Hyttetomt Skarsfjord

Hansnes

Soverom
stk
Størrelse
m2
Prisantydning
650 000,-

Prisantydning: 650 000,-
Boligtype: Hyttetomt

Se full beskrivelse

Eiendom Hyttetomt Skarsfjord
9130 Hansnes
Oppdragsnummer 52-19-0466
Totalvurdering Stor hyttetomt i idylliske Skarsfjorden. Kun 50 minutters kjøring fra Tromsø Sentrum!

Eiendommen har en svært attraktiv og skjermet plassering i den sørlige enden av et etablert hyttefelt. Eiendommen ligger i skrånende terreng og er orientert mot sørvest. Særdeles gode sol og utsiktsforhold.

Det medfølger 1/7 eierandel i felles nausttomt (105/135) like nedenfor hyttefeltet. Denne tomten vil bli en forlengelse av allerede eksisterende naustbebyggelse.

For de friluftsinteresserte er det mange muligheter. Meget flott turterreng like bak hytten, med fine jaktmuligheter og kort vei til mange flott fjellvann. For de båtinteresserte er dette et fantastisk område med mange flotte øyer og holmer i umiddelbar nærhet.

For ytterligere informasjon ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.
Matrikkel Gnr.105 Bnr.149 i Tromsø kommune
Beliggenhet Fin og naturskjønn beliggenhet i Skarsfjorden. Det er ca. 50 minnutters kjøring fra Tromsø sentrum. Flott tur- og jaktterreng like bak hytta og mange muligheter for utflukter med båt. Området like utenfor Skarfjorden er full av flotte uberørte holmer med flotte sandstrender.
Adkomst Adkomst fra privat vei. Kjøper må selv opparbeide avkjørsel fra veienden og inn til tomten.

Vedlikehold og brøyting deles mellom hytteierne som benytter veien.
Jf. nabo ligger årlig kostnad for brøyting på ca. 3.000,-
Tomt/beskaffenhet Naturtomt i skrånende terreng.

I handelen medfølger det 1/7 eierandel i felles nausttomt. Naustomten er ferdig regulert til formålet.
Boligtype, og eierform Selveier Hyttetomt
Tomten Areal: 1 682 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann, avløp og strøm Vei:
Privat vei. Avkjørsel fra veienden frem til hyttetomten må etableres av kjøper.

Vann og avløp:
Ikke opparbeidet med vann og avløp. Jf. samtale med hyttenabo har alle i feltet truffet vann på første boring, samt fått godkjent avløp for gråvann fra septikk i bekk like bortenfor hytten.

Strøm:
Strømtilførsel til eiendommen er ført frem til veienden.
Regulering Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, jf. reguleringsplan datert 11.12.2012.
Konsesjon Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 650 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 252 000,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kr. 1 924,-/årlig.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1859/900003-1/97 Fredningsvedtak 27.05.1859
Overført fra: 1902-105/6
Gjelder denne registerenheten med flere

2016/500787-2/200 Best. om vann/kloakkledn. 06.06.2016
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:105 Bnr:149
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2016/500787-4/200 Best. om adkomstrett 06.06.2016
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:105 Bnr:149
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott hyttetomt med særdeles gode sol og utsiktsforhold.
Flott hyttetomt med særdeles gode sol og utsiktsforhold.
Tomten ligger i enden av blindveg. Plasseringen oppleves som meget skjermet.
Tomten ligger i enden av blindveg. Plasseringen oppleves som meget skjermet.
Fantastiske utsiktsforhold ut Skarsfjorden. I forgrunn ser du Skogøya og i bakgrunn ser du den sørlige delen av Rebbenesøya. Trærne som stikker opp i bildet står på tomten og kan enkelt ryddes bort..
Fantastiske utsiktsforhold ut Skarsfjorden. I forgrunn ser du Skogøya og i bakgrunn ser du den sørlige delen av Rebbenesøya. Trærne som stikker opp i bildet står på tomten og kan enkelt ryddes bort..
Tomten ligger i den sørlige enden av etablert hyttefelt.
Tomten ligger i den sørlige enden av etablert hyttefelt.
Tomtegrenser. Er du ute å kikker på tomten så vær obs på at tomten har tre tomtepinner i nedkant. Appen Navida kan benyttes for å lokalisere grensene.
Tomtegrenser. Er du ute å kikker på tomten så vær obs på at tomten har tre tomtepinner i nedkant. Appen Navida kan benyttes for å lokalisere grensene.
Tomten ligger i den sørlige enden av etablert hyttefelt.
Tomten ligger i den sørlige enden av etablert hyttefelt.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Det medfølger eierandel i felles naustomt like nedenfor hyttefeltet. Tomten ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende naustbebyggelse.
Hyttefeltet
Hyttefeltet
Kort avstand fra Tromsø. Ca. 50 minutter kjøretid fra Tromsø sentrum.
Kort avstand fra Tromsø. Ca. 50 minutter kjøretid fra Tromsø sentrum.
Terrenget bak hytta er flott jaktterreng. Terrenget går litt opp før det flater ut i småkuppert terreng med flere flott fjellvann.
Terrenget bak hytta er flott jaktterreng. Terrenget går litt opp før det flater ut i småkuppert terreng med flere flott fjellvann.
Området like utenfor Skarsfjorden er full av uberørte øyer og holmer med flotte sandstrender. Perfekt for utflukter med båt.
Området like utenfor Skarsfjorden er full av uberørte øyer og holmer med flotte sandstrender. Perfekt for utflukter med båt.
Hyttefelt og naustområde.
Hyttefelt og naustområde.