Malangen Brygge Rorbu Nr. 10

Meistervik

Soverom
2 stk
Størrelse
43m2
Prisantydning
920 000,-

Leiligheten har utleieavtale med Malangen Brygger, som skaper god inntjening hver måned og lave kostnader. Dette er en svært spennende investeringsmulighet.Boligen er over ett plan og inkluderer stue, kjøkken, 2 soverom og bad. I stue er det store vindusflater hvor man har naturskjønn utsikt og rikelig med innslipp av lys, som skaper en luftig og fin atmosfære. Utgang til stor balkong fra stue.Rorbuleiligheten ligger plassert helt ved sjøkanten og har kort vei til hotellet, i tillegg til at lekeplasser og flotte friluftsområder ligger like ved. Området byr på fantastiske friluftsaktiviteter hele året, med gode muligheter for toppturer, fiske, jakt, bærsanking mm.Se link for mer informasjon om område med alle potensielle fritidsaktivtieter: https://malangenresort.no ... Les mer

Prisantydning: 920 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 41m2
Bruksareal: 43m2
Soverom: 2
Byggeår: 2007

Se full beskrivelse

Eiendom Malangen Brygge Rorbu Nr. 10
9055 Meistervik
Oppdragsnummer 52-19-0570
Totalvurdering Meget flott rorbuleilighet med helt unik beliggenhet og fantastisk utsikt mot fjord og fjell!

Leiligheten har utleieavtale med Malangen Brygger, som skaper god inntjening hver måned og lave kostnader. Dette er en svært spennende investeringsmulighet både for privatpersoner og firma.

Boligen er over ett plan og inkluderer stue, kjøkken, 2 soverom og bad. I stue er det store vindusflater hvor man har naturskjønn utsikt og rikelig med innslipp av lys, som skaper en luftig og fin atmosfære. Utgang til stor balkong fra stue.

Rorbuleiligheten ligger plassert helt ved sjøkanten og har kort vei til hotellet, i tillegg til at lekeplasser og flotte friluftsområder ligger like ved. Området byr på fantastiske friluftsaktiviteter hele året, med gode muligheter for toppturer, fiske, jakt, bærsanking mm.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund.
Matrikkel Gnr. 87 bnr. 71 snr. 10 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Malangen Brygger ligger i Skutvik i Balsfjord kommune. Leiligheten ligger i sjøkanten og har en naturskjønn utsikt mot fjord og fjell. Anlegget er et fritidsprosjekt kun ca. 1 times kjøring fra Tromsø. Området byr på mange ulike fritidsaktiviteter og flotte turopplevelser med både fjell og sjø i umiddelbar nærhet. Malangen er kjent som en fiskerik fjord hvor særlig silde- og seifisket har hatt stor betydning. Innlandet på halvøya byr på fiskerike fjellvann og godt jaktterreng. Området er bebygd med hytter, rorbuer og fast bygdebebyggelse - gårdsbruk etc. Landskapet rundt preges av fjordene, og halvøya har med disse et vakkert særpreg. Bosettingen på Malangshalvøya er spredt med ca. 500 husstander. De mest kjente stedene er Vikran, Malangseidet, Meistervik og Mortenhals. Balsfjord kommune strekker seg over et stort område, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder. Ca. 7 km til Meistervik hvor det er dagligvarebutikk og andre servicetilbud.
Adkomst Fra Tromsø til Malangen Brygger går turen via Kvaløya med ny tunnelforbindelse til Vikran (Malangen). Ta til høyre etter tunnel - Malangen Brygger ligger i Skutvik mellom Mortenhals og Meistervik og kjøretid fra Tromsø er ca. 1 time. Fra Balsfjord kan man kjøre via Storsteinnes (35 min) og fra innlandet via Olsborg-Målsnes-Malangen (fra Olsborg ca. 45 min).
Boligtype, og eierform Selveier Hytte
Byggeår 2007
Areal Primærrom: 41 kvm, Bruksareal: 43 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Fundamentering: Fundamentert på peler. Konstruksjon: Yttervegger utført som isolert bindingsverk med utvendig kledning. Vinduer: Vinduer av 2-lags energiglass. Takkonstruksjon: Tak bygd opp med takstoler og tekket med papp. Opplyst av tidligere selger.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 20.06.2007.
Innhold Inngår i P-rom:
2. etasje: Stue, kjøkken, 2 soverom og bad.

Boligen har også utgang fra stue til balkong.
Bod mellom kjøkken og soverom bidrar til plass for oppbevaring.
Standard Gulv: Flis og parkett.
Vegg: Flis og huntonittplater.
Tak: Malt panel.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Felles biloppstillingsplass i umiddelbar nærhet av rorbuleiligheten, ifølge opplysninger fra tidligere selger.
Tomten Areal: 1 068 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Privat vei, vann og kloakk.
Regulering Området er regulert til næringsvirksomhet (byggeområde for ferie-, kurs- og konferansesenter, reiselivsanlegg/rorbu/hytte). Kontakt megler for kopi av planen.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 920 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 250 106,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 589,- pr. År.
Energiforbruk Selger har ikke opplyst energiforbruk.
Adgang til utleie Malangen brygger har rett til å leie ut rorbuen. Rettighetshaver har rett til å drive utleie av rorbuen i en nærmere avtalt periode på minst 9 mnd hvert år. I leieperioden skal hjemmelshaver likevel kunne bruke eiendommen 2 helger pr måned og for øvrig alle dager rorbuen ikke er utleid. Som leie skal rettighetshaver betale eier en nærmere avtalt prosentsats av de losjiinntekter rettighetshaver oppnår ved utleie. Eier er
ansvarlig for utvendig og innvendig vedlikehold av egen eiendom. Se vedlagt dokument "Leieavtale mellom enhet nr (heretter kalt utleier) og Malangen Resort AS (heretter kalt MR)".
Fellesutgifter Felleskostnader kr. 11 624,- per år.

Felleskostnader inkluderer blant annet forsikring og ligger på kr 802,- per måned, i tillegg til kr 2 000,- per år til sameiet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2007/5481-2/97 Erklæring/avtale
12.04.2007
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere

2008/26637-1/200 Rettighet
11.01.2008
Rettighetshaver:MALANGEN UTVIKLING AS
Org.nr: 986734600
Leieavtale
Med flere bestemmelser

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Forsikring inngår i felleskostnader.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Ferdigattest
Leieavtale fast sesong
Leieavtale døgnpris
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Området
Området
Flott rorbuleilighet med unik beliggenhet helt ved sjøkanten!
Flott rorbuleilighet med unik beliggenhet helt ved sjøkanten!
Nydelig utsikt mot fjord og fjell
Nydelig utsikt mot fjord og fjell
Malangen Resort
Malangen Resort
Utsikt
Utsikt
Romslig stue med parkett på gulv og rikelig med innslipp av lys fra store vindusflater
Romslig stue med parkett på gulv og rikelig med innslipp av lys fra store vindusflater
Til info
Til info
Utgang fra stue til balkong
Utgang fra stue til balkong
Kjøkken med hvite glatte fronter og opplegg til vaskemaskin
Kjøkken med hvite glatte fronter og opplegg til vaskemaskin
Spisestue
Spisestue
Entré
Entré
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Flislagt bad med opplegg til vaskemaskin
Flislagt bad med opplegg til vaskemaskin
Kort avstand til hotell
Kort avstand til hotell
Store muligheter for fritidsaktiviteter med blant annet båtutleie på hotellet
Store muligheter for fritidsaktiviteter med blant annet båtutleie på hotellet
Fasade
Fasade
Rorbua ligger i naturskjønne omgivelser i Malangen
Rorbua ligger i naturskjønne omgivelser i Malangen
Området
Området
Rorbuene ligger helt i sjøkanten med fin utsikt og gode solforhold
Rorbuene ligger helt i sjøkanten med fin utsikt og gode solforhold
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
megler
megler