Winston Churchillsveg 26

Tromsø

Soverom
3 stk
Størrelse
180m2
Prisantydning
Solgt

Eldre enebolig med romslig tomt og flott beliggenhet! Første etasje består av vindfang, gang, kjøkken, stue, wc-rom, dusjrom og 2 soverom.I underetasjen finner vi kjellerstue m/trapp, gang, soverom, badstue og vaskerom. Det må gjennomgående forvent es en del oppgradering, men huset fremstår som velholdt for alderen. Vestvendt veranda som sørger for at du kan nyte de gode solforholdene på tomta. Garasje integrert i boligen, samt parkering på tomt. Kort gangavstand til både barneskole, barnehage, dagligvarebutikk og gode bussforbindelser. Det er verken langt til Jekta handelspark eller UNN/UiT. For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal. ... Les mer

Prisantydning: 5 800 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 133m2
Bruksareal: 180m2
Soverom: 3
Byggeår: 1967

Se full beskrivelse

Eiendom Winston Churchillsveg 26
9014 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0471
Totalvurdering Eldre enebolig med romslig tomt og flott beliggenhet!

Første etasje består av vindfang, gang, kjøkken, stue, wc-rom, dusjrom og 2 soverom.
I underetasjen finner vi kjellerstue m/trapp, gang, soverom, badstue og vaskerom. Det må gjennomgående forventes en del oppgradering, men huset fremstår som velholdt for alderen.

Vestvendt veranda som sørger for at du kan nyte de gode solforholdene på tomta. Garasje integrert i boligen, samt parkering på tomt.

Kort gangavstand til både barneskole, barnehage, dagligvarebutikk og gode bussforbindelser. Det er verken langt til Jekta handelspark eller UNN/UiT.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.116 Bnr.198 i Tromsø kommune
Beliggenhet Boligområdet Mortensnes/Sjømannsbyen er et rolig boligområde som i hovedsak er bebygget med frittliggende eneboliger. De fleste eiendommene er bygget fra 1965 til begynnelsen av 70-tallet. Her er det gangavstand til butikk, skole/barnehager og serveringssteder. Gangavstand/nærhet til UiT/UNN og Langnes handelspark.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Skrånende tomt fallende mot vest. Etablert to adkomster, en til garasje og en til inngangspartiet. Asfalt og betongstein på adkomstvegene. Oppstillingsplass for bil i adkomster. Tomten er i front beplantet med plen, prydvekster og hekk mot hovedveg. Vestre del av tomten framstår som naturtomt med lauvtrær og granhekk mot nabo. Flaggstang montert.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1967
Areal Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 180 kvm, Bruttoareal: 199 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Arealene er ikke kontrollmålt av megler.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 1, Antall rom: 5
Byggemåte Se vedlagt Tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.10.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i Tromsø kommune sine arkiver. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, wc-rom, dusjrom, 2 soverom.
Underetasje: Kjellerstue m/trapp, gang, soverom, badstue, vaskerom.

Boligen har i tillegg 3 boder og fyrrom/teknisk rom i underetasje. Det er utgang til syd og vestvendt veranda på 19 kvm fra stue og ett soverom.

Opplysninger jf. Tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.10.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett, vinyl.
Vegg: Tapet, tynnpanel, strietapet.
Himling: Malte flater, malte plater.

Kjøkken
Innredning med profilerte eikefronter, dels fronter med glassfelt. Ventilator. Fliser over benk. Opplegg til oppvaskmaskin.

Bad og vaskerom
Badet inneholder dusjkabinett med avløpsrør i gulv, søyleservant med speilskap. Flislagt gulv med sokkelflis. Gulvflisene er montert på originalt vinylbelegg som membran. Vegger med baderomspanel. Naturlig ventilasjon over himling og luftespalte for tilluft under dør. Støpjernsluk.
Wc-rom med servant, wc. Parkett på gulv. Baderomspanel på vegger. Naturlig ventilasjon i vegg med tilluft fra dør.
Vaskerom med servant. Opplegg for vaskemaskin. Malt betonggulv med støpjernsluk. Naturlig ventilasjon i vegg.

Øvrig:
Nedgravd oljetank på eiendommen. Oljetanken inneholder parafin.
Skjult og åpent elektrisk anlegg. Skap med skrusikringer.

Opplysninger jf. Tilstandsrapport utført av Svein Guttormsen datert 03.10.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming, samt åpen peis i stue.
Sentralfyr med kombinert olje og elektrisk fyringsenhet som distribuerer vannbåren varme til radiatorer.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i garasje og på tomt.
Tomten Areal: 893 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk. Det er private stikkledninger ut til offentlig nett.
Regulering Eiendommen er regulert til boligformål, jf. reguleringsplan datert 02.04.1971.
Se også pågående regulering som ligger vedlagt.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 5 800 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 03.10.19
Takster og verdier Teknisk verdi 5 808 000,-
Verdi takst 5 800 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 1 171 938,-
Formuesverdi sekundærbolig: 4 218 977,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 22 198,- pr. År.
Energiforbruk Selger har ikke oppgitt strømforbruk.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1966/402610-1/97 Erklæring/avtale 27.08.1966
Avståelse av grunn/rettigheter til veg/havneanlegg/ledninger m.v.

Rettigheter på 1902-116/199
Rettigheter i eiendomsrett
1982/402735-1/97 Bestemmelse om bebyggelse 13.08.1982
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:116 Bnr:198

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Gjensidige Forsikring
Polisenummer: 80828402
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Tegninger
Reguleringsplan
Pågående regulering
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Last ned:

Last ned prospekt

Stue med vedovn og nydelig utsikt fra store vindu
Stue med vedovn og nydelig utsikt fra store vindu
Stue
Stue
Stuen er av god størrelse og gir rom for flere soner
Stuen er av god størrelse og gir rom for flere soner
Stue
Stue
Spisestue
Spisestue
Spisestue
Spisestue
Kjøkken med eikefronter og god plass både i skap og skuffer
Kjøkken med eikefronter og god plass både i skap og skuffer
Rom for frokostplass ved vindu
Rom for frokostplass ved vindu
Gang
Gang
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 2
Wc-rom
Wc-rom
Bad
Bad
Praktisk kjellerstue
Praktisk kjellerstue
Kjellerstuen ligger i underetasjen
Kjellerstuen ligger i underetasjen
Underetasjen består av kjellerstue, soverom, badstue og vaskerom
Underetasjen består av kjellerstue, soverom, badstue og vaskerom
Soverom 3
Soverom 3
Badstue
Badstue
Vaskerom
Vaskerom
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Flott utsikt fra veranda!
Flott utsikt fra veranda!
Her det gode sol- og lysforhold, samt lang solgang
Her det gode sol- og lysforhold, samt lang solgang
Fasade
Fasade
Romslig enebolig på Mortensnes!
Romslig enebolig på Mortensnes!
Garasje og parkering på tomt
Garasje og parkering på tomt
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt
Utsikt