Skogsfjordveien 976

Hansnes

Soverom
3 stk
Størrelse
64m2
Prisantydning
790 000,-

Flott fritidseiendom i vakre omgivelser på Ringvassøya! I området er det svært gode muligheter for rype/elgjakt, fiske og friluftsliv, året rundt. Eiendommen ligger flott til med utsikt over skogfjordvatnet og middagsfjellet.Eiendommen er bare 6 mi... Les merl fra Tromsø, hvilket tilsvarer en liten times kjøring. 20 minutter unna ligger Hansnes med butikker mv.Hytta er modernisert i ca. 1975 og inneholder 3 soverom, stor hems med sengeplass til to personer, kjøkken med tilhørende spisestue og en storstue med høyt under taket. Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold og rehabilitering må påregnes. Hytta har innlagt strøm og sommervann og utedo av enkel trekonstruksjon. På eiendommen står en sjå for nedfall.For nærmere info ta kontakt med ansvarlig megler Tom Espen Stormo.

Prisantydning: 790 000,-
Boligtype: Hytte
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 64m2
Bruksareal: 64m2
Soverom: 3
Byggeår: 1925

Se full beskrivelse

Eiendom Skogsfjordveien 976
9130 Hansnes
Oppdragsnummer 52-19-0313
Totalvurdering Flott fritidseiendom i vakre omgivelser på Ringvassøya! I området er det svært gode muligheter for rype/elgjakt, fiske og friluftsliv, året rundt. Eiendommen ligger flott til med utsikt over skogfjordvatnet og middagsfjellet.

Eiendommen er bare 6 mil fra Tromsø, hvilket tilsvarer en liten times kjøring. 20 minutter unna ligger Hansnes med butikk mv.

Hytta er renovert i 1975 og inneholder 3 soverom, stor hems med sengeplass til to personer, kjøkken med tilhørende spisestue og en storstue med høyt under taket. Bygningene bærer preg av manglende vedlikehold og rehabilitering må påregnes. Hytta har innlagt strøm og sommervann og utedo av enkel trekonstruksjon. På eiendommen står en sjå for nedfall.

For nærmere info ta kontakt med ansvarlig megler Tom Espen Stormo.
Matrikkel Gnr.13 Bnr.21 i Karlsøy kommune
Beliggenhet Hytta ligger ca. 200 meter inn fra hovedveien og 1,3 km nordøst for Skogsfjordvatnet. Gode solforhold
Adkomst Avkjøring fra FV 302. Gangsti fra biloppstillingsplass ved hovedvei.
Tomt/beskaffenhet Naturtomt rundt hytta. Tidligere vært ryddet og planert, men er nå tilvekst av villvekster, busker og kratt.
Boligtype, og eierform Selveier Hytte
Byggeår 1925
Modernisert: 1975
Areal Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 64 kvm, Bruttoareal: 69 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Soverom: 3, Antall rom: 4
Byggemåte Fundamentering, grunnmur og kjellergulv.
Natursteinsmur. Del av mures har rast inn i krypkjeller.
Krypkjeller har jord og grusgulv.
Det er fuktig miljø i kjeller.

Kontruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader.
Yttervegger med kjerne av pløyd plank i opprinnelig del. Tilbygg oppført i enkelt bindingsverk.
Utvendig monterte lemmer foran noen vinduer.
Ytterdør er malt fyllingsdør.
Innerdør er malt fyllingsdører.
Det er montert stige på vegg i stue til hems.

Takkonstruksjon med yttertak
Saltak av takåskonstruksjon med taktro.
Taktekke er eternittplater med bølgeprofil. Taktekket har store avvik og forvitring.

Piper, ildsteder og oppvarming
Elementpipe, pusset.
Vedovn montert i stue.
Vedovn med kokemulighet montert i kjøkken.

Opplysninger hentet fra tidligere verditakst utført av Eivind Arne Guneriussen, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Ferdigattest Ferdigattest finnes ikke i kommunens arkiv.
Innhold P-rom inneholder: 2 stuer, kjøkken, 3 soverom.
Standard Innvendige overflater:
Himling: Panel med synlige takåser
Vegger: Panel
Gulv: Malt tregulv, lakkert tregulv

Kjøkken
Enkel innredning med oppvaskbenk. Armatur tilkoblet sommervann.

Bad og vaskerom
Sommervann er tilkoblet dusj ute på vegg

VVS
Sommervann i slange fra bekk. Avløp med gråvann går til terreng.

Diverse
Boligen har åpent elektrisk anlegg. Åpent EL-skap med skrusikringer. Det opplyses at fjernavlesbar måler skal monteres.

Bygg B: 25 kvm sjå. Bygningen står for nedfall. Steinfundament. Jordgulv. Enkel trekonstruksjon med skjevheter. Utvendig panelt. Saltak med store avvik. Taktekke er rustangrepet bølgeblikk.

Bygg C: Frittstående utedo. Enkel trekonstruksjon.

Opplysninger hentet fra tidligere verditakst utført av Eivind Arne Guneriussen, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Det er opparbeidet biloppstillingsplass ved veien.
Tomten Areal: 1 600 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Hytta ligger ca. 200 meter fra hovedvei. Sommervann fram til hytta. Avløp med gråvann går til terreng.
Regulering Området er ikke regulert. Parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNF(R)) i kommuneplanens arealdel
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 790 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Formuesverdi Likningsverdi for 2016: 322 260,-
Ny ligningsverdi er bestilt.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter er bestilt. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:
1948/3623-2/97 Bestemmelse om vannledning.
13.11.1948
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:13 Bnr:7

1956/2924-1/97 Erklæring/avtale 22.06.1956
Bestemmelse om kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

1967/301126-1/97 Bestemmelse om vannrett 22.04.1967
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:13 Bnr:72
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om adkomstrett

1967/302956-2/97 Bestemmelse om vannrett 28.09.1967
rettighetshaver:Knr:1902 Gnr:13 Bnr:72
Bestemmelse om veg

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Egenerklæring
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.

Megler:

Tom Espen Stormo

+47 977 98 000

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Romslig storstue med høyt under taket
Romslig storstue med høyt under taket
Møblement medfølger
Møblement medfølger
Et av to soverom i tilknytning til storstue - køyeseng og godt med lagringsplass
Et av to soverom i tilknytning til storstue - køyeseng og godt med lagringsplass
Et av to soverom i tilknytning til storstue - kæyeseng og godt med lagringsplass
Et av to soverom i tilknytning til storstue - kæyeseng og godt med lagringsplass
Kjøkken med enkel kjøkkeninnredning og oppvaskkum
Kjøkken med enkel kjøkkeninnredning og oppvaskkum
Servant er tilknyttet sommervann
Servant er tilknyttet sommervann
Spisestue med fantastisk utsikt mot Skogsfjorden
Spisestue med fantastisk utsikt mot Skogsfjorden
Møbler følger med
Møbler følger med
Døren leder ut til overbygd inngangspart
Døren leder ut til overbygd inngangspart
Over spisestuen er det en romslig hems med plass soveplass til to
Over spisestuen er det en romslig hems med plass soveplass til to
Soverom i tilknytning til spisestue
Soverom i tilknytning til spisestue
planskisse 1. etasje
planskisse 1. etasje
Planskisse hems
Planskisse hems
Velkommen til Skogsfjordveien 976 - fritidseiendom i idylliske omgivelser!
Velkommen til Skogsfjordveien 976 - fritidseiendom i idylliske omgivelser!
Områdebilder
Områdebilder
Skogsfjordvatnet 13-21 - Drone (7 of 11)
Skogsfjordvatnet 13-21 - Drone (7 of 11)