Strandvegen 98

Tromsø

Soverom
1 stk
Størrelse
39m2
Prisantydning
1 200 000,-

Av omtanke for våre kunder settes det ikke opp offentlig visning. Ta kontakt med megler for visning.Leiligheten ligger i 3. etasje - nært sjøen og rett sør for sentrum.Boligen har entré, lys stue, soverom, fliselagt baderom og moderne kjøkken. I ti llegg god oppbevaring i sportsbod.Inngangspartiet fra svalegang, heis til alle etasjer og gjesteparkering på anvist plass. Veldrevet borettslag med god økonomi som har IN-Ordning og er tilknyttet sikringsordning. Borettslaget har både el-biler og hybler til leie, tilgjengelig for borettslagets beboere. Bilene kan leies for kr. 300,-/dagen og hyblene kan leies for kr. 200,-/døgnet.Gangavstand til sentrum med alle dets fasiliteter, samt Hålogaland teater, Polaria, bussforbindelser til UNN/UIT, skoler m.m. ... Les mer

Prisantydning: 1 200 000,-
Boligtype: Leilighet
Eierform: Andel
Felleskostnader pr mnd: 6 905,-
Fellesgjeld: 1 456 799,-
Bruksareal: 39m2
Soverom: 1
Byggeår: 2018
Energimerking: B

Se full beskrivelse

Eiendom Strandvegen 98
9006 Tromsø
3. etasje
Oppdragsnummer 52-20-0099
Totalvurdering Leiligheten ligger i 3. etasje - nært sjøen og rett sør for sentrum.

Boligen har entré, lys stue, soverom, fliselagt baderom og moderne kjøkken. I tillegg god oppbevaring i sportsbod.

Inngangspartiet fra svalgang, heis til alle etasjer og gjesteparkering på anvist plass.

Det gjenstår enda noen år av garanti tiden fra utbygger som er PEAB.

Veldrevet borettslag med god økonomi som har mulighet for Individuell nedbetaling av fellesgjelden, og er tilknyttet sikringsordning. Borettslaget har både el-biler og hybler til leie, tilgjengelig for borettslagets beboere. Bilene kan leies for kr. 300,-/dagen og hyblene kan leies for kr. 200,-/døgnet.

Gangavstand til sentrum med alle dets fasiliteter, samt Hålogaland teater, Polaria, bussforbindelser til UNN/UIT, skoler m.m.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jonas Bergersen.
Matrikkel Gnr. 119 bnr. 158, andelsnr. 63 i Himmel og Hav Borettslag med orgnr. 921277539 i Tromsø kommune
Beliggenhet Meget pen 2- roms b/l beliggende på Strandkanten, med kort vei til barnehage, butikk, Hålogaland teater og andre servicetilbud. Strandkanten bydel strekker seg 600 meter fra nord mot syd langs Tromsøysundet, bare noen få hundre meter fra Tromsø Sentrum. Bydelen blir et attraktivt og trygt område både for liten og stor, sommer som vinter. Utbygger har lagt stor vekt på et maritimt miljø, herunder strandpromenade, båthavn, gjestebrygge med mer. Den nye bydelen vil også kunne inneholde barnehage , flere ball- og lekefelt.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Asfalterte og grusete internveger.
Boligtype, og eierform Borettslag Leilighet
Byggeår 2018
Areal Bruksareal: 39 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Megler har ikke kontrollmålt arealene.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Antall rom: 2
Ferdigattest Bestilt hos Tromsø kommune, men ikke mottatt.
Innhold Inngår i P-rom:
3. etasje: Entré, kjøkken/stue, bad og soverom.

Boligen har i tillegg en romslig sportsbod.
Standard Gulv: Parkett og fliser.
Vegger: Malte flater.
Tak: Malte flater.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning med hvitefronter og integrerte hvitevarer. Laminat benkeplate.

Bad og vaskerom
Baderom med gulvvarme, dusjnisje, vegghengt wc og innredning med oppbevaring.
Møblering/utstyr Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen. For all innredning i garderobeskap vil dette medfølge handelen, både løs og fast. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Gulvvarme i soner.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det medfølger ikke parkeringsplass. Soneparkering kan leies i nærområde, ta kontakt med Tromsø kommune for informasjon om tilgjengelighet. Gjesteparkering på anviste plasser.

Borettslaget har el-biler til leie, tilgjengelig for borettslagets beboere. Bilene kan leies for kr. 300,-/dagen.
Tomten Areal: 3 847 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, samt turvei/park og næringsbebyggelse, jf. reguleringsplan datert 27.01.2016.
Sentrale lover Handelen reguleres av borettslagsloven og avhendingsloven.
Økonomiske/formelle opplysninger Borettslag: Himmel og Hav Borettslag
Andelsnummer: 63
Fellesutgifter: Kr. 6 905,- pr Mnd.
Andel fellesgjeld: Kr. 1 456 799,-.
Andel fellesformue: Kr. 13 324,-.

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 921277539, Nordea Bank Norge ASA
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 16.03.2020: 2.78% pa.
Antall terminer til innfrielse: 196
Saldo per 16.03.2020: 170 695 128
Andel av saldo: 1 456 799
Første termin/første avdrag: 20.06.2019 ( siste termin 20.12.2068 )
IN-lån. Flytende renter, 3 mnd. nibor +margin 0,9%
Laget har avtale om individuell nedbetaling av fellesgjeld, fra 24.05.2019.

Månedlige kapitalkostnader og avdrag avregnes og justeres hver 3. mnd. ihht. renteendringer

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning.

Boligselskapet har avtale om Garanterte Felleskostnader.

Sikringsfondets tilbyder er: Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS.

Borettslag som har tegnet seg for sikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling.
Finansieringsforetaket kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring.
Boligselskapet har kollektiv avtale om finansiering/ forskuttering av felleskostnader.
Vedtekter, regler, regnskap ol. Interessenter og budgivere oppfordres til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.
Prisantydning 1 200 000,- / Felleskostnader: 6 905,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: ,-
Formuesverdi sekundærbolig: ,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2019.
Kommunale avgifter Inkludert i fellesutgifter.
Energiforbruk Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B
Selger oppgir et strømforbruk på ca. kr. 600,-/mnd.
Adgang til utleie Utleie må avklares med borettslaget.
Borettslag Himmel og Hav Borettslag
Styreleder borettslag Stig Atle Korsberg
Fellesutgifter Kr 6 905,- per mnd.

Fellesutgiftene dekker blant annet utvendig forsikring, drift og vedlikehold, mv.

Fellesutgiftene er fordelt på følgende måte:
Grunnleie kr. 2 076,-
Avdrag IN-lån kr. 1 169,-
Renter IN-lån kr. 3 411,-
Internett 1000/1000 kr. 249,-
Fellesgjeld Fellesgjeld kr 1 456 799,- Fellesformue kr13 324,-
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1991/9684-1/97 Erklæring/avtale 16.08.1991
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:241
Rett til parkering for Strandveien 90/92 langs østsiden av
d.e.Vedlikehold og snørydding av den nye adkomstveien og
parkeringsarealene utføres av eieren av Strandveien 90/92.
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/9687-1/97 Erklæring/avtale 16.08.1991
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:241
Bestemmelse om adkomstrett over d.e.Nærm.best.
Gjelder denne registerenheten med flere

2000/13893-1/97 Jordskifte 19.10.2000
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/969547-3/200 Erklæring/avtale 15.11.2012
Rett til å koble seg til infrastrukturanlegg som ikke er overtatt av Tromsø kommune, så som søppelavsug, forbruksvannledning, spillvannledning, drensledning og fjernvarme.
Innført etter tgll § 18. 03.12.2012 A.R.T. e.f.
Overført fra: 1902-119/4190
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/744550-1/200 Elektriske kraftlinjer 07.07.2017 21:00
Rettighetshaver: TROMS KRAFT NETT AS
Org.nr: 979151950
Avtale om bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/202505-1/200 Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme 18.02.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:124 Bnr:106
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF Skadeforsikring
Polisenummer: SP0002602125
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Selgers egenerklæring
Boligopplysninger fra forretningsfører
Vedtekter
Årsberetning
Reguleringsplan
Energiattest
Naboalgsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Boligen er innenfor garantitid fra utbygger. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon ang dette.

Det kan tyde på at det har vært vannsøl/lekkasje fra vannbøtte på parkett ved stueinngang. Dette vil undersøkes nærmere av Bjørn Bygg, og dersom det er skade vil stueparkett, gulvlister og dørlister byttes ut på selgers bekostning før overtakelse av kjøper.
Forkjøpsrett Det er intern forkjøpsrett som utprøves etter budaksept.

Megler:

Jonas Bergersen

+47 977 39 732

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Nydelig leilighet med heis og gode bussforbindelser til UNN/UIT
Nydelig leilighet med heis og gode bussforbindelser til UNN/UIT
Moderen kjøkken med spiseplass og takhøye skap
Moderen kjøkken med spiseplass og takhøye skap
Til info
Til info
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken med integrerte hvitevarer
Kjøkken med integrerte hvitevarer
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Lys stue med store vindusflater og utgang til veranda
Lys stue med store vindusflater og utgang til veranda
Stue
Stue
Stue
Stue
Fra stue er det dør til innbydende soverom
Fra stue er det dør til innbydende soverom
Soverom
Soverom
Her kan man nyte dagens første kaffe med utsikt og lysinnslipp
Her kan man nyte dagens første kaffe med utsikt og lysinnslipp
Soverom
Soverom
Romslig baderom med dusjnisje,wc og servant
Romslig baderom med dusjnisje,wc og servant
Moderne utførelse med spotter i tak og nøytrale farger
Moderne utførelse med spotter i tak og nøytrale farger
God og romslig entré med rom for skap/kommode
God og romslig entré med rom for skap/kommode
Planskisse
Planskisse
Veranda
Veranda
Romslig sportsbod
Romslig sportsbod
Inngang til leilighet via svalgang
Inngang til leilighet via svalgang
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt