Lenangsøyrveien 361

Svensby

Soverom
2 stk
Størrelse
78m2
Prisantydning
2 450 000,-

Idyllisk enebolig med nydelig utsikt mot fjorden og Lyngsfjellene, og veldig stor tomt !Boligen har en fin beliggenhet like ved Lenangsøyra i Lyngen kommune, hvor eiendommen grenser til sjø og har egen strandlinje.Boligen er omfattende renovert de ... Les mersiste årene og holder god standard, og inneholder romslig stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom. Integrerte hvitevarer på kjøkken. Område mellom stue og kjøkken er innredet som peisstue med montert vedovn.Umiddelbar nærhet fra eiendommen til store friluftsområder, og området er svært populært for både sjø- og alpine aktiviterer året rundt. I nærområdet finnes dagligvarehandel, skole og barnehage. Ca. 40 km til kommunesenteret Lyngseidet og ca. 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet.

Prisantydning: 2 450 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 68m2
Bruksareal: 78m2
Soverom: 2
Byggeår: 1938

Se full beskrivelse

Eiendom Lenangsøyrveien 361
9064 Svensby
Oppdragsnummer 52-19-0348
Totalvurdering Idyllisk enebolig med nydelig utsikt mot fjorden og Lyngsfjellene, og veldig stor tomt !
Boligen har en fin beliggenhet like ved Lenangsøyra i Lyngen kommune, hvor eiendommen grenser til sjø og har egen strandlinje.

Boligen er omfattende renovert de siste årene og holder god standard, og inneholder romslig stue, kjøkken, bad/vaskerom og 2 soverom. Integrerte hvitevarer på kjøkken. Område mellom stue og kjøkken er innredet som peisstue med montert vedovn. Fjøs på tomt inneholder bod, husdyrrom og låve.

Umiddelbar nærhet fra eiendommen til store friluftsområder, og området er svært populært for både sjø- og alpine aktiviterer året rundt. I nærområdet finnes dagligvarehandel, skole og barnehage. Ca. 40 km til kommunesenteret Lyngseidet og ca. 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet.
Matrikkel Gnr.112 Bnr.81 i Lyngen kommune
Beliggenhet Eiendommen ligger like ved Lenangsøyra i Lyngen kommune. Området er svært populært for fritidsbebyggelse. Området er også svært populært for både sjø og alpine aktiviteter året rundt. Eiendommen grenser til sjø, har egen strandlinje og vurderes derfor som attraktiv og lett omsettelig i dagens marked.
Det er ca. 40 km til kommunesenteret Lyngseidet. Der finnes det et utvalg av butikker, alle kommunale servicefunksjoner og fergeforbindelse nordover.
Det er relativt kort reiseavstand til Tromsø, med ca. 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet.
Adkomst Adkomst fra offentlig vei med privat vei frem til eiendommen.
Tomt/beskaffenhet Lett skrånende tomt som ligger nedenfor veien. Naturtomt med noe opparbeidet plen. Adkomstvei og parkeringsplass er gruset. Tomten ligger idyllisk til med noe utsikt mot fjorden. Eiendommen grenser til sjø og har egen strandlinje.
Eiendommen er en tidligere landbrukseiendom som ikke lenger er i drift. Dyrket mark leies ut til nabobruket. I følge oversikt fra NIBIO er eiendommen på 94,1 daa og består av følgende markslag;
Fulldyrket jord: 2 daa
Overflatedyrka jord: 7,8 daa
Innmarksbeite: 17,6 daa
Produktiv skog: 27,4 daa
Annet: 41,3 daa

Verdiberegning av fulldyrket jord er basert på produktivitet. I vår del av landet ligger gjennomsnittlig forproduksjon på ca. 270 f.e pr daa/år. Dette gir en verdi på fulldyrket areal som ligger i mellom 2000- 2500 kr pr daa. Overflategjødslet innmarksbeite har en normalverdi på kr. 1250,- pr.daa.
Produktiv skog verdsettes ut fra bonitet, men også ut fra tilkomst og tilgjengelighet. Lett tilgjengeligskog verdsettes normalt fra kr 400- 500,- pr.daa.

Opplysninger jf. verditakst utført av Bjørn Elvemo datert 24.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Boligtype, og eierform Enebolig
Byggeår 1938
Areal Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 78 kvm, Bruttoareal: 84 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Bad: 1, Antall rom: 3
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Opprinnelig del av boligen er fundamentert på grunnmur av plasstøpt betong. Tilbygg er fundamentert på søyler.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger i opprinnelig del er utlektet og tilleggsisolert. Det er montert ny vindsperre og yttervegger er kledd med trepanel.

Dører og vinduer
Tilbygget del med yttervegger av 6" bindingsverk, isolert med 15 cm mineralull. Yttervegger er bygget opp utvendig med vindtette plater, vindsperre og er kledd med liggende dobbelfalset trepanel.
Vinduer med 2-lags isolerglass i fabrikkmalte karmer og rammer av tre. Noen vinduer har gjennomgående sprosser og sidehengslede åpningsvinduer.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltak bygget opp med sperreverk av tre, tekket med stålplater med taksteinsprofil, takrenner og nedløp av stål.

Øvrig:
Ved inngang er det bygget platt av trykkimpregnerte materialer. Egen inngang til kjeller.
Nytt tilbygg i 2015 og tak/fasade på "gammelt" bygg totalrenovert, ferdig i 2015 jf. opplysninger fra hjemmelshaver.

Annet - Fjøs:
Bygningen er oppført på støpte fundamenter med gjødselkjeller under husdyr-del. Oppført dels av tømmer og dels av bindingsverk.
Yttervegger er kledd utvendig med trepanel. Tidligere husdyrrom er av tømmer.
Saltak med sperreverk av tre, tekket med galvaniserte bølgeblikkplater.
Låvebro er få år gammel.

Opplysninger jf. verditakst utført av Bjørn Elvemo datert 24.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ferdigattest for tilbygg til bolig datert 04.02.2016.
Innhold Inngår i P-rom:
1. etasje: Entré, stue, peisstue mellom stue og kjøkken, kjøkken, trapperom, bad/vaskerom.
Loft: 2 soverom.

Boligen inneholder også bod i kjeller.
Fjøs på 75 kvm inneholder bod, husdyrrom og låve.

Opplysninger jf. verditakst utført av Bjørn Elvemo datert 24.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Parkett, vinyl, betong.
Vegg: Fabrikkmalte plater, baderomspanel.
Himling: Malt trepanel, malte plater.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning med malte, profilerte fronter og dører. Benkeplate av laminat og integrerte hvitevarer.

Bad/vaskerom
Badet er innredet med dusj på vegg med innsving-bare dører, innredning med håndvask, wc og opplegg for vaskemaskin.

Opplysninger jf. verditakst utført av Bjørn Elvemo datert 24.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Åpent elektrisk anlegg med sikringsskap på vegg på loft. Oppgradert anlegg med automatsikringer med jordfeilbrytere. 50 Amp. hovedsikringer.
Vedovn montert i stue i 1. etasje. Pipe murt av elementer. Pipen er forblendet med fasadestein.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering på tomt.
Tomten Areal: 94 199 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Vannforsyning fra privat brønn på eiendommen.
Hovedinntak for vann og varmtvannsbereder er plasser i kjeller. Åpen rørinstallasjon i kobber. Det er montert trykkøkningspumpe i kjeller.

Privat avløp med slamavskiller og infilterasjonsanlegg.
Renovasjon/slam faktureres av Avfallsservice AS jf. informasjon fra Lyngen kommune.
Kostnader til renovasjon er ca. kr 2 500,- i året jf. verditakst utført av Bjørn Elvemo datert 24.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 450 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Bjørnar Elvemo den 24.06.19
Takster og verdier Teknisk verdi ;2 450 000,-
Verdi takst ;2 450 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: ,-
Formuesverdi sekundærbolig: 430 565,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Opplysninger jf. hjemmelshaver.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 2 442,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1938/2205-3/97 Bestemmelse om beiterett
08.11.1938 rettighetshaver:Knr:1938 Gnr:112 Bnr:36
Bestemmelse om torvrettigheter

1953/990006-1/97 Elektriske kraftlinjer
20.11.1953
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/1182-5/97 Jordskifte
25.03.1960 Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring If Skadeforsikring
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Ferdigattest
Tegninger
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Arealer er beregnet av takstmann og selger. Megler har ikke kontrollmålt arealet.

Megler:

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Eiendommen ligger idyllisk til med nydelig utsikt mot fjorden og Lyngsfjellene
Eiendommen ligger idyllisk til med nydelig utsikt mot fjorden og Lyngsfjellene
Fjøs på tomt inneholder bod, husdyrrom og låve
Fjøs på tomt inneholder bod, husdyrrom og låve
Lys og romslig stue
Lys og romslig stue
Store vindusflater gir rikelig med lysinnslipp, samt veldig fin utsikt mot fjell og fjord
Store vindusflater gir rikelig med lysinnslipp, samt veldig fin utsikt mot fjell og fjord
Utgang fra stue til terrasse ved inngangsparti
Utgang fra stue til terrasse ved inngangsparti
Peisstue mellom stue og kjøkken. Pipen til vedovn er forblendet med fasadestein
Peisstue mellom stue og kjøkken. Pipen til vedovn er forblendet med fasadestein
Kjøkken er innredet med malte profilerte fronter og dører, samt integrerte hvitevarer
Kjøkken er innredet med malte profilerte fronter og dører, samt integrerte hvitevarer
Godt med skap og benkeplass på kjøkken, samt plass til spiseareal
Godt med skap og benkeplass på kjøkken, samt plass til spiseareal
Entré
Entré
Bad/vaskerom er innredet med dusj på vegg med innsvingbare dører, servant med skap, wc og opplegg for vaskemaskin
Bad/vaskerom er innredet med dusj på vegg med innsvingbare dører, servant med skap, wc og opplegg for vaskemaskin
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Planskisse 1. etasje
Planskisse 1. etasje
Planskisse 2. etasje
Planskisse 2. etasje
Utgang fra stue til koselig terrasse ved inngangsparti
Utgang fra stue til koselig terrasse ved inngangsparti
Tomten er av rikelig størrelse på hele 94 199 kvm !
Tomten er av rikelig størrelse på hele 94 199 kvm !
Eiendommen grenser til sjø og har egen strandlinje
Eiendommen grenser til sjø og har egen strandlinje
Ca. 40 km til kommunesenteret Lyngseidet. Relativt kort reiseavstand til Tromsø, med ca. 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet
Ca. 40 km til kommunesenteret Lyngseidet. Relativt kort reiseavstand til Tromsø, med ca. 20 km til fergeleiet Svensby med ferge over Ullsfjorden til Breivikeidet