Ryllikvegen 12 A-F

Kvaløysletta

Soverom
4–4 stk
Størrelse
166–166m2
Prisantydning
8 750 000,-
Prisantydning: 8 750 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Størrelse: 166–166m2
Soverom: 4–4 stk

Se full beskrivelse

Eiendom Ryllikvegen 12 A-F
9102 Kvaløysletta
Oppdragsnummer 52-20-9000
Totalvurdering Moderne og attraktiv enebolig med en flott beliggenhet Nord på Kvaløysletta!

Prosjektet består av totalt 6 eneboliger fordelt på 3 romslige tomter med barnevennlig beliggenhet. 2 andeler pr tomt med felles hage.

Gjennomgående høy og moderne standard:
- KVIK kjøkken med Zanussi hvitevarer og eget spiskammer.
- Sørvestvendt terrasse med gode utsikt- og solforhold.
- Enstavs eikeparkett og flis på våtrom.
- Gulvvarme med elektronisk termostat alle rom utenom soverom og bod.
- Ildsted i moderne utførelse.
- Garderobeskap på soverom.
- Komplett flislagt bad med dobbel dusj.
- Innebod og sportsbod.
- Carport.
- Planert terreng og gressplen
- Asfalterte adkomstpartier med kantstein.

Se leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.

Mulighet for å etablere utleieenhet med sovealkove og egen inngang i underetasje.

Ryllikvegen 12 ligger som en rolig avstikker til Ryllikvegen og har ingen gjennomkjøring. Meget gode sol og lysforhold som kan nytes både fra hageparsellen og den sørvestvendte terrassen. Et steinkast til flott natur - enda kortere vei til fjæra. Skole og barnehage drøye 300 meter unna. Utvidet servicetilbud langs Kvaløysletta, med apotek, dagligvare, restauranter mv.

Ta kontakt med ansvarlig megler Tom Espen Stormo for mer informasjon.
Matrikkel Gnr. 73 bnr. 765 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligområde nordøst for Sandnessundbrua, nord på Kvaløysletta. Veletablert og rolig boligområde. Skjermede omgivelser i avstikker fra hovedveien. Tilgang til tur- og skiterreng i nærheten. Meget gode sol- og lysforhold. 300 meter til Slettelva skole og barnehage, ca. 4 minutter til dagligvare, apotek og restauranter på Kvaløysletta. 7 minutter til Jekta. 15 minutter til Tromsø sentrum.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Tomt skrående svakt mot sør. Terreng planeres og ferdig gress etableres. Adkomst til eiendommen utføres i asfalt, samt ASAK kantstein. Utvendige terrengtrapper i impregnert treverk.

Opplysninger hentet fra leveransebeskrivelse vedheftet prospekt.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Enebolig
Byggeår 2020
Areal Primærrom: 166,10 kvm, Bruksareal: 175,50 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene
Antall rom (evt. senger) Soverom: 4, Bad: 3, Antall rom: 5
Byggemåte Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Ferdigattest Utbygger anmoder Tromsø kommune om utstedelse om brukstillatelse og ferdigattest ved ferdigstillelse.
Innhold P-rom inneholder:
Kjelleretasje: Kjellerstue, omkledningsrom, 2 bad /vask, trappe-/trimrom og soverom.
1. etasje: 3 soverom, entré gang og baderom.
2. etasje: Stue/kjøkken

I tillegg er det bod, spiskammer, utebod , carport og sørvestvendt terrasse.
Standard Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon
Møblering/utstyr Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon.
Oppvarming Se vedlagt leveransebeskrivelse for nærmere informasjon
Parkering Boligene disponerer 1 parkeringsplass i carport, samt oppstillingsplass på tomt. Se salgsoppgave for nærmere informasjon.
Tomten Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, jf. reguleringsplan datert 24.09.1981
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 8 250 000,- - 8 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ligningsverdi fastsettes av SkattNord etter boligene er tatt i bruk.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter fastsettes av Tromsø kommune etter boligene er tatt i bruk.
Adgang til utleie Det kan etableres utleieenhet i underetasje. Boligene prosjekteres ikke med godkjent utleieenhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Leveransebeskrivelse
Plan- og fasadetegninger
Reguleringsplan
Grunnkart
Situasjonskart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt leveransebeskrivelse som følger vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Ryllikveien 12 AS

+47 902 07 031

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Ryllikvegen 12!
Velkommen til Ryllikvegen 12!
Prosjekterte eneboliger i barnevennlige omgivelser Nord på Kvaløysletta
Prosjekterte eneboliger i barnevennlige omgivelser Nord på Kvaløysletta
Feltet består av 3 tomter, hvor A og B sameier bnr. 765, C og D sameier bnr. 764 og E og F sameier 763
Feltet består av 3 tomter, hvor A og B sameier bnr. 765, C og D sameier bnr. 764 og E og F sameier 763
Adkomst via feltets nordside
Adkomst via feltets nordside
Boligen holder en gjennomgående høy standard
Boligen holder en gjennomgående høy standard
Stue/kjøkken på øverste plan med utgang til sørvestvendt terrasse med meget gode sol og utsiktsforhold
Stue/kjøkken på øverste plan med utgang til sørvestvendt terrasse med meget gode sol og utsiktsforhold
4 soverom, med mulighet for å etablere utleieenhet med sovealkove i underetasje
4 soverom, med mulighet for å etablere utleieenhet med sovealkove i underetasje
Boligen har 3 bad, komplett flislagt med gulvvarme og høy standard.
Boligen har 3 bad, komplett flislagt med gulvvarme og høy standard.