Stakkevollvegen 132 m. fl.

Tromsø

Soverom
0 stk
Størrelse
0m2
Prisantydning
25 000 000,-

Eiendomsportefølje for salg. Stakkevollvegen 132 AS org. nr. 814 837 602. Selskapet eier to eiendomskonstellasjoner bestående av eneboliger langs Stakkevollvegen og ovenforliggende parallellgater. De to er: Stakkevollvegen 60 & 60 B Gulengvege... Les mern 45 og Stakkevollvegen 132 Langsundvegen 25 Samlede årlige leieinntekter er pr. 31.12.2018 NOK 836 500. Det kan foreligge potensiale for vesentlig økning av leieinntektene ved eks. utbedring av ledige arealer. Eiendommene leies ut til boligformål, og det tilkommer ikke merverdiavgift på leien. Komplett salgsoppgave med vedlegg fås ved henvendelse til megler. Nærværende dokument er bare et utdrag fra denne.

Prisantydning: 25 000 000,-
Boligtype: Tomter
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 0
Bruksareal: 0
Soverom: 0
Byggeår: 0
Energimerking:

Se full beskrivelse

Eiendom Stakkevollvegen 132 m.fl.
9010 Tromsø
Oppdragsnummer 52-19-0197
Totalvurdering Eiendomsportefølje for salg.

Stakkevollvegen 132 AS org. nr. 814 837 602.
Selskapet eier to eiendomskonstellasjoner bestående av eneboliger langs Stakkevollvegen og ovenforliggende parallellgater.
De to er:
Stakkevollvegen 60 & 60 B
Gulengvegen 45

og

Stakkevollvegen 132
Langsundvegen 25

Samlede årlige leieinntekter er pr. 31.12.2018 NOK 836 500. Det kan foreligge potensiale for vesentlig økning av leieinntektene ved eks. utbedring av ledige arealer.
Eiendommene leies ut til boligformål, og det tilkommer ikke merverdiavgift på leien.

Komplett salgsoppgave med vedlegg fås ved henvendelse til megler. Nærværende dokument er bare et utdrag fra denne.
Matrikkel Gnr.119 Bnr. 430 og bnr. 3443
Gnr.119 Bnr.736

og

Gnr.119 Bnr.8
Gnr.119 Bnr. 995

i Tromsø kommune
Byggeår Byggene er oppført i perioden 1900 - 1938, og modernisert noe i ettertid. Se vedlagte takster for nærmere informasjon.
Sentrale lover Handelen reguleres av kjøpsloven og avhendingsloven.
Prisantydning NOK 25 000 000
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Energiforbruk Eiendommene er ikke energimerket. Eier plikter å energimerke disse.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

- se vedlagte grunnboksutskrifter

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
"As is" Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas "as-is" i henhold til vedlagte aksjekjøpsavtale.

Eiendommen overtas i den stand som den var i ("as is") ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel:
- dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette kjøper.

Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. §3-9 ved budgiving.
Tilsvarende fravikelser som de ovennevnte gjøres i kjøpsloven.

Reguleringene ovenfor medfører ingen begrensning i kjøpers hevingsrett etter den alminnelige bakgrunnsretten.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av selger i forbindelse med transaksjonen, så er selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene.

Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at selger bare svarer for eventuelle feil som selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis kjøper ikke innen 60 dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir selger skriftlig melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett taper kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis kjøper ikke sender slik reklamasjon innen ett år etter Overtakelse.

Eventuelle uriktige angivelser av eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Det legges opp til en normal, tidsbegrenset teknisk-, juridisk- og økonomisk due dilligence (DD) periode etter akseptert bud.

Dersom funn i DD-prosess resulterer i krav fra Kjøper om mangelsbeføyelser eller prisavslag, står Selger fritt til å kunne gå fra avtalen eller til å godta prisavslag. Ingen av partene kan da rette krav
om kostnadsdekning eller annet mot den annen part.

Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen i forkant av budinngivelse, eller due dilligence -periode.

Selger forutsetter balansert aksjekjøpsavtale basert på meglerstandard.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.

Kjøper må avgi eiererklæring, og legitimere indirekte eiere eller rettighetshavere med større eierandel enn 25 %.
Vedlegg Til denne salgsoppgaven medfølger det viktige vedlegg. Disse er som følger, og skal anses som en del av salgsoppgaven:

Arealplan 0253 - Kommunedelplan Byutviklingsområde Stakkevollvegen
Grunnkart med V/A
Matrikkelrapport med matrikkelkart
Eiendomsrapport
Ubekreftede grunnboksutskrifter

Bygningstegninger mottatt fra kommunen for de enkelte eiendommene fås ved henvendelse til meglerforetaket.
Mangler På baderom i hovedplan ute i gang i Stakkevollvegen 132 er gulv skadet og må påregnes renovering. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen vurderer ekspropriasjon av en mindre andel av tomteområdet i Stakkevollvegen 132 til busstopp. Det er ikke kommet endelig forslag, og selger har påklaget en slik løsning.

Megler:

Børge Johansen

+47 975 23 375

Ben-Ruben Heimstad

+47 977 14 629

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Eiendommene ligger i to konstellasjoner.
Eiendommene ligger i to konstellasjoner.
Nordlige del - Stakkevollvegen 132 og Langsundvegen 25
Nordlige del - Stakkevollvegen 132 og Langsundvegen 25
Stakkevollvegen 132 og Langsundvegen 25
Stakkevollvegen 132 og Langsundvegen 25
0
Søndre del - Stakkevollvegen 60 & 60 B og Gulengvegen 45
Søndre del - Stakkevollvegen 60 & 60 B og Gulengvegen 45
Stakkevollvegen 60 & 60 B og Gulengvegen 45
Stakkevollvegen 60 & 60 B og Gulengvegen 45
Sørøstorientering
Sørøstorientering
Utdrag planid. 0253
Utdrag planid. 0253
Selskapsstruktur
Selskapsstruktur
Utsnitt av plan, søndre del
Utsnitt av plan, søndre del
0

Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Lukk