Balsfjordvegen 1239

Meistervik

Soverom
6 stk
Størrelse
400m2
Prisantydning
4 650 000,-

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Stor eiendom i fjærsteinene med enebolig og lagerhall.Tidligere besto eiendommen av en butikkbygning med bestyrerbolig + lagerhallen. I moderne tid er butikkbygningen sanert og ny eneb oligen er oppført i perioden 2014-19.Boligen er ikke fullført og det gjenstår en del sluttstillingsarbeider. Per nå har ikke boligen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.Lagerhallen antas å være oppført en gang på 60-70 tallet og nyttes i dag til eget bruk, samt noe utleie av lagerplass.Eiendommen ligger svært idyllisk til med umiddelbar nærhet til fjæra og sjøen. Det er kort avstand til Sand skole (1-10 kl.).For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen. ... Les mer

Prisantydning: 4 650 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 345m2
Bruksareal: 400m2
Soverom: 6
Byggeår: 2014

Se full beskrivelse

Eiendom Balsfjordvegen 1239
9055 Meistervik
Oppdragsnummer 52-20-0079
Totalvurdering Stor eiendom i fjærsteinene med enebolig og lagerhall.

Tidligere besto eiendommen av en butikkbygning med bestyrerbolig + lagerhallen. I moderne tid er butikkbygningen sanert og ny eneboligen er oppført i perioden 2014-19.

Boligen er ikke fullført og det gjenstår en del sluttstillingsarbeider.
For å nevne noe av det som er gjort så er det ny vedlikeholdsfri kledning på både hus og lagerhus. Det er nye takrenner, porter dører. Det er lagt vannbåren varmerør klart for hele boligen, men det må legges vannsløyfe ned i havet, samt montere pumpe.

Per nå har ikke boligen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Lagerhallen antas å være oppført en gang på 60-70 tallet og nyttes i dag til eget bruk, samt noe utleie av lagerplass.
Det er dypvannskai utenfor lagerhuset. Dette er relativt unikt for plassen, kaien må imidlertid renoveres.

Eiendommen ligger svært idyllisk til med umiddelbar nærhet til fjæra og sjøen. Det er kort avstand til Sand skole (1-10 kl.). Ca 14 km til dagligvarebutikk Coop Prix og 48 km til Tromsø by.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr. 65 bnr. 42 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Boligeiendom på Nestun som ligger 3 km nord for Malangseidet i Malangen. Området er perifert bebygget med bolig, noen landbruks og fritidsbebyggelse. Ca. 15 km til butikk og noen andre servicetilbud på Meistervik. Ca. 38 km til Storsteinnes. Ca 62 km til Tromsø. Naturskjønne omgivelser med god tilgang på fri og rekreasjonsområder.
Adkomst Adkomst fra offentlig veg.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt i østvendt terreng. Nedre del av tomten er opparbeidet med steinfyllinger.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 2014-2019
Areal Primærrom: 345 kvm, Bruksareal: 400 kvm, Bruttoareal: 442 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 6, Bad: 3, Antall rom: 9
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Ringmur av betong. Grunnmur av betongfylt eps/isolasjons forskaling, innvendig påforet og antatt tillegsisolert. Gulv i betong.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av bindingsverk, antatt isolert med min.ull. Utvendig kledning av gran trepanel. Etasjeskillere av trebjelkelag/I-bjelker, antatt isolert med min.ull.

Dører og vinduer
Vinduer av 3-lags energiglass. Verandadører med glassfelt. Noen få innvendige dører var montert og var av typen glatte hvite tredører. Ytterdører var ikke montert.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform med fem arker, sperrer/takåser, isolert med min.ull. i skråhimling og mot kaldtloft, tro med papptekking opplektet og montert bordtekking av malmfuru. Renner og nedløp av stål.

Lagerhall.
Ringmur av betong. Bærende limtrebuer/dragere. Vegger av bindingsverk med utvendig trepanelkledning. Gulv med betongstøp. Saltak med takåser. Tekket med metallplater/bølgeblikk. Leddport av stål og sidehengslete treporter i front.
Registrert en del setningssprekker i ringmuren. Utvendig kledning og takrenner er av nyere dato.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 18.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Da boligen ikke er ferdigstilt, foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Balsfjord kommune sine arkiver. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
Innhold Inngår i P-rom:
2. etasje: Gang m/trapp, loftstue, 4 soverom, bad.
1. etasje: Vindfang/entre. gang m/trapp, stue, kjøkken, soverom, vaskerom, toalettrom, bad.
Underetasje: Gang m/trapp + vindfang, gang, stue, stue/kjøkken, soverom, bad.

I tillegg har boligen 2 boder i 2. etasje, teknisk rom, bod/grovkjøkken og bad i underetasje.

Ca. 200 kvm med terrasser/verandaer rundt boligen.

På tomten står det en lagerhall på 408 kvm.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 18.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Diverse parkettgulv. Ingen gulvoverflater er montert i underetasjen.
Vegg: Ferdigpanel.
Himling: Ferdigpanel.

Kjøkken
Ingen innredninger er montert.

Bad og vaskerom
Våtrommene i boligen framstår med veggoverflater med baderomspanel. Flislagte gulv og gulv med teak. Gulvoverflatene er ikke ferdigstilt. Det er ikke montert noen innredninger eller sanitærutstyr.

Øvrig:
Skjult elektrisk anlegg. En god del sluttstilling av elektrisk anlegg gjenstår.
Rør i rø system. En god del sluttstilling av vvs gjenstår.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 18.03.2020, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Montert sløyfer i gulv for vannbåren oppvarming/gulvvarme.
Piper eller ildsteder er ikke montert.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Oppstilling for biler på egen tomt.
Tomten Areal: 5 433 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Tilknyttet offentlig vei, privat vann og avløp.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 4 650 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 18.03.20
Takster og verdier Teknisk verdi 10 702 000,-
Verdi takst 4 650 000,-
Formuesverdi Bestilt, men ikke mottatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 20 072,- pr. År.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1964/303554-1/97 Erklæring/avtale 22.12.1964
Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og oljeprodukter

2017/1280271-2/200 Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver 16.11.2017 21:00
Rettighetshaver:JUSTITIA AS
Org.nr: 977557445

Rettigheter på 5422-65/8
Rettigheter i eiendomsrett
1948/300115-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte 27.01.1948
rettighetshaver:Knr:5422 Gnr:65 Bnr:42
Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje
Bestemmelse om veg

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg Forsikring
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Tegninger
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

+47 414 34 462

Børge Johansen

+47 975 23 375

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Eiendom i sjøkanten med nydelig utsikt og stor tomt!
Eiendom i sjøkanten med nydelig utsikt og stor tomt!
Vedlikeholdsfri kledning på både bolig og lagerhus
Vedlikeholdsfri kledning på både bolig og lagerhus
Hele boligen har påkostede, praktiske og fine løsninger
Hele boligen har påkostede, praktiske og fine løsninger
Til info
Til info
Spisestue helt fremst i boligen med flott åpen sjøutsikt
Spisestue helt fremst i boligen med flott åpen sjøutsikt
Stue - det er vannbåren varmerør i hele boligen med vann til vannsystem, ikke ferdig montert
Stue - det er vannbåren varmerør i hele boligen med vann til vannsystem, ikke ferdig montert
Kjøkken - det må kjøpes kjøkken for montering
Kjøkken - det må kjøpes kjøkken for montering
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Loftstue
Stue
Stue
Loftstue
Loftstue
Gulv ikke lagt, men det er kjøpt inn parkett for hele leiligheten
Gulv ikke lagt, men det er kjøpt inn parkett for hele leiligheten
Vannbåren varmerør i gulv i hele bygningen
Vannbåren varmerør i gulv i hele bygningen
Soverom
Soverom
Baderom - Skipsgulv med nating, lagte plass for dekorfliser i midten av skipsgulvet
Baderom - Skipsgulv med nating, lagte plass for dekorfliser i midten av skipsgulvet
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Veranda med fantastisk utsikt
Veranda med fantastisk utsikt
Dypvannskai nedenfor lagerhus - Kai er i dårlig forfatning
Dypvannskai nedenfor lagerhus - Kai er i dårlig forfatning
Område
Område
Område
Område
Område/beliggenhet
Område/beliggenhet
Det er flotte turområder like bak eiendommen
Det er flotte turområder like bak eiendommen
Og flott utfartsområder til sjøs!
Og flott utfartsområder til sjøs!
Lagerhall på over 430 kvm med ny stående kledning utvendig, nye takrenner og nye porter
Lagerhall på over 430 kvm med ny stående kledning utvendig, nye takrenner og nye porter
Utvendig vedlikeholdsfri kledning både på hus og lagerhus
Utvendig vedlikeholdsfri kledning både på hus og lagerhus
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Område
Stor fin fjære like nedenfor eiendommen
Stor fin fjære like nedenfor eiendommen
Område
Område
Område
Område
megler
megler