Torsvågveien 1094

Vannareid

Soverom
Størrelse
Prisantydning
2 300 000,-

Vannøya sjøcamping er nå til salgs!Eiendommen er på totalt 11 322 kvm (inkl. 3/89) og har en Idyllisk beliggenhet helt ytterst i havgapet med natuskjønne omgivelser og hav på alle kanter. Tomten inkluderer egen strandlinje, og eiendommen er opparbe idet og tilrettelagt for campingplass med utleiehytter og båtutleie.Vannøya har meget gode forhold for fiske, hvor det er muligheter for storfangst av kveite i sjøen, samt fiske av røye og ørret i øyas mange fjellvann. I området rundt er det opparbeidet fine turstier som er perfekt for den friluftsglade, og det er store muligheter for toppturer med fantastisk utsikt både sommer og vinter.For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal. ... Les mer

Prisantydning: 2 300 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)

Se full beskrivelse

Eiendom Torsvågveien 1094
9136 Vannareid
Oppdragsnummer 52-19-0519
Totalvurdering Vannøya sjøcamping er nå til salgs!

Eiendommen er på totalt 11 322 kvm (inkl. 3/89) og har en Idyllisk beliggenhet helt ytterst i havgapet med natuskjønne omgivelser og hav på alle kanter. Tomten inkluderer egen strandlinje, og eiendommen er opparbeidet og tilrettelagt for campingplass med utleiehytter og båtutleie.

Vannøya har meget gode forhold for fiske, hvor det er muligheter for storfangst av kveite i sjøen, samt fiske av røye og ørret i øyas mange fjellvann. I området rundt er det opparbeidet fine turstier som er perfekt for den friluftsglade, og det er store muligheter for toppturer med fantastisk utsikt både sommer og vinter.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr. 3 bnr. 121 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger i Kvalvågen på Vannøya, 10 km sør for Vannareid og 10 km nord for fergeleiet i Skåningsbukt med forbindelse over til Hansnes på Ringvassøy. Områdets bebyggelse består stort sett av campinganlegget og noen bolighus på øversiden av Fylkesvegen. Gunstig beliggenhet i forhold til avstand og kommunikasjon fra Tromsø, i tillegg til attraktive fiskeplasser og fine turterreng med bl. a. tursti over til Vanntinden.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet 3/121: 10 850 kvm.
3/89: 471 kvm.

Tomtene er skrånende mot nord og ligger mellom sjøen og fylkesvegen. Uteområde med gress/eng.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår Majoriteten av bygningsmassen er oppført fra 1990 og utover. Se vedlagt takst for oversikt over byggår for hver enkelt bygning.
Areal Se vedlagt takst for arealbeskrivelser av hver enkelt bygning.
Byggemåte Se vedlagt takst.
Ferdigattest Ferdigattest og brukstillatelse for flere av bygningene er vedlagt salgsoppgaven.

Flere bygg foreligger det ikke tegninger eller brukstillatelse på.
Standard Anleggets bygninger er noe nedslitt og har således behov for utvendig vedlikehold og oppgradering.
Møblering/utstyr Møblemang i hyttene medfølger i handelen. Annet løsere som båter, landgang, flytebrygger o.l. medfølger ikke i handelen. Kontakt ansvarlig megler for mer informasjon.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Adkomst: Offentlig adkomst.
Tilknyttet privat vann og privat avløp.
Regulering Parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)) i kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel finnes på Karlsøy kommunes hjemmesider.
Konsesjon Pga eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 300 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 02.12.19
Takster og verdier Teknisk verdi 5 341 000,-
Verdi takst 2 300 000,-
Formuesverdi Ligningsverdien er ikke fastsatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 11 340,- pr. År.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2008/756786-2/200 Bestemmelse om båtplass 18.09.2008
rettighetshaver:Knr:1936 Gnr:3 Bnr:19
rettighetshaver:Knr:1936 Gnr:3 Bnr:56

Rettigheter på 1936-3/19
Rettigheter i eiendomsrett
1985/384-2/97 Bestemmelse om veg 16.01.1985
rettighetshaver:Knr:1936 Gnr:3 Bnr:89
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om vedlikehold

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Opplysninger fra Karlsøy kommune
Ferdigattester og midlertidig brukstillatelse
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Eiendommen er per i dag ikke fult utnyttet. Servicebygget brant ned for noen år siden og ble aldri gjenoppført. I tillegg er et par hyttetomter klar til bebyggelse.

Det gjøres oppmerksom på at bygningsmassen har etterslep på vedlikehold. Kjøper anbefales derfor å inspisere eiendommen grundig og helst med bistand fra fagkyndig.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Vannøya sjøcamping
Vannøya sjøcamping
Eiendommen er på totalt 11 322 kvm
Eiendommen er på totalt 11 322 kvm
Idyllisk plassering helt ytterst i havgapet
Idyllisk plassering helt ytterst i havgapet
Til info
Til info
Eiendommen er tilrettelagt og opparbeidet for campingplass med båtutleie
Eiendommen er tilrettelagt og opparbeidet for campingplass med båtutleie
Natuskjønne omgivelser med gode muligheter for fiske og friluftsliv
Natuskjønne omgivelser med gode muligheter for fiske og friluftsliv