Fagerstrand

Storslett

Soverom
Størrelse
Prisantydning
950 000,-
Prisantydning: 950 000,-
Boligtype: Hyttetomt

Se full beskrivelse

Eiendom Fagerstrand
9156 Storslett
Oppdragsnummer 52-19-0482
Totalvurdering Unik mulighet! Stor og idyllisk beliggende fritidseiendom rett ved Reisaelva!

Eiendommen bnr. 106 har tidligere vært bebygd med fritidseiendom som nå er revet. Det er støpt betongplate for ny hytte på 55 kvm. Eiendommen er opparbeidet med adkomst, septiktank og brønn. På eiendommen er det også 2 uthus som kan renoveres uten nevneverdige problemer.

Tilstøtende bnr 106 ligger bnr 27, som per i dag ikke er bebygd. Eiendommen har idyllisk beliggenhet og grenser mot Hubertbekken i sør og Reisaelva mot øst. Eiendommen har Fiskerett i Reisaelva, som er en yndet lokasjon for laksefiske.

Totalt utgjør eiendommene 22 228,5 kvm, med idyllisk beliggenhet helt opptil Reisaelva. I området er det flotte muligheter for jakt, fiske og rekreasjon.

Et par kilometer vest for eiendommen ligger Jav'reoaivit naturreservat - et naturskjønt fjellområde med en enestående flora og vakre omgivelser. Ca 30 km mot sørøst ligger Reisa Nasjonalpark med guidede naturopplevelser av de sjeldne. Her kan nevens elvebåtturer, Mollisfossen, Bergmaleriene ved Sieimma mv. Ca 35 km mot nord er Storslett, med et utvidet servicetilbud.

Ønsker du å realisere hyttedrømmen i er denne tomten et flott utgangpunkt!

For mer informasjon, ta kontakt med ansvarlig megler Ivar J. Nerdal.
Matrikkel Gnr.29 Bnr.106 i Nordreisa kommune
Beliggenhet Området ligger mellom Fv 865 og Reisaelva, ca. 36 km fra Storslett. Avkjøringen til privat veg er ca. 230 vest for Svartfossveien.
Området ligger skjermet fra Fv 865 og helt ved Reisaelva, det er fint utsikt ut over elva og område på motsatt side av elva.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei
Tomt/beskaffenhet Gnr: 29 bnr. 106:
Delvis opparbeidet flat tomt med veg inn på tomten. Det er støypt plate på mark for fritidsbolig på 68 m². Det står 2 uthus på tomten som er vurdert å ikke ha noen teknisk verdi, verdien ligger i at bygningene kan renoveres uten nevneverdige problemer.
Tomtens størrelse er på 2213,9 m².

Gnr. 29. Bnr. 27:
En flat tomt med blandingsskog, tilstøtende 29/106. Det er ikke vann og avløpsnettverk tilknyttet til tomten.
Tomtens størrelse er på 20014,6 m²
Boligtype, og eierform Selveier Hyttetomt
Byggeår
Areal Eiendommen kan bebygges med hytte tilsvarende revet hytte, BRA 68 kvm, i henhold til byggetillatelse datert 08.11.2011
Ferdigattest Det foreligger rive og byggetillatelse datert 08.11.2011. Gammel hytte er allerede revet, og tillatelsen gir rett til oppføring av tilsvarende hytte. Av matrikkelbrev for 1942 -29 / 106 fremgår det at hytta hadde BRA 68 kvm og 4 rom.
Tomten Areal: 22 319 kvm, Eierform: Eiet tomt

Gnr. 29 bnr. 106: 2 213,9 kvm
Gnr. 29 bnr. 27: 20 014, 6 kvm
Vei, vann og avløp Adkomst fra offentlig vei til eiendommen. Det er vannbrønn, men pumpe er ikke montert. Det er nedgravd septiktank med avløpsrør inn i betongplaten. Det er ikke søkt om utslippstillatelse. Vann og avløp er ikke knyttet til tomten Gnr. 29 Bnr. 27.
Regulering Området er uregulert.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 950 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Trygve Vidar Myrvang den

Verditakst er utført separat for eiendommene Gnr. 29 Bnr. 106 og Gnr. 29 Bnr. 27.
Takster og verdier Verditakst Gnr. 29 Bnr. 106: kr. 450 000,-
Verditakst Gnr. 29 Bnr. 27: kr. 500 000,-
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er oppgitt til kr 350 årlig.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1947/2907-3/97 Bestemmelse om beiterett
25.11.1947
rettighetshaver:Knr:1942 Gnr:29 Bnr:11

1995/14642-1/97 Jordskifte
22.11.1995
BRUKSORDNING AV FISKET I DEN LAKSEFØRENDE DEL AV REISAELVA
Gjelder denne registerenheten med flere

2013/874956-1/200 Jordskifte
14.10.2013
Jordskiftesak 1900-2012-0051 Reisaelva
Vedtekter for Reisa elvelag.
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst Gnr. 29 Bnr. 106
Verditakst Gnr. 29 Bnr. 27
Rive og byggetillatelse
Matrikkelbrev hytte
Fasadetegninger
Gårdskart Gnr. 29 Bnr. 106
Gårdskart Gnr. 29 Bnr. 27

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Her er det bare å sette i gang å bygge drømmehytta
Her er det bare å sette i gang å bygge drømmehytta
Tomten ligger helt opp mot vakre Reisaelva
Tomten ligger helt opp mot vakre Reisaelva
Fundamentet er på 55 kvm og tillatelse til bygging er allerede gitt fra kommunen
Fundamentet er på 55 kvm og tillatelse til bygging er allerede gitt fra kommunen
På eiendommen er det 2 uthus som lar seg renovere uten nevneverdige problemer
På eiendommen er det 2 uthus som lar seg renovere uten nevneverdige problemer
Eiendommen har fiskerett i Reisaelva
Eiendommen har fiskerett i Reisaelva
Fagerstrand er en  unik mulighet til å realisere hyttedrømmen
Fagerstrand er en unik mulighet til å realisere hyttedrømmen
gnr 29 bnr. 106
gnr 29 bnr. 106
gnr 29 bnr. 196
gnr 29 bnr. 196