Tønsvikdalen 137

Krokelvdalen

Soverom
2 stk
Størrelse
40m2
Prisantydning
990 000,-

Hytta ligger skjermet til på en flat naturtomt ved Tønsvik elva og innehar en nydelig utsikt. Kort vei til flotte naturområder som byr både på bær og sopp, samt fiskemuligheter i elva og jakt i terrenget rundt!Den inneholder vindfang/kjøkken, sanit ærrom, stue m/kokeplass og 2 soverom. I tillegg er det hems over soverommene. Annekset har fire soveplasser fordelt på to rom. Det er også en bod med skjermet platting. Alt av inventar kan overtas så nye kjøpere kan bare flytte rett inn!Det er ikke innlagt vann eller strøm, men både aggregat og gass.På sommer er det kjørbar vei hel fram til hytta.For ytterligere informasjon og vising ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund. ... Les mer

Prisantydning: 990 000,-
Boligtype: Annet fritid
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 40m2
Bruksareal: 40m2
Soverom: 2
Byggeår: 1985

Se full beskrivelse

Eiendom Tønsvikdalen 137
9023 Krokelvdalen
Oppdragsnummer 52-19-0280
Totalvurdering Lun hytte i naturskjønne omgivelser - kun 20 min fra Tromsø!

Hytta ligger skjermet til på en flat naturtomt ved Tønsvik elva og innehar en nydelig utsikt. Kort vei til flotte naturområder som byr både på bær og sopp, samt fiskemuligheter i elva og jakt i terrenget rundt!

Den inneholder vindfang/kjøkken, sanitærrom, stue m/kokeplass og 2 soverom. I tillegg er det hems over soverommene og anneks.
Det er ikke innlagt vann eller strøm, men både aggregat og gass.

På sommer er det kjørbar vei hel fram til hytta.

For ytterligere informasjon og vising ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund.
Matrikkel Gnr.11 Bnr.24 i Tromsø kommune
Adkomst Adkomst til eiendommen fra offentlig hovedveg, via skogsveg på hovedbruket.

Avstand til Tromsø er på 17 km til grustaket/parkeringsplassen ved Tønsvik elva + 2 km etter skogsveg opp Tønsvikdalen. Adkomstvegen er kun til bruk som kjøreveg i sommerhalvåret.
Tomt/beskaffenhet Flat tomt anlagt framme mot brinken på nordsiden av Tønsvikelva . Bom montert nede ved parkeringsplass/hovedveg. Området rundt hytta framstår med lyng og bjørkeskog. Eiendommen er inngjerdet, gjerdet følger muligvis ikke tomtegrensen og kan være montert inne på hovedbrukets eiendom. Tomten har fiktive grenser.
Boligtype, og eierform Selveier Fritidseiendom
Byggeår 1985
Areal Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 40 kvm, Bruttoareal: 43 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 2, Antall rom: 3
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Ringmur av betong med kryperom. Stubbgulvkonstruksjon/trebjelkelag som er midtunderstøttet av tredragerer på betongsteinpunkt direkte på grunnen.
Liten inspeksjonsluke på nordsiden, kryprommet er kun utvendig besiktiget. Registrert fukt/kondensrelaterte skader i stubbgulv i området innenfor luke.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger av 3" tømmer/dobbelpløyd plank.

Dører og vinduer
Vinduer av type koblete vinduer med gjennomgående sprosser i ytterste glasslag. Innvendig profilert tredører. Profilert furudør som ytterdør.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakkonstruksjon med takåser. Tekket med pappshingel. Renner og nedløp av plastbelagt stål.
Svalgang/terrasse foran inngang med sperretak tekket med gjennomlysbare plater.

Anneks.
Åpen fundamentering på kreosotimpregnerte og uimpregnerte tresøyler. Vegger av bindingsverk og ett av rommene antas være isolert. Saltakform. Tekket med pappshingel. Annekset er overflate innredet og inneholder to oppholdsrom. Svalgang foran inngang. Svalgangen er fundamentert direkte på terrenget.
Utvendig registreres det råteskader (under terreng) i uimpregnerte fundament/søyler.

Solplass/vedbod/utedo.
Vedbod på 5,5 kvm og utedo på 1,5 kvm. Enkel bindingsverkkonstruksjon på natursteinpunkt på grunnen. Sperretak med trobord.
Solplass med terrassedekke på 7,5 kvm. Takoverbygg over terrasse er tekket med gjennomlysbare plater.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 20.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest.
Innhold Inngår i P-rom:
Vindfang/kjøkken, sanitærrom, stue m/kokeplass, 2 soverom.

Hems over soverommene og anneks med 2 rom som er innredet kommer i tillegg.

Sydvendt terrasse på 11 kvm med takoverbygg foran inngangspartiet.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 20.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Vinyl, parkett.
Vegg: Plank, panel.
Himling: Trepanel.

Kjøkken: Enkel innredning/hyttekjøkken med benkeplate. Profilerte fronter. Spillvannsavløp til resipient/terreng.

Bad og vaskerom: Sanitæranlegg er ikke etablert.

Øvrig:
Noe/mindre lavvoltsanlegg er montert. Drives med solcellepanel.

Opplysninger jf. verditakst utført av Svein Guttormsen datert 20.06.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elementpipe. Fastbrenning/vedfyring i stue.
Tomten Areal: 1 000 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Eiendommen er ikke tilknyttet vann/avløp.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Jf. Kommuneplan datert 29.03.2017.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Svein Guttormsen den 20.06.19
Takster og verdier Teknisk verdi ;896 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: ,-
Formuesverdi sekundærbolig: 60 500,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 218,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Tryg Forsikring
Polisenummer: 6499297
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Verditakst
Selgers egenerklæring
Kommuneplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Söderberg & Partners. Og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Last ned:

Last ned prospekt

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Naturskjønne omgivelser med god tilgang på fri og rekreasjonsområder
Naturskjønne omgivelser med god tilgang på fri og rekreasjonsområder
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Avstand til Tromsø er på 17 km til grustaket/parkeringsplassen ved Tønsvik elva + 2 km etter skogsveg opp Tønsvikdalen
Avstand til Tromsø er på 17 km til grustaket/parkeringsplassen ved Tønsvik elva + 2 km etter skogsveg opp Tønsvikdalen
Alt selges møblert så nye kjøpere kan bare flytte rett inn!
Alt selges møblert så nye kjøpere kan bare flytte rett inn!
Stue
Stue
Stue/Kjøkken
Stue/Kjøkken
Stue/Kjøkken
Stue/Kjøkken
Kjøkken og gang
Kjøkken og gang
Hovedsoverom
Hovedsoverom
Soverom 2
Soverom 2
Sanitærrom - boligen har ikke innlagt vann
Sanitærrom - boligen har ikke innlagt vann
Planskisse
Planskisse
Uteområde
Uteområde
Anneks
Anneks
Anneks med 2 innredet rom
Anneks med 2 innredet rom
Fin uteplass/solplass med åpen og lyse omgivelser
Fin uteplass/solplass med åpen og lyse omgivelser
Solplass/vedbod/utedo
Solplass/vedbod/utedo
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet
Området og beliggenhet