O L Aunesgate 22

Tromsø

Soverom
2 stk
Størrelse
85m2
Prisantydning
6 375 000,-

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Boligen strekker seg over 3 etasjer og består av 2 soverom, åpen kjøkken / stue-løsning, bad, hems og entré. I tillegg er det lagringsplass under trapp og parkering i garasjeanlegg med tørr adkomst fra leiligheten. Lukket sportsbod finnes i garasjeanlegg.Boligen holder høy standard og har en arketektonisk fremtoning med meget god mønehøyde og store vindusflater gir meget gode. Kjøkken fra HTH, flislagte flater har gulvvarme og det er spotter i tak.Klyngentunet er et gjennomtenkt prosjekt med fokus på et godt bomiljø for de heldige beboere. Klyngentunet har sentral beliggenhet rett ovenfor sentrum og alt dets fasiliteter. Kort vei til barnehage, skole, og dagligvare. Gode bussforbindelser i området. ... Les mer

Prisantydning: 6 375 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 034,-
Primærrom: 75.6m2
Bruksareal: 85m2
Soverom: 2
Byggeår: 2019

Se full beskrivelse

Eiendom O L Aunesgate 22
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0367
Totalvurdering SNE Eiendom har gleden av å presentere det splitter nye boligprosjektet "Klyngentunet" - et prestisjeprosjekt med flott beliggenhet og påkostet utføring.

Boligen strekker seg over 3 etasjer og består av 2 soverom, åpen kjøkken / stue-løsning, bad, hems og entré. I tillegg er det lagringsplass under trapp og parkering i garasjeanlegg med tørr adkomst fra leiligheten. Lukket sportsbod i garasjeanlegg.

Boligen holder høy standard og har en arkitektonisk fremtoning med meget god mønehøyde og store vindusflater gir meget gode lysforhold. Kjøkken fra HTH, flislagte flater har gulvvarme og det er spotter i tak.

Klyngentunet er et gjennomtenkt prosjekt med fokus på et godt bomiljø for de heldige beboere. I hjertet av prosjektet ligger et tun med lysthus for koselige og festlige lag. Klyngentunet har sentral beliggenhet rett ovenfor sentrum og alt dets fasiliteter. Kort vei til barnehage, skole, og dagligvare. Alfheim stadion ligger kun et steinkast unna. Gode bussforbindelser i området.

For mer informasjon eller visning, ta kontakt med ansvarlig megler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 4088 snr. 3 i Tromsø kommune
Beliggenhet Klyngetunet ligger sentralt til ovenfor Kongsbakken. Området ligger østvendt med gangavstand til Tromsø sentrum. Området har fin beliggenhet, samt gode sol og lysforhold. Utsikt over Tromsøysundet og Tromsdalstinden. Det er gangavstand til buss, barnehage, barneskole, ungdomsskole, dagligvarebutikker og kjøpesenter.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flatt skrående tomt mot øst.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Enebolig
Byggeår 2019
Areal Primærrom: 75,60 kvm, Bruksareal: 85 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).

Megler har ikke kontrollmålt arealet, dette er regnet ut av tegninger fra byggherre.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Se vedheftet leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Det tas forbehold om at ferdigattest utstedes før overtagelse.
Innhold P-rom inneholder:
2. etasje: Hems/bod
1. etasje: Kjøkken / stue, soverom
U. etasje: entré, soverom, bad
Standard Se vedheftet leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Varmekabler i flislagte gulv.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er anlagt parkeringskjeller under boligen hvor en garasjeplass medfølger boligen. Ta kontakt med megler for kjøp av ekstra garasjeplass.
Tomten Areal: 769 kvm, Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Boligen er regulert til byggeområder, jf. reguleringsplan datert 23.08.1955.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 375 000,- / Fellesutgifter: 1 034,- pr. mnd
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi er ikke fastsatt, da boligen er ny.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt av kommunen.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet. Det er begrensninger som gjelder for kortidsutleie av eierseksjon. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
Sameiet Sameiet er ikke stiftet, men det er utarbeidet vedtekter for Eierseksjonssameiet O L Aunesgate 18-22.
Fellesutgifter Fellesutgifter: 1 034,- pr. mnd.

Fellesutgifter er stipulert basert på tallmateriale fra driftsbudsjett.
Fellesutgiftene dekker: Drift av fellesarealer, byggforsikring, avsetning til fremtidig vedlikehold bygg A-D, forretningsførsel og regnskap, revisor, styrehonorar, drift av oppvarmet fortau, diverse.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring KLP
Polisenummer: 29642001
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Leveransebeskrivelse
Selgers egenerklæring
Tegninger
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Det stiftes garanti av selger i samsvar med bustadoppføringslovens §12, jf. Avhendingslovens §2-11.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

+47 414 34 462

Børge Johansen

+47 975 23 375

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til O L Aunesgate 22
Velkommen til O L Aunesgate 22
En påkostet og arketektonisk gjennomført leilighet i presitsjeprosjekt bestående av totalt 4 enheter
En påkostet og arketektonisk gjennomført leilighet i presitsjeprosjekt bestående av totalt 4 enheter
Leiligheten strekker seg over 2 etasjer pluss hems, her ser du åpen stue/kjøkken-løsning med trapp opp til hems
Leiligheten strekker seg over 2 etasjer pluss hems, her ser du åpen stue/kjøkken-løsning med trapp opp til hems
Til info
Til info
Leiligheten har store vindusflater som strekker seg fra gulv til himling og gir rikelig med naturlig lysinnslipp
Leiligheten har store vindusflater som strekker seg fra gulv til himling og gir rikelig med naturlig lysinnslipp
Stolper og ledninger utenfor bygget er fjernet og ledninger lagt i bakken
Stolper og ledninger utenfor bygget er fjernet og ledninger lagt i bakken
Kjøkken- / stueløsning er romslig og lar seg enkelt dele opp i flere soner
Kjøkken- / stueløsning er romslig og lar seg enkelt dele opp i flere soner
Kjøkkeninnredningen har lyse fronter på benkeskap og skuffer, samt lyse overskap som står i fin kontrast til den mørke benkeplaten
Kjøkkeninnredningen har lyse fronter på benkeskap og skuffer, samt lyse overskap som står i fin kontrast til den mørke benkeplaten
Kjøkken har integrerte hvitevarer
Kjøkken har integrerte hvitevarer
Over stue/kjøkken har boligen en stilig hems som gir boligen et særeget preg
Over stue/kjøkken har boligen en stilig hems som gir boligen et særeget preg
Hemsen er på 6,7 kvm egner seg godt som lesekrok / TV-stue / arbeidsplass
Hemsen er på 6,7 kvm egner seg godt som lesekrok / TV-stue / arbeidsplass
Hemsen byr på fred og ro i en ellers hektisk hverdag
Hemsen byr på fred og ro i en ellers hektisk hverdag
Oversiktsbilde fra hems
Oversiktsbilde fra hems
Oversiktsbilde fra hems
Oversiktsbilde fra hems
Soverom 2 har direkte adkomst fra stue/kjøkken i 1. etasje og er på 6,5 kvm og har godt med skapplass og store vinduer
Soverom 2 har direkte adkomst fra stue/kjøkken i 1. etasje og er på 6,5 kvm og har godt med skapplass og store vinduer
Rikelig med naturlig lysinnslipp
Rikelig med naturlig lysinnslipp
Vi beveger oss ned i U. etasje - boligen ligger i skrående terreng slik at også 1. etasje har rikelig med naturlig lys
Vi beveger oss ned i U. etasje - boligen ligger i skrående terreng slik at også 1. etasje har rikelig med naturlig lys
Hovedsoverom på 11, 4 kvm med garderobeskap og store vindusflater
Hovedsoverom på 11, 4 kvm med garderobeskap og store vindusflater
Komplett flislagt bad i stilren utførelse - stor dusjnisje og vegghengt servant
Komplett flislagt bad i stilren utførelse - stor dusjnisje og vegghengt servant
Boligens entré ligger i u.etasje og er flislagt og romslig - ut døren og til venstre har du direkte adkomst til garasje- og bodanlegg
Boligens entré ligger i u.etasje og er flislagt og romslig - ut døren og til venstre har du direkte adkomst til garasje- og bodanlegg
Fasade mot øst
Fasade mot øst
Fasade er kledd i lekker Møre Royal trekledning
Fasade er kledd i lekker Møre Royal trekledning
Leiligheten disponerer sammen med sameiere fellesarealer i bakkant av bygget
Leiligheten disponerer sammen med sameiere fellesarealer i bakkant av bygget
Lysthus
Lysthus
Det er anlagt garasje under tunet for sameiet -
Det er anlagt garasje under tunet for sameiet -