Kirkegårdsvegen 16A

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
85.5m2
Prisantydning
6 375 000,-

Velkommen på visning! Kontakt megler i forkant for å avtale tid.Boligen består av 2 soverom, kjøkken, stue, bad, entré, gang, og et disponibelt rom som kan brukes som kontor eller sov 3. Boligen er rålekker, med høy standard og unikt preg!Mønehøyde på over 3,4 m i 2. etasje kombinert med store vindusflater gir fantastisk utsikt og rikelig med naturlig lys. På kjøkken er det kjøkken-innredning fra HTH med påkostet hvitevarepakke. Ellers holder boligen en moderne standard med varmekabler i flislagte gulv, spotter i tak mv.Klyngentunet er et gjennomtenkt prosjekt med fokus på et godt bomiljø for de heldige beboere. I hjertet av prosjektet ligger et tun med lysthus / vinterhage for koselige og festlige lag. Klyngentunet har sentral beliggenhet rett ovenfor sentrum med alt dets fasiliteter. ... Les mer

Prisantydning: 6 375 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Felleskostnader pr mnd: 1 147,-
Primærrom: 69.8m2
Bruksareal: 85.5m2
Soverom: 3

Se full beskrivelse

Eiendom Kirkegårdsvegen 16A
9009 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0366
Totalvurdering SNE Eiendom har gleden av å presentere det splitter nye boligprosjektet "Klyngentunet" - et prestisjeprosjekt med flott beliggenhet og påkostet utføring.

Boligen består av 2 soverom, kjøkken, stue, bad, entré, gang, og et disponibelt rom som kan brukes som kontor eller sov 3. Boligen er rålekker, med høy standard og unikt preg! Mønehøyde på over 3,4 m i 4. etasje kombinert med store vindusdlater gir fantastisk utsikt og rikelig med naturlig lys. På kjøkken er det kjøkken-innredning fra HTH med påkostet hvitevarepakke. Ellers holder boligen en moderne standard med varmekabler i flislagte gulv, spotter i tak mv.

Klyngentunet er et gjennomtenkt prosjekt med fokus på et godt bomiljø for de heldige beboere. I hjertet av prosjektet ligger et tun med lysthus / vinterhage for koselige og festlige lag. Klyngentunet har sentral beliggenhet rett ovenfor sentrum med alt dets fasiliteter. Kort vei til barnehage, skole, og dagligvare. Alfheim stadion ligger kun et steinkast unna. Gode bussforbindelser i området.

For mer informasjon eller visning, ta kontakt med eiendomsmegler Børge Johansen.
Matrikkel Gnr. 200 bnr. 4088 snr. 4 i Tromsø kommune
Beliggenhet Klyngetunet ligger sentralt til ovenfor Kongsbakken. Området ligger østvendt med gangavstand til Tromsø sentrum. Området har fin beliggenhet, samt gode sol og lysforhold. Utsikt over Tromsøysundet og Tromsdalstinden. Det er gangavstand til buss, barnehage, barneskole, ungdomsskole, dagligvarebutikker og kjøpesenter.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Flatt skrående tomt mot øst.
Boligtype, og eierform Eierseksjon Enebolig
Byggeår
Areal Primærrom: 69,80 kvm, Bruksareal: 85,50 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).

Megler har ikke kontrollmålt arealet.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 4
Byggemåte Se vedheftet leveransebeskrivelse.
Ferdigattest Det tas forbehold om at ferdigattest utstedes før overtagelse.
Innhold P-rom inneholder:
3. etasje: Stue, disponibelt rom (stue/sov/kontor).
2. etasje: bad, 2 soverom, entré.
1. etasje: Kjøkken, gang.

I tilegg er det underetasje med boder og utgang til garasjeanlegg.

Informasjon er hentet fra leveransebeskrivelse vedheftet salgsoppgave.
Standard Se vedheftet leveransebeskrivelse.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming. Varmekabler i flislagte gulv.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er anlagt parkeringskjeller under boligen hvor en garasjeplass medfølger boligen. Inngang fra parkeringskjeller via bod i underetasje. Ta kontakt med megler for kjøp av ekstra garasjeplass.
Tomten Eierform: Fellestomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Regulering Boligen er regulert til byggeområder, jf. reguleringsplan datert 23.08.1955.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 6 375 000,- / Fellesutgifter: 1 147,- pr. mnd
Fellesutgifter er stipulert basert på tallmateriale fra driftsbudsjett
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Boligens formuesverdi er ikke fastsatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt da boligen er ny.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Sameiet Draugen Park Borettslag
Fellesutgifter Kr 1 147,- per mnd.
Fellesutgifter er stipulert basert på tallmateriale fra driftsbudsjett

Fellesutgiftene dekker: Drift av fellesarealer, byggforsikring, avsetning til fremtidig vedlikehold bygg A-D, forretningsførsel og regnskap, revisor, styrehonorar, drift av oppvarmet fortau, diverse.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Leveransebeskrivelse
Selgers egenerklæring
Tegninger
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger se vedlagt leveransebeskrivelse og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Det stiftes garanti av selger i samsvar med bustadoppføringslovens §12, jf. Avhendingslovens §2-11.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Stina Stormo

+47 414 34 462

Børge Johansen

+47 975 23 375

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Velkommen til Kirkegårdsvegen 16 A
Velkommen til Kirkegårdsvegen 16 A
En moderne og meget representativ bolig sentralt beliggende i Kirkegårdsvegen
En moderne og meget representativ bolig sentralt beliggende i Kirkegårdsvegen
Kombinasjonen av mønehøyde på 3,4 m og store vindusflater gir rommet en romslig og
Kombinasjonen av mønehøyde på 3,4 m og store vindusflater gir rommet en romslig og
Til info
Til info
Fra stuen er det flott utsikt til Tromsdalstinden, fjellheisen og fastland generelt.
Fra stuen er det flott utsikt til Tromsdalstinden, fjellheisen og fastland generelt.
Disponibelt rom i forbindelse med stue i 3. etasje. Passer perfekt som kontor eller tredje soverom
Disponibelt rom i forbindelse med stue i 3. etasje. Passer perfekt som kontor eller tredje soverom
Inngangsparti - boligen har inngang fra byggets nordside til 2. etasje
Inngangsparti - boligen har inngang fra byggets nordside til 2. etasje
Soverom 1 - romslig, lyst og fint
Soverom 1 - romslig, lyst og fint
Soverom 2 - romslig og lyst med flott utsikt mot sørøst
Soverom 2 - romslig og lyst med flott utsikt mot sørøst
Komplett flislagt baderom med gulvvarme, stor dusjnisje og spotter i tak
Komplett flislagt baderom med gulvvarme, stor dusjnisje og spotter i tak
I 1- etasje finner du et lekkert og lyst HTH-kjøkken med utgang til "tunet"
I 1- etasje finner du et lekkert og lyst HTH-kjøkken med utgang til "tunet"
Spisestue i forbindelse med kjøkken
Spisestue i forbindelse med kjøkken
Kjøkkenet ligger i 1. etasje (bakkeplan) - i underetasje er det boder og utgang til garasjeanlegg
Kjøkkenet ligger i 1. etasje (bakkeplan) - i underetasje er det boder og utgang til garasjeanlegg
Det er etablert parkeringskjeller under "tunet" med innkjørsel fra O L Aunes gate.
Det er etablert parkeringskjeller under "tunet" med innkjørsel fra O L Aunes gate.
Fra boligen har du flott utsikt mot Tromsdalstinden, fjellheisen og fastland generelt
Fra boligen har du flott utsikt mot Tromsdalstinden, fjellheisen og fastland generelt
Fasade mot sør
Fasade mot sør
O L aunesgate 18, 20 og 22 er en del av sameiet med Kirkegårdsvegen 16A og ligger rett sør for boligen
O L aunesgate 18, 20 og 22 er en del av sameiet med Kirkegårdsvegen 16A og ligger rett sør for boligen
Tunet mellom boligene - til høyre ser du lysthuset / vinterhagen som kan benyttes til koselige og festlige lag
Tunet mellom boligene - til høyre ser du lysthuset / vinterhagen som kan benyttes til koselige og festlige lag