Boligtomt Slåttnes

Kvaløya

Soverom
Størrelse
Prisantydning
1 990 000,-
Prisantydning: 1 990 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Boligtomt Slåttnes
9105 Kvaløya
Oppdragsnummer 52-20-0130
Totalvurdering Stor boligtomt på idylliske Slåttnes. Kun 30 minutters kjøring fra Tromsø Sentrum!

Eiendommen er på nesten 2,2 mål og bebygd med et lite uthus. Dette er på ca. 20 kvm og inneholder både bad og loft. Her er det tilkoblet vann og fiberkabel.

Eiendommen har avtale om adkomst, vann, kloakk og bruk av vei til sjøen, samt rett til å ha liggende båt og bruke stø via eiendom 64/8.

Svært attraktiv plassering med særdeles gode solforhold, 24/7 i sommerhalvåret, samt flotte utsiktsforhold til fjell og sjø.

For de frilufts interesserte er det mange muligheter. Meget flott turterreng like bak tomten, med fine jaktmuligheter og kort vei til mange flotte fjellvann. For de båtinteresserte er dette et fantastisk område for fiske og nærhet til Tromsø og Sommarøya med flere fine øyer.

Nærmeste barnehage er Vikran, Straumsbukta og Eidhaugen barnehage. Det er kun 10 minutters kjøring til Vikran og Straumsbukta skole med 1-10 trinn. For dagligvarer så blir Eide handel nærmeste matbutikk.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 64 bnr. 162 i Tromsø kommune
Beliggenhet Fin og naturskjønn beliggenhet på Slåttnes. Det er ca. 30 minutters kjøring fra Tromsø sentrum. Flott tur- og jaktterreng like bak tomten og mange muligheter for utflukter med båt.
Adkomst Adkomst fram til tomten via privat vei, tilknyttet offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt i lett kupert terreng.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Parkering Parkering på tomten.
Tomten Areal: 2 191 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det foreligger tinglyst erklæring på adkomst, vannledning i tilknytning til Slåttnes Vannverk og kloakk via eiendom 64/8.

Årlig kostnad for vann tilkoblet uthuset er på kr. 2 800,-
Regulering Område avsatt til fortetting av boliger og som det knytter seg egne bestemmelser til. Hvorvidt disse bestemmelsene kommer til anvendelse er avhengig av flere forhold. Se vedlagt Eiendomsrapport.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi på tomten er ikke mottatt fra Skatt Nord.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter foreligger ikke på eiendommen p.t.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Rettigheter på 5401-64/8

Rettigheter i eiendomsrett

2006/17852-1/97 Erklæring/avtale 31.10.2006
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:64 Bnr:162
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelser om vedlikehold
Rett til påkobling til eksisterende vannledning tilhørende
Slåttnes Vannverk AS
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Rettigheter på 5401-64/8

Rettigheter i eiendomsrett

2006/18553-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte 10.11.2006
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:64 Bnr:162
Rett til å bruke eksisterende vei til sjøen.
Rett til å ha liggende robåt/lettbåt i båtstøen.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Eiendomsrapport
Matrikkelrapport
Kommuneplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Området byr på en flott utsikt og svært gode solforhold
Området byr på en flott utsikt og svært gode solforhold
Boligtomt Slåttnes
Boligtomt Slåttnes
Eiendommen har avtale om bruk av naust på eiendom 64/48
Eiendommen har avtale om bruk av naust på eiendom 64/48
Boligtomt Slåttnes
Boligtomt Slåttnes
Utsikt
Utsikt
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Utsikt
Utsikt
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Per i dag er det et uthus på tomten, på ca 10 kvm
Per i dag er det et uthus på tomten, på ca 10 kvm
Uthuset inneholder både gang, kjøkken, bad og loft
Uthuset inneholder både gang, kjøkken, bad og loft
Her er det tilkoblet vann og fiberkabel
Her er det tilkoblet vann og fiberkabel
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Området/beliggenhet
Det er ca. 30 min kjøring til Tromsø sentrum
Det er ca. 30 min kjøring til Tromsø sentrum
Utsikt
Utsikt
Område/beliggenhet
Område/beliggenhet
megler
megler