Skolegata 54

Tromsø

Soverom
Størrelse
Prisantydning
3 500 000,-
Prisantydning: 3 500 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Skolegata 54
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0013
Totalvurdering Stor tomt med sentral og attraktiv beliggenhet!

Tomta er regulert til boligformål og har en tilbaketrukket beliggenhet i et populært boligområde, med skjermet beliggenhet og fin utsikt.

Vedlagt ligger godkjent rammetillatelse - Oppføring av tomannsbolig, samt riving av garasje på tomt.

Området er et av de mest spennende i Tromsø. Nybygging i område er i ferd med å gi et løft, for Tromsø generelt og Nordbyen spesielt. Bor du her, vil du ha kort vei til sentrum og til alle de nye tilbudene i bydelen Vervet.

Kort avstand til skole, barnehage, UiT/UNN, Jekta Handelspark med alle dets fasiliteter og nye Tromsøbadet!

For nærmere informasjon kan megler Tom Espen Stormo kontaktes.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 4094 i Tromsø kommune
Beliggenhet Attraktiv beliggenhet i gangavstand til sentrumsgatene. Umiddelbar nærhet til butikker, skole, bussforbindelse til UNN/UIT og ellers overalt, Kongsparken, mv.

Meget flott utsikt over Tromsø by, fjellheisen, Tromsdalstinden, Tromsøbrua, mv.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei. Kjøper må selv opparbeide avkjørsel fra veien og inn til tomten.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 441 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke opparbeidet vei, vann og avløp på tomten.
Regulering Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende anlegg, jf. reguleringsplan datert 17.12.1982.
Se også vedlagt pågående reguleringsplan.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 3 500 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er ikke fastsatt på eiendommen.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt på eiendommen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1832/900178-1/97 Fredningsvedtak 05.07.1832
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/400034-3/97 Bestemmelse om gjerde 14.01.1950
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

1950/400034-4/97 Bestemmelse om vannledn. 14.01.1950
Rettighetshaver: Per, Jakob og Johan Bell
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315617-3/200 Erklæring/avtale 15.03.2019 21:00
Bestemmelse om adkomstrett på vilkår
Bestemmelse om makebytte på vilkår
Forpliktelse vedrørende nabogrense
Feilregistrert
Rettet etter tingl. §18
12.04.2019. Arkivref. 19/10256-3
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-1/200 Erklæring/avtale 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Bestemmelse om benyttelse av areal til snuplass.
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-2/200 Bestemmelse om bebyggelse 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-3/200 Bestemmelse om adkomstrett 15.03.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1385
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:1386
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

2019/315994-4/200 Bestemmelse om veg 15.03.2019 21:00
Bestemmelse om at eiendommen ikke har rett til å benytte veg mellom gnr. 200 bnr. 1386 og 1388 til adkomst med bil eller parkering
Uteglemt registrert
Rettet etter tingl. §18
12.04.2019. Arkivref. 19/10256-3
Overført fra: 5401-200/1388
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Pågående reguleringsplan
Grunnkart
Rammetillatelse
Tegninger
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Diverse Garasje oppført på tomt.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Til info
Til info
megler
megler