Balsfjordgata 41A

Tromsø

Soverom
Størrelse
Prisantydning
4 500 000,-
Prisantydning: 4 500 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Balsfjordgata 41A
9007 Tromsø
Oppdragsnummer 52-20-0001
Totalvurdering Boligtomt på 571 kvm med sentral beliggenhet sørvest for sentrum. Svakt hellende tomt mot øst. Reguleringsmessig ligger det til rette for oppføring av bolig på eiendommen.

Eiendommen ligger i en rolig sidegate med flott sol- og lysforhold. Flott utsikt mot fastland, med Fjellheisen og Fløya som bakteppe. Gangavstand til Tromsø sentrum, barnehage, skole, dagligvare. KIWI Balsfjordgata ligger i samme gate. Området er barnevennlig og primært bebygd med en- og tomannsboliger.

Her får du en sentralt beliggende tomt, med mulighet for å realisere boligdrømmen!
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 88 i Tromsø kommune
Beliggenhet Eiendommen har gode utsiktsforhold, og ligger i veletablert boligfelt rett sør-vest for Tromsø sentrum. Kort avstand til KIWI, skole, barnehage og sentrum Adkomst til eiendommen fra offentlig vei.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 571 kvm, Eierform: Eiet tomt
Regulering Eiendommen er regulert til bolig med tilhørende anlegg, jf. reguleringsplan datert 27.10.1976
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 4 500 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 807 356,-
Formuesverdi sekundærbolig: 2 906 482,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 7 438,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:


1986/400926-2/97 Bestemmelse iflg. skjøte
30.01.1986
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

1992/13083-1/97 Erklæring/avtale
23.10.1992
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:119 Bnr:2219


Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet

1992/13609-3/97 Best. om adkomstrett
03.11.1992
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:2219

2005/17716-1/97 Erklæring/avtale
01.11.2005
rettighetshaver:Knr:5401 Gnr:200 Bnr:90
Bestemmelse om veg

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Reguleringsplan
Grunnkart

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Boligtomt på 571 kvm sentralt beliggende med kort avstand til Tromsø sentrum
Boligtomt på 571 kvm sentralt beliggende med kort avstand til Tromsø sentrum
Området er primært bebygd med en- og tomannsboliger
Området er primært bebygd med en- og tomannsboliger
Flott utsikt  mot fastland fra eiendommen
Flott utsikt mot fastland fra eiendommen
Utsikt
Utsikt
grunnkart balsfjordgata
grunnkart balsfjordgata