Strandvegen 114 A

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
94m2
Prisantydning
Solgt

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Leiligheten består av 2 entréer, 3 soverom, stue, kjøkken også er det i tillegg etablert hybelkjøkken. Leiligheten fremstår som moderne og velholdt, romslige garderobeløsninger, utgang til terrasse fra soverom, stue og hybel. Heis til alle etasjer, sykkelbod og parkering i garasjeanlegg. Kjøkken er oppgradert for kr.140 000.Veldrevet sameie med lave felleskostnader og en felles gjesteleilighet som kan benyttes av beboerne mot et døgngebyr. Gjesteparkering i garasjeanlegg.Veletablert og attraktivt boligområde med kort vei til sentrum, telegrafbukta, Polaria mv.  Gode bussforbindelser til sentrum / Jekta / UiT/UNN. ... Les mer

Prisantydning: 6 390 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 3 409,-
Primærrom: 86m2
Bruksareal: 94m2
Soverom: 3
Byggeår: 2018

Se full beskrivelse

Eiendom Strandvegen 114 A
9006 Tromsø
1. etasje
Oppdragsnummer 52-20-0097
Totalvurdering Leiligheten består av entré, gang, 2 soverom, bad og stue/kjøkken. I tillegg har leiligheten en praktisk hybel med oppholdsrom og bad, samt egen inngang. Denne kan enkelt tas inn i leiligheten om man ønsker ekstra soverom og bad.

Leiligheten fremstår som moderne og velholdt, romslige garderobeløsninger, utgang til terrasse (46 kvm), samt Bjerkaker Sjøpark med gang og sykkelsti rett i front (sjøfront) fra soverom, stue og hybel. Heis til alle etasjer, sykkelbod og parkering i garasjeanlegg.

Veldrevet sameie med lave felleskostnader og en felles gjesteleilighet som er seksjonert som fellesareal, og kan benyttes av beboerne mot et døgngebyr. Gjesteparkering i garasjeanlegg. Kjøkken er oppgradert for kr.140 000.

Veletablert og attraktivt boligområde med kort vei til sentrum, telegrafbukta, Polaria mv. Uteområdene er opparbeidet med henblikk på et hyggelig bomiljø, med blant annet benker og grøntområder. Rolig/ ingen biltrafikk. Gode bussforbindelser til sentrum / Jekta / UiT/UNN.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen eller Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 4358 snr. 5 i Tromsø kommune
Beliggenhet Veletablert og attraktivt boligområde med beliggenhet i på Tromsøya sør.
Sjøpark med gapahuk, fiskebrygge og kanoplass rett utenfor, samt planlagt badestrand.

Umiddelbar nærhet til nærbutikk, Apotek, Sørbyen legesenter, barneskole og barnehage. Solrikt boområde med gode bussforbindelser - her går rute 33/34 rett utenfor blokka.

Kort avstand til turområder, samt Tromsø sentrum.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Leilighet
Byggeår 2018
Areal Primærrom: 86 kvm, Bruksareal: 94 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 2, Antall rom: 4
Ferdigattest Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 26.08.2018.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Entré, kjøkken/stue, 2 soverom og bad.
Hybel: Entré, oppholdsrom og bad.

Hybel består av oppholdsrom med minikjøkken, bad, egen entré og inngang, samt egen utgang til terrasse.
Hybelen kan fint benyttes som ekstra soverom med eget bad, eventuelt kontor.

Øvrig:
Sportsbod
Felles sykkelbod
Parkering i garasjeanlegg
Gjesteparkering i garasjeanlegg
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Vannbåren oppvarming som dekkes av fellesutgifter.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Fast parkering i garasjeanlegg, samt rikelig med gjesteparkering.
Tomten Areal: 1 276 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 26.08.2015.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 390 000,- / Fellesutgifter: 3 409,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 985 305,-
Formuesverdi sekundærbolig: 3 547 097,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Bestilt, men ikke mottatt.
Energiforbruk
Selger oppgir et strømforbruk på ca. kr. 600,-/mnd.
Adgang til utleie Utleie må avklares med sameiet.
Sameiet Eierseksjonssameiet Nerstranda
Styreleder sameiet Jan Inge Hille
Fellesutgifter Kr 3 409,- per mnd.

Fellesutgiftene er med på å dekke utvendig forsikring, drift og vedlikehold, snørydding, mv.

Grunnleie kr. 2 219,-
Tilleggsytelser: Kontigent velforening kr. 375,-
Internett 1000/1000 kr. 190,-
Måler: Gulvvarme: Gulvvarme ( 4812 - 5) kr. 200,-
Varmtvann: Varmtvann ( 4811 - 5) kr. 200,-
Objekt: 481/5 Garasjeplass i velforeningen ( 481 - 3 ) kr. 225,-

Boligselskapet har avale om Forskutterte Felleskostnader.
Fellesgjeld Fellesformue kr 22 380,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1997/2831-1/97 Erklæring/avtale 04.03.1997
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Rett til å ha stående og vedlikeholde pumpestasjon.
Bestemmelse om adkomstrett
Rett til å ha/etablere biloppstillingsplass for 1 bil
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver: Tromsø kommune
Overført fra: 5401-119/4358
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF Skadeforskring Nuf
Polisenummer: SP0001906305
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Opplysninger fra forretningsfører
Vedtekter
Midlertidig brukstillatelse
Reguleringsplan
Pågående reguleringsplan
Nabolagsprifl
Budskjema med informaskjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Sameiet har pliktig medlemskap i Bjerkaker Sjøpark velforening. Parkeringsplassene ligger i velforeningen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Børge Johansen

+47 975 23 375

Last ned:

Last ned prospekt

3/4-roms hjørneleilighet på 86 kvm. i sjøfront. Utsikt til evig tid!
3/4-roms hjørneleilighet på 86 kvm. i sjøfront. Utsikt til evig tid!
Store vindusflater gir rikelig med lysinnslipp
Store vindusflater gir rikelig med lysinnslipp
Åpen stue- og kjøkkenløsning, med store vindusflater og parken rett utfor
Åpen stue- og kjøkkenløsning, med store vindusflater og parken rett utfor
Kjøkken i moderne utførelse fra HTH og barløsning med heltre eikebenkeplate
Kjøkken i moderne utførelse fra HTH og barløsning med heltre eikebenkeplate
Barløsningen - flyttbar, det er lagt gulv under barløsningen
Barløsningen - flyttbar, det er lagt gulv under barløsningen
Integrerte hvitevarer, påkostet koketopp med plasmafilter i benk
Integrerte hvitevarer, påkostet koketopp med plasmafilter i benk
Delikat utførelse - rustikk, kobberkran
Delikat utførelse - rustikk, kobberkran
Påkostet smart, lite vinskap i barløsning
Påkostet smart, lite vinskap i barløsning
Vannbåren oppvarming som dekkes av fellesutgifter
Vannbåren oppvarming som dekkes av fellesutgifter
Romslig gang til soverom og bad. Her er det gulvarme av vannbåren varme
Romslig gang til soverom og bad. Her er det gulvarme av vannbåren varme
Hovedsoverom med ekstra stort vindu
Hovedsoverom med ekstra stort vindu
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2 med fint hjørnevindu og utgang til terrasse på 46 kvm
Soverom 2 med fint hjørnevindu og utgang til terrasse på 46 kvm
Soverom 2
Soverom 2
Baderom med varme i gulv og dusjhjørne med regndusj
Baderom med varme i gulv og dusjhjørne med regndusj
Spotter i tak, fliser på gulv med varme mv.
Spotter i tak, fliser på gulv med varme mv.
Det er opplegg for luft/tørk på bad
Det er opplegg for luft/tørk på bad
Gang/entré med romslig garderobe på 6 meter med skyvedører
Gang/entré med romslig garderobe på 6 meter med skyvedører
Hybel/kontor kan fint benyttes som soverom med eget bad. Her er det utgang til terrasse
Hybel/kontor kan fint benyttes som soverom med eget bad. Her er det utgang til terrasse
Integrerte hvitevarer og gullkran på oppgradert kjøkken
Integrerte hvitevarer og gullkran på oppgradert kjøkken
Moderne bad/wc, dusjhjørne og servant - rom for vask/tørk
Moderne bad/wc, dusjhjørne og servant - rom for vask/tørk
Planskisse
Planskisse
Fast parkering i garasjeanlegg, samt rikelig med gjesteparkering
Fast parkering i garasjeanlegg, samt rikelig med gjesteparkering
I front med fantastisk utsikt fra stue, soverom og hybel/kontor er det utgang til terrasse på 46 kvm
I front med fantastisk utsikt fra stue, soverom og hybel/kontor er det utgang til terrasse på 46 kvm
Bo og lev med gode sol- og lysforhold - helt uten biltrafikk og Hurtigrutens innseiling til Tromsøysundet
Bo og lev med gode sol- og lysforhold - helt uten biltrafikk og Hurtigrutens innseiling til Tromsøysundet
Her kan man nyte innseilingen av hurtigruten til Tromsø havn
Her kan man nyte innseilingen av hurtigruten til Tromsø havn
Sjøpark med gapahuk, fiskebrygge og kanoplass rett utenfor, samt planlagt badestrand
Sjøpark med gapahuk, fiskebrygge og kanoplass rett utenfor, samt planlagt badestrand
Fasade med utsikt mot Fjellheisen og Sydspissen
Fasade med utsikt mot Fjellheisen og Sydspissen
megler
megler