjørnet mellom Elvegata og Rektor Steens gate. Tomten skråner mot øst og har flott utsikt mot fastland.

Nordbyen er et område i vekst, og området vil nyte godt av nye etableringer som Vervet, Solseiliet og Saras Hage et steinkast unna. Fra eiendommen er det gangavstand til bykjernen, og det er gode bussforbindelser i området.

For mer informasjon eller visning, ta kontakt med megler Ben-Ruben Heimstad.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 1174 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligområde nord i Tromsø sentrum i sentrumsgate med boligeiendommer. Eiendom anlagt i hjørnet på kvartalet Rektor Steens gate og Elvegata. Kort gangtid
til bysentrum.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot øst. Utearealer er beplantet med plen, men ikke vedlikeholdt. Adkomst fra offentlig veg med mulighet for biloppstilling på vestsiden.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1902
Areal Informasjon om areal er hentet fra takst. Takstmann hadde ikke tilgang til soverom under befaringen, og således er arealene skjønnsmessig estimert. Opplysninger om areal må derfor behandles med stor forsiktighet.
Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 144 kvm, Bruttoareal: 166 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 5, Bad: 2, Antall rom: 6
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Grunnmur av naturstein og betongstein. Utvendig muren en del skader i puss. Kjellergulv av betong.
Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av antatt pløyd plank. Utvendig eternitplater og trepanelkledning. Bakre del med vegger av bindingsverk. Trebjelkelag som etasjeskillere.
Dører og vinduer
Vinduer med 3-lags glass fra 70-tallet. Noen glass er punktert. Noen eldre vinduer med enkeltglass.
Ytterdør av edeltre. Uisolert ytterdør til kjeller. Innerdører av finér.
Takkonstruksjon med yttertak
Saltak med opplett. Sperrekonstruksjon. Taktekking med eternittplater med bølgeprofil. Takrenner og nedløp av plast og metall. Visuell nedbøy av
takkonstruksjon.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen den 06.07.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest for boligen.
Innhold P-rom inneholder:
2. etasje: Gang m/stigetrapp, 3 soverom (antatt).
1. etasje: Vindfang/gang m/stigetrapp, kjøkken, dusj/wc/vaskerom, 2 soverom (antatt).
0 etasje: Vindfang, kjøkken, stue, sovealkove, dusj/vaskerom, wc-rom.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen den 06.07.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendige overflater
Gulv: Vinyl.
Vegg: Tapet, malt strukturtapet.
Himling: Malte flater.

Kjøkken
Enkle innredninger med glatte fronter.

Bad og vaskerom
1. etasje: Dusj/wc/vaskerom: 1 dusjkabinett, 1 servant, 1 wc. Opplegg for vaskemaskin. Vinyl med oppbrett på gulv. Malt vinyltapet på vegger. Naturlig
ventilasjon i vegg. Ikke etablert sluk.
0. etasje: Dusj/wc/vaskerom: 1 dusjkabinett, 1 wc. Opplegg for vaskemaskin. Malte betongoverflater. Naturlig ventilasjon i vegg.

Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg. Skrusikringer.

VVS-installasjoner
Synlige med avløpsrør av støpjern og plast og vannrør av kobber.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen den 06.07.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming.
Teglsteinspipe med ukjent tilstand.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Oppstillingsplass på eiendommens vestside.
Tomten Areal: 266 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Eiendommen omfattes av to gjeldende planer:
Sentrumsplan av 11.06.2008. PlanID: 0225. Formål: Boligområder.
Kommuneplanens arealdel 2017-2026. PlanID: 0142. Formål: Sentrumsformål.
Hensynssone 570_182. Hensynssone bevaring kulturmiljø.

Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring av ny tremannsbolig på eiendommen, men tillatelsen utløpte 14.06.2020.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 900 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den
Takster og verdier Teknisk verdi 4 108 000,-
Verdi takst 4 100 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 373 262,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 943 743,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 21 614,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen tinglyste servitutter er registrert på eiendommen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning, som et totalrenoveringsobjekt. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Utgått godkjent søknad om rivning og oppføring av nybygg
Kommuneplan
Reguleringsplan
Pågående regulering
Matrikkelrapport
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv.

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har ikke bebodd boligen, og har derfor begrenset kjennskap til boligen.

Det er tidligere gitt tillatelse til oppføring av ny tremannsbolig på eiendommen, men tillatelsen utløpte 14.06.2020.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

brh@sne.no

+47 977 14 629

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Rektor Steens gate 12!
Velkommen til Rektor Steens gate 12!
Tomten er på 266 kvm og har flott utsikt og nærhet til sentrum
Tomten er på 266 kvm og har flott utsikt og nærhet til sentrum
Eiendommen ligger på hjørnet mellom Rektor Steens gate og Elvegata
Eiendommen ligger på hjørnet mellom Rektor Steens gate og Elvegata
Kort avstand til sentrum
Kort avstand til sentrum
Boligen holder varierende standard, og utbedringer må påregnes - her fra kjøkken
Boligen holder varierende standard, og utbedringer må påregnes - her fra kjøkken
Kjøkken i 1. etasje med enkel innredning i hvite slette fronter
Kjøkken i 1. etasje med enkel innredning i hvite slette fronter
Boligen består av 2 godkjente bruksenheter
Boligen består av 2 godkjente bruksenheter
Loftstue i 2. etasje
Loftstue i 2. etasje
Loftstue i 2. etasje
Loftstue i 2. etasje
Baderom
Baderom
Rektor Steens gate 12 1. etasje
Rektor Steens gate 12 1. etasje
Rektor Steens gate 12 2. etasje
Rektor Steens gate 12 2. etasje