Malangsveien 535

Meistervik

Soverom
3 stk
Størrelse
74m2
Prisantydning
1 690 000,-

Mindre bolig/fritidsbolig med gode sol og utsiktsforhold.  Boligen er en del oppgradert de senere år og fremstår som godt vedlikeholdt. Sentralt plassert i Meistervika med kort veg til butikker, skoler og friområder med turterreng. Gode fiskemuligh... Les mereter i sjø, vann og elver. Kort veg til Målselva og Målsnes.Boligen inneholder følgende rom:1. etg. Stue, kjøkken, 3 soverom bad og gang. Frittliggende sjå på 11 kvm.Takoverbygg med svalgang foran inngang og sportsbod på totalt 14 m².Veranda på 9 m². Utgang fra stue.For ytterligere informasjon eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes.

Prisantydning: 1 690 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 74m2
Bruksareal: 74m2
Soverom: 3
Byggeår: 1969

Se full beskrivelse

Eiendom Malangsveien 535
9055 Meistervik
Oppdragsnummer 52-19-0180
Matrikkel Gnr. 91 bnr. 24 i Balsfjord kommune.
Totalvurdering Mindre bolig/fritidsbolig med solfylt beliggenhet i Meistervik i Malangen. Boligen er en del oppgradert de senere år og fremstår som godt vedlikeholdt. Boligen ligger sentralt i Meistervika med kort veg til butikker, skoler og friområder med turterreng og gode fiskemuligheter i sjø, vann og elver. Kort veg til Målselva og Målsnes.

Boligen inneholder følgende rom:
1. etg. Stue, kjøkken, 3 soverom bad og gang. Frittliggende sjå på 11 kvm.

Takoverbygg med svalgang foran inngang og sportsbod på totalt 14 m².
Veranda på 9 m². Utgang fra stue.

For ytterligere informasjon eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes.
Beliggenhet Eiendom anlagt i Nærheten av Mesterøya mot indre del av solrike Nordbotn i Malangen. Ca. 80 km til Tromsø. Ca. 30 km til Storsteinnes og ca. 3 km til Meistervik.. Naturskjønne omgivelser med gode muligheter for fiske og friluftsliv hele året. Kort avstand til campingplass, båthavn og butikk. Ca. 1 time og 10 minutters kjøring fra Tromsø via tunell fra Vikran.
God utsikt mot/over indre del av Malangen.
Adkomst Fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Sør og vestvendt tomt i hellende terreng. Tomten er delvis opparbeidet beplantet med busker og trær. Delvis naturtomt. Tomten heller og grenser mot elveløp.
Boligtype, og eierform Hytte Selveier, oppført i 1969, modernisert i 1985
Byggeår Eiendom oppført som bolig på slutten av 60-tallet. Tilbygd i front i moderne tid.
Eiendommen har god funksjon som fritidsbolig. Noe oppgradering/utbedring påregnes.
Areal Primærrom: 74 kvm, Bruksareal: 74 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA).
Arealer og planløsning kan avvike fra opprinnelige tegninger. Arealene er hentet fra takst.
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 1
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv
Antatt betongfundamenter. Grunnmur av betongstein med utvendig puss. Kryperom. Stubbgulvkonstruksjon mot kjeller. Tilbygd del med åpen fundamentering
med tresøyler på betongpunkt.
Del av kjeller med støpt gulv og del med jordgulv/kryperom. Gulvbjelker understøttet med tresøyler, registrert fuktrelater skade i en av søylene.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Yttervegger av bindingsverk med utvendig trepanelkledning. Åpen vindfang/svalgang foran inngangsdør.
Dører og vinduer
Vinduer av 2-lags energiglass og vinduer med koblet glass. Innvendige glatt malte dører. Hvit fabrikkmalt ytterdør med glassfelt. Verandadør med glassfelt.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltakform, sperretak med takåser. Tekket med metallplater.

Generelt om andre bygg
Det er oppført et uthus på eiendommen. Bygget har store skjevheter i fundamenter og bygget må utbedres/rives.
Ferdigattest iflg. opplysning fra Balsfjord kommune finnes det ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.
Innhold 1. etg. Stue, kjøkken, 3 soverom bad og gang. Frittliggende sjå på 11 kvm.

Takoverbygg med svalgang foran inngang og sportsbod på totalt 14 m².
Veranda på 9 m². Utgang fra stue.
Standard Gulv: Lamiant.
Vegg: Panel, malt tynnpanel, ferdigpanel, malt panel.
Himling: Malt panel/panel.

Bad og vaskerom
Dusj/wc: 1 servant med innredning og speil, 1 dusjkabinett, 1 wc. Vinyl m/oppbrett på gulv. Malte plater på vegg. Lufting må foretas fra vindu. Registrert motfall
fra sluk.
Fuktsøk er utført, ingen tegn til utilsiktet fukt. Det er benyttet protimeter fuktindikator for søk etter fukt som er påført under normal bruk av badet.
Kjøkken
Innredning med glatte fronter. Benkeplate av betong. Ventilator med omluft/kullfilter. Opplegg for oppvaskmaskin.

Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg. Tavle med skrusikringer. Montasje av el.anlegg tyder på noe egeninnsats. Ikke framlagt samsvarserklæring på anlegget.

VVS-installasjoner
Synlige deler med avløpsrør av plast. Vannrør av kobber.
Vanninntak av plast med varmekabel.
Varmtvannsbereder på 200 ltr. montert i kjeller.
Møblering/utstyr Selger opplyser at hvitevarer, tv med parabol og senger så kan medfølge. Personlige ting som er i hytta medfølger ikke. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisitet til oppvarming.
Vedfyring i stue. Teglsteinspipe. Det er ikke varmekilder i alle rom.
Parkering På tomten.
Tomten Eierform: Eiet tomt. Selger opplyser at areal på tomten er 1685 kvm, Det foreligger ikke målebrev på tomten. Tomtedokumentene er sendt av Balsfjord kommune til tinglysning.
Vei, vann og avløp Privat vann fra komme tilknyttet elv. Privat kloakk. Privat vei tilknyttet offentlig veg.
Regulering Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel. Spredt boligbebyggelse.
Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Dette innebærer at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre.
Se vedlagt situasjonskart.
Konsesjon Pga. eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dvs. at kjøper og selger må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for denne handelen at egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper og selger, og godkjennes av Kommunen før overtagelse. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysning og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 690 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Bohavet v Ing. Svein Guttormsen
Takster og verdier Teknisk verdi: kr. 1 707 000,-
Verditakst: kr. 1 630 000,-
Ligningsverdi Ligningsverdi : kr. 238 904,-,-
Sekundær ligningsverdi : kr. 860 053,-
Ligningsverdi pr. : 2018
Kommunale avgifter Kommunale avgifter
Eiendomsskatt 1.673,- kr pr år -
Feiing/tilsyn 1 053,-,- kr pr år inkl. mva.
Slamtømming 4.hvert år 1 143,75 ,- kr - kr. 285,94 pr. Slamavgift 48 mnd. avtale
Renovasjon 4 537,50,- kr pr år inkl. mva.
Totalt kr. 8 407,25
Energiforbruk Ikke opplyst av selger.
Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

Ingen servitutter registrert.
Ingen rettigheter registrert.

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Forsikring Vardia
Polisenummer: 547010
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:

Selgers egenerklæring
Takst
Reg. plankart
Matrikkelbrev
Nabolagsprofil
Budskjema

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte takst, og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen.
Diverse
Selger har tegnet Boligselgerforsikring gjennom Søderberg og Partners, og kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.

Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke. Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter.

Megler:

Ivar J. Nerdal

+47 977 89 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Stor veranda med utsikt mot Meisterøya og fjorden
Stor veranda med utsikt mot Meisterøya og fjorden
Koselig stue/kjøkken med vedfyring
Koselig stue/kjøkken med vedfyring
Stue med utgang til veranda
Stue med utgang til veranda
Fantastisk utsikt fra stua mot Meisterøya
Fantastisk utsikt fra stua mot Meisterøya
Nyoppført stue
Nyoppført stue
Meistervikveien 535 (7 of 16)
Meistervikveien 535 (7 of 16)
Praktisk kjøkken som er oppgradert
Praktisk kjøkken som er oppgradert
Entre
Entre
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Bad med dusjkabinett
Bad med dusjkabinett
Sportsbod
Sportsbod
Plantegning
Plantegning
Fasade
Fasade
Fasade
Fasade
Beliggenhet
Beliggenhet
Utsikt over området med båthavn og campingplass
Utsikt over området med båthavn og campingplass