Kaldfjordvegen 5 Tomt

Tromsø

Soverom
Størrelse
Prisantydning
2 690 000,-
Prisantydning: 2 690 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Kaldfjordvegen 5 Tomt
9007 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0107
Totalvurdering Romslig tomt beliggende i et svært attraktivt og sentralt boligområde.

Tomten er regulert til boligformål beliggende på Alfheim. Lett skrånende terreng, god egnet for både eneboliger eller oppføring av en tomannsbolig.

Gangavstand til sentrum, barnehage, skoler. Kort veg til tur, og rekreasjonsmulighet. Meget gode sol - og lysforhold.
Fra tomten er det flott utsikt til Fjellheisen, Fløya m.v.

For nærmere informasjon og visning kontakt eiendomsmegler Robin Cornelius Lund.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 4335 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomten er beliggende på Alfheim, i et veletablert boligområde. Kort vei til sentrum, barnehage, barne - og ungdomsskole i tillegg til flotte rekreasjonområder!
Adkomst God adkomst fra offentlig veg.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Byggeår
Areal Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Tomten Areal: 486 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke opparbeidet vei, vann og avløp på tomten.
Regulering Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende anlegg, jf. reguleringsplan datert 22.08.1961.

Utdrag fra kommuneplanens bestemmelser om utnyttelse i kapittel 8:

8.1. Bestemmelsens virkeområde
Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for områder regulert til småhusbebyggelse. Bestemmelsene gjelder for nybygg, påbygg, tilbygg, underbygg, oppretting av nye eiendommer og bruksendringer.
Bestemmelsene gjelder ikke for områder regulert til rekkehus eller blokkbebyggelse. Bestemmelsene gjelder ikke for områder hvor reguleringsplan er vedtatt etter 01.01.2006.

8.2. Tomteutnyttelse
Innenfor området avgrenset i temakartet "Bestemmelsesområde for utbygging i etablerte boligområder - fortetting" datert 15.02.17 (fig. 2) skal bebygd areal per tomt ikke overstige %BYA=35%. Bestemmelser om maksimal U-grad, %-BRA eller m2-BRA skal ikke gjelde. Dette gjelder bare for områder hvor reguleringsplan og/eller bebyggelsesplan er vedtatt før 1.1.2000, og kommer kun til anvendelse dersom det etableres nye boligtomter eller nye boenheter. Utenfor fortettingsområdet, og der reglene om fortetting ikke kommer til anvendelse, skal bebygd areal per tomt ikke overstige %-BYA=30%, med mindre høyere %-BYA er fastsatt i reguleringsplan. Bestemmelser om maksimal U-grad skal ikke gjelde. Tomteutnyttelse fastsatt som %-BRA eller m2BRA skal fortsatt gjelde.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er ikke fastsatt på eiendommen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt på eiendommen.
Fellesutgifter Kr ,- per mnd.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Rettigheter på 5401-119/3505, 5401-119/3506, 5401-119/3507
Rettigheter i eiendomsrett
2017/410359-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
20.04.2017 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:4335
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettigheter på 5401-119/3505, 5401-119/3506, 5401-119/3507

Rettigheter i eiendomsrett
2017/410359-2/200 Bestemmelse om vannledning
20.04.2017 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:4335
Gjelder denne registerenheten med flere
Rettigheter på 5401-119/3505, 5401-119/3506, 5401-119/3507

Rettigheter i eiendomsrett
2017/410359-3/200 Bestemmelse om kloakkledning
20.04.2017 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:TROMSØ KOMMUNE
Org.nr: 940101808
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:4335


Gjelder denne registerenheten med flere.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Pågående reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Garasje oppført på tomt.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
1_drone_13
1_drone_13
tomt kaldfjordvegen 5
tomt kaldfjordvegen 5
Utsikt
Utsikt