Anton Jakobsens veg 46 B

Tromsdalen

Soverom
Størrelse
Prisantydning
2 990 000,-
Prisantydning: 2 990 000,-
Boligtype: Tomter

Se full beskrivelse

Eiendom Anton Jakobsens veg 46 B
9020 Tromsdalen
Oppdragsnummer 52-19-0285
Totalvurdering Flott mulighet! Utsiktstomt i Tromsdalen med meget gode sol- og lysforhold i attraktivt område. Anton Jakobsens veg er et veletablert boligområde med variert bebyggelse. Tomten er regulert til bolig og med BYA på inntil 25% og tomteutnyttelse på 30%.
Det ligger vann og avløp langs veien som man kan koble seg på. Kjøper må besørge å dekke dette selv.

Eiendommen har kort avstand til skole, barnehage, butikker, Pyramiden samt diverse friområder med turstier. Sentrum nås på ca 10 minutter med bil.

Eiendommen kan befares på egenhånd. For mer informasjon ta kontakt med Jurist / Eiendomsmeglerfullmektig Oda Loe.
Matrikkel Gnr.17 Bnr.1827 i Tromsø kommune
Beliggenhet Tromsdalen er et etablert boligområde med variert bebyggelse. Området er kjent for sine gode lys- og solforhold. Kort vei til Reinen og Tromsdalen skole (1.-7. klasse), Tromstun og Sommerlyst skole (8.-10. klasse) og flere barnehager (Dalen familie-, Fjellvegen og Myrvegen barnehage). AMFI Pyramiden ligger ca. 1 km unna som tilbyr alle hverdagslige servicetilbud - i tillegg ligger Tromsø sentrum og alle dens fasiliteter 10 min unna med bil. Like borte i gata ligger Eurospar Tromsdalen som nærmeste dagligvarebutikk.

For den mer aktive er det kort vei til diverse friområder med turstier i Tromsdalsområdet og Fløya, samt idrettsplass.
Adkomst Adkomst fra Anton Jakobsens veg.
Tomt/beskaffenhet Vestvendt tomt i lett hellende terreng.
Boligtype, og eierform Selveier Boligtomt
Areal
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Tomten Areal: 491 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vann og avløp ligger langs Anton Jakobsens veg. Kjøper må selv besørge VA-søknad og påkobling.
Regulering Eiendommen er regulert ihht. planidentifikasjon 0526 med ikrafttredelsesdato 28.08.1996, samt kommuneplanens arealdel 2017-226. Det er pågående regulering ihht. planident. 1781 og 1877.
Eiendommen 17/1827 omfattes både av reguleringsplan 0526 med ikrafttredelsesdato 28.08.1996 og kommuneplanens arealdel arealdel 2017-2027. Førstnevnte viser formål, vegføring, byggegrense samt tomteutnyttelse (TU=30% og BYA=25%). Sistnevnte plan tar for seg uteoppholdsareal, garasjeareal m.m.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 2 990 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Heftelser
2014/1091189-1/200 Erklæring/avtale 11.12.2014
Rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:17 Bnr:416
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Rettigheter
Rettigheter på 1902-17/416 Rettigheter i eiendomsrett
2014/1091189-2/200 Erklæring/avtale 11.12.2014
Rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:17 Bnr:1827
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Rettigheter på 1902-17/1114 Rettigheter i eiendomsrett
2015/63110-1/200 Erklæring/avtale 22.01.2015
Rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:17 Bnr:1827
Bestemmelse om plassering av bolig nærmere enn bygningslovens bestemmelser

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Reguleringsplan
Grunnkart
Nabolagsprofil
Budskjema med infoskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Visninger og Covid-19:

Vi tar situasjonen med Covid-19 på alvor og ønsker å unngå store fellesvisninger.

Ta kontakt med megler direkte for å avtale egen visning

Oda Loe

+47 450 96 886

Bli kontaktet:

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Utsiktstomt i Tromsdalen med meget gode sol- og lysforhold i et attraktivt boligområde
Utsiktstomt i Tromsdalen med meget gode sol- og lysforhold i et attraktivt boligområde
Tomten er regulert til bolig og det er tidligere godkjent dispensasjon fra denne tomteutnyttelsen
Tomten er regulert til bolig og det er tidligere godkjent dispensasjon fra denne tomteutnyttelsen
Tomten har en veldig bra beliggenhet, med gangavstand til barnehage, skole, dagligvarehandel og Pyramiden kjøpesenter med alle hverdaglige servicetilbud
Tomten har en veldig bra beliggenhet, med gangavstand til barnehage, skole, dagligvarehandel og Pyramiden kjøpesenter med alle hverdaglige servicetilbud
Kort vei til Tromsø sentrum med alle fasiliteter, som kan nås med 30 minutters gange eller 10 minutter med bil
Kort vei til Tromsø sentrum med alle fasiliteter, som kan nås med 30 minutters gange eller 10 minutter med bil
Kort vei fra tomt til flotte friområder og turstier i Tromsdalsområdet og Fløya
Kort vei fra tomt til flotte friområder og turstier i Tromsdalsområdet og Fløya
Veldig fin utsikt mot Tromsøya og Kvaløya
Veldig fin utsikt mot Tromsøya og Kvaløya
Området er kjent for veldig gode lys- og solforhold, hvor man kan nyte solrike dager til langt på kveld
Området er kjent for veldig gode lys- og solforhold, hvor man kan nyte solrike dager til langt på kveld
Fra gate rett ved tomt er det veldig gode bussforbindelser som tar deg til Tromsø sentrum og Giæverbukta
Fra gate rett ved tomt er det veldig gode bussforbindelser som tar deg til Tromsø sentrum og Giæverbukta
Privat bilde - Utsikt fra nabohuset fra høy 1. etasje
Privat bilde - Utsikt fra nabohuset fra høy 1. etasje