Skogsfjordveien 2097

Hansnes

Soverom
2 stk
Størrelse
54m2
Prisantydning
1 690 000,-

Flott fritidseiendom i vakre og naturskjønne omgivelser på Ringvassøya!Hytten inneholder: Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad.Det er i tillegg oppbevaringsmuligheter i bod. Fra stue er det utgang til veranda på 55 kvm., som vender mot nord, sø... Les merr og øst..Hytten ligger svært fint til i fantastiske omgivelser. I området er det gode muligheter for fiske, rype/elgjakt og friluftsliv - året rundt! Nydelig utsikt over Skogfjordvatnet og Middagsfjellet. Gangavstand fra hovedveien til hytten, samt til havet.For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.

Prisantydning: 1 690 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 51m2
Bruksareal: 54m2
Soverom: 2
Byggeår: 2006

Se full beskrivelse

Eiendom Skogsfjordveien 2097
9130 Hansnes
Oppdragsnummer 52-19-0314
Totalvurdering Flott fritidseiendom i vakre og naturskjønne omgivelser på Ringvassøya!

Hytten inneholder: Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad.

Det er i tillegg oppbevaringsmuligheter i bod. Fra stue er det utgang til veranda på 55 kvm., som vender mot nord, sør og øst..

Hytten ligger svært fint til i fantastiske omgivelser. I området er det gode muligheter for fiske, rype/elgjakt og friluftsliv - året rundt! Nydelig utsikt over Skogfjordvatnet og Middagsfjellet. Gangavstand fra hovedveien til hytten, samt til havet.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med eiendomsmegler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr.11 Bnr.53 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Eiendommen er anlagt på Ånes på østsiden av skogsfjorden, i området nedenfor utløpet av Skogsfjordelva. Skogsfjord er et attraktivt område for fritid og rekreasjon. Område med perifert bebyggelse med noen eldre boligeiendommer og fritidsboliger. Fra eiendommen er det ca. 80 km til Tromsø og ca. 30 km til Hansnes, som er kommuneadministrasjon i Karlsøy kommune. Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser. Utsikt over Skogsfjorden mot Rebbenesøy og vildre mot Grøtøy.
Adkomst Gangtilkomst til eiendommen via skogsti.
Tomt/beskaffenhet Tomten er skrånende og fallende mot vest-nordvest. Tomten framstår som naturtomt bevokst med stedets flora.
Boligtype, og eierform Selveier Hytte
Byggeår 2006
Areal Primærrom: 51 kvm, Bruksareal: 54 kvm, Bruttoareal: 60 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Åpen fundamentering med betongsøyler forankret til flisefjell. Kledning utvendig med splitpanel.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Vegger av bindingsverk, antatt isolert med min.ull. Trebjelkelag/stubbgulvkonstruksjon mot åpen fundamentering, antatt isolert med min.ull.

Dører og vinduer
Vinduer av 2-lags energiglass. Innvendige profilerte tredører. Malt ytterdør. Verandadør med glassfelt.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform med sperrer/limtre. Tekket med metallplater med sandstrø. Renner og nedløp av plastbelagt stål.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein J. Guttormsen datert 16.08.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 04.06.2019.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad.

Hytten har i tillegg oppbevaringsmuligheter i bod. Fra stue er deg utgang til veranda som vender mot, øst, nord og vest på 55 kvm. Verandaen har også tilkomst fra inngangspartiet.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein J. Guttormsen datert 16.08.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Innvendige overflater:
Gulv: Fliser, furubord/parkett.
Vegg: Panel.
Himling: Panel.

Kjøkken:
Innredning med glatte fronter. Ventilator. Opplegg til oppvaskmaskin. Innredningen er gjenbruk, og er noen år eldre enn hytta.

Bad og vaskerom:
Baderom med malt strutkurtapet på vegger og vinyl med oppbrett på gulv. Det er montert dusjkabinett, servant og cinderella forbrenningstoalett. Sluk i gulv. Rommet ventileres via vinduet.
Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av våtrommene.

Øvrig:
Skjult elektrisk anlegg. Skap med automatsikringer.
Avløpsrør av plast. Vannrør av kobber.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein J. Guttormsen datert 16.08.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming. Vedfyring i stue. Uisolert stålpipe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Selger opplyser om at det er biloppstillingsplass/parkeringsplass nede ved hovedvegen (avkjørsel fra hovedvegen).
Tomten Areal: 1 362 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er tilknyttet vann fra brønn som er felles med et par naboer. Trykkpumpe i brønnhus og varmekabel på vannledning. Avløp til resipient.
Regulering Området er ikke regulert, men parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)) i kommuneplanens arealdel, jf. opplysninger fra Karlsøy kommune datert. 01.08.2019.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 16.08.19
Takster og verdier Teknisk verdi ;1 900 000,-
Verdi takst ;1 900 000,-
Formuesverdi Bestilt, men ikke mottatt fra Skatt Nord.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 1 705,- pr. År.
Adgang til utleie Hytten kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

2004/1301-1/97 Jordskifte 26.01.2004
Grensegangsak nr.: 10/200-19.00 - SKOGSFJORD
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 1936-11/14

Rettigheter i eiendomsrett
1977/6093-2/97 Bestemmelse om veg 24.11.1977
rettighetshaver:Knr:1936 Gnr:11 Bnr:53
bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om kloakkledning

Rettigheter på 1936-11/14
Rettigheter i eiendomsrett

1979/6516-1/97 Best. om adkomstrett 26.09.1979
rettighetshaver:Knr:1936 Gnr:11 Bnr:53
Bestemmelse om vannledning

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring IF
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Ferdigattest
Tegninger
LNF (landbruk, natur og fritid)
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke.

Arealer er beregnet av takstmann og selger. Megler har ikke kontrollmålt arealet.

Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Flott utsikt
Flott utsikt
Store vindusflater i stue som sørger for godt lysinnslipp
Store vindusflater i stue som sørger for godt lysinnslipp
Åpen og romslig stue/kjøkken
Åpen og romslig stue/kjøkken
Praktisk vedfyring i stue som gir god varme
Praktisk vedfyring i stue som gir god varme
Kjøkkeninnredning med gode oppbevaringsmuligheter i over- og underskap
Kjøkkeninnredning med gode oppbevaringsmuligheter i over- og underskap
God plass til spisebord ved kjøkken
God plass til spisebord ved kjøkken
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 1
Soverom 1
Praktisk hems med trapp fra stue/kjøkken
Praktisk hems med trapp fra stue/kjøkken
Ulike møbleringsmuligheter på hems
Ulike møbleringsmuligheter på hems
God plass på hems
God plass på hems
Baderom med Cinderella forbrenningstoalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.
Baderom med Cinderella forbrenningstoalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.
Fliselagt gulv i gang
Fliselagt gulv i gang
Planskisse
Planskisse
Inngangsparti
Inngangsparti
Stor og flott hytte i fine omgivelser
Stor og flott hytte i fine omgivelser
Område
Område
Fantastisk utsikt utover havet
Fantastisk utsikt utover havet
Fine turmuligheter i området
Fine turmuligheter i området
Området rundt eiendommen er åpent og luftig
Området rundt eiendommen er åpent og luftig
Gangavstand til sjøen
Gangavstand til sjøen
Hytten ligger fint til med god utsikt
Hytten ligger fint til med god utsikt
Område
Område
Område
Område
Illustrasjon av vei, fra parkeringen til hytten (privat bilde)
Illustrasjon av vei, fra parkeringen til hytten (privat bilde)