Lauksletta

Tromsdalen

Soverom
stk
Størrelse
m2
Prisantydning
750 000,-

Prisantydning: 750 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Lauksletta
9021 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-19-0286
Totalvurdering To tomter selges samlet! Her har du mulighet til å bygge drømmeboligen, med naust i fjæra!

Eiendommene ligger fint til på Lauksletta i vakre Ramfjorden. 27/109 er på 1100 kvm, mens 27/74 (ved vannet) er på 203 kvm. Eiendommene har god utsikt ut over fjorden.

Området er ypperlig for friluftsinteresserte, med umiddelbar nærhet til sjø, vann, skog og friområder. Her er det mange muligheter, sommer som vinter. Rett nord for eiendommen ligger Tromsdalstinden.

Ramfjord skole ligger ca. 5 km unna tomten, og dagligvare 16 km unna i Tromsdalen. Tromsø by når du på ca. 15 minutter.

For visning eller nærmere informasjon, ta kontakt med eiendomsmegler Robin Cornelius Lund.
Matrikkel Gnr.27 Bnr.109 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tomtene ligger på ytre Lauksletta, ved inngangen til Ramfjorden. God utsikt over fjorden og naturskjønne omgivelser. Ca 15 minutters kjøring til Tromsø sentrum.
Adkomst Det er ikke opparbeidet adkomst til tomten
Tomt/beskaffenhet Naturtomt.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Tomten Areal: 1 303 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Det er ikke etablert vei, vann og avløpt på tomten.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). jf. Kommuneplan datert 29.03.2017.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det er et av de områdene i Tromsø kommune der det er skred- og rasfare. Men selger opplyser om at det ikke har vært noen som helst problemer rundt dette.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 750 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Ligningsverdi er ikke fastsatt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 130,- pr. år.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen

2008/814686-4/200 Bestemmelse om bebyggelse
08.10.2008
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:73
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Grunndata
2008/814665-1/200 Registrering av grunn
08.10.2008
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:11

Rettigheter på andre eiendommer:

Rettigheter på 1902-27/11, 1902-27/109
Rettigheter i eiendomsrett

2008/814686-2/200 Best. om adkomstrett
08.10.2008
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:73
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:74
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 1902-27/11, 1902-27/109
Rettigheter i eiendomsrett

2008/814686-3/200 Bestemmelse om bebyggelse
08.10.2008
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:73
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:74
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 1902-27/73
Rettigheter i eiendomsrett

2008/814686-5/200 Bestemmelse om bebyggelse
08.10.2008
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:27 Bnr:74
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Kommuneplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema


Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Robin Cornelius Lund

+47 974 35 860

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på: