Moanveien 7

Storsteinnes

Soverom
3 stk
Størrelse
157m2
Prisantydning
1 540 000,-

Boligen er beliggende på en stor tomt på ca. 1 293 kvm og er fordelt over 2 plan. I hovedplan er det vindfang, gang, 3 soverom, kjøkken, bad og stue. I kjeller er det gang, vaskerom/ bad og en praktisk stue nr. 2.Loft er delvis innredet og kan beny... Les merttes til god oppbevaring, dette i tillegg til flere boder.Parkering i romslig dobbelgarasje, samt på tomt!Fra boligen er det kort avstand til sentrum med flere servicetilbud, samt fine naturområder for skogstur og fiske.For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn Nerdal.

Prisantydning: 1 540 000,-
Boligtype: Enebolig
Eierform: Eier (Selveier)
Primærrom: 137m2
Bruksareal: 157m2
Soverom: 3
Byggeår: 1965

Se full beskrivelse

Eiendom Moanveien 7
9050 Storsteinnes
Oppdragsnummer 52-19-0210
Totalvurdering Enebolig sentralt plassert i boligfeltet Moan på Storsteinnes.

Boligen er beliggende på en stor tomt på ca. 1 293 kvm og er fordelt over 2 plan. I hovedplan er det vindfang, gang, 3 soverom, kjøkken, bad og stue. I kjeller er det gang, vaskerom/ bad og en praktisk stue nr. 2.
Loft er delvis innredet og kan benyttes til god oppbevaring, dette i tillegg til flere boder.

Parkering i romslig dobbelgarasje, samt på tomt! Stort arbeidsrom i bakkant av garasjen.

For ytterligere informasjon og visning ta kontakt med ansvarlig megler Jørn T. Nerdal.
Matrikkel Gnr.47 Bnr.145 i Balsfjord kommune
Beliggenhet Meget barnevennlig område. Noen steinkast unna finner du bl.a. barnehage, barne- og ungdomsskole, idrettshall, badebasseng, kunstgressbane, lysløype og flotte turstier. Gangavstand til sentrum, med butikker, lege, rådhus, kafe, bibliotek og andre fasiliteter. Sammenhengende gangfelt helt ned til sentrum.
Adkomst God adkomst fra offentlig vei.
Tomt/beskaffenhet Lett skrånet tomt opparbeidet med plen.
Boligtype, og eierform Selveier Enebolig
Byggeår 1965
Areal Primærrom: 137 kvm, Bruksareal: 157 kvm, Bruttoareal: 170 kvm
Primærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, f.eks. stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang. P-rom tilsvarer tidligere boligareal (BOA). BRA for et plan/bruksenhet er P-rom + S-rom (sekundærareal som f.eks. bod).
Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 1, Soverom: 3, Bad: 2, Antall rom: 4
Byggemåte Standarden på bolig er fra byggeår. Noen nyere overflater kunne ses, men hovedtrekkene på boligen er som fra byggeår.
Det vil si at vegger er 10 til 15 cm tykk, gulv antatt 20 cm og 15 cm i tak.
Tak var noe vanskelig å besiktige da det var innkledt fra innsiden.
Konstruksjon med antatt betongfundament, kjellervegger i pusset mur og bindingsverk over mur.
Takrenner i plast av eldre dato, antatt fra byggeår.
Vinduer i kjeller av eldre dato, vinduer i hovedplan hovedsakelig fra 2007, 2 eldre i stue.
Ytterdører standard isolert dør, nyere enn fra byggeår men likevel ikke helt ny.
Overflater generelt i bolig av eldre dato.
Yttertak tekket med stålplater, eldre dato.

Dobbelgarasje
Eldre garasje oppført med saltakkonstruksjon, betongplate på mark og vegger i bindingsverk. Det virker å være delvis isolerte vegger og tak. Dobbelgarasje med vippeporter. Bod bak parkeringsarealet.

Se vedlagt tilstandsrapport utført av Sigbjørn Fagertun datert 06.05.2019.
Ferdigattest Det foreligger ikke ferdigattest på boligen.
Innhold Inngår i P-rom:
Kjeller: Trappegang, vaskerom/ bad, stue.
1. etasje: Vindfang, gang, 3 soverom, kjøkken, bad, stue, trapp.

Det er 2 boder på tilsammen 20 kvm i kjeller som er med på å gi gode oppbevaringsmuligheter. Loft er delvis innredet.

Opplysninger jf. tilstandsrapport utført av Sigbjørn Fagertun datert 06.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Standard Gulv: Belegg.
Vegger: Plater, malte plater, malt mur, panel, tynnpanel, folie.
Himling med panel, malte glatte plater og malte takessplater.

Kjøkken
Eldre kjøkkeninnredning med malte trefronter, skyvedør på overskap, ventilator over komfyr. Stål servantplate med utslagsvask.

Bad og vaskerom
Bad med belegg på gulv, våtromsplater på vegg og plater i himling. Innredet med wc, dusj på vegg og vegghengt baderomsinnredning.

Øvrig:
Åpen elektrisk installasjon antatt fra byggeår.
Skruskiringer i skap.

Opplysninger jf. tilstandsrapport utført av Sigbjørn Fagertun datert 06.05.2019, samt opplysninger fra hjemmelshaver.
Møblering/utstyr Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger handelen. Ta kontakt med eiendomsmegler for nærmere informasjon.
Oppvarming Elektrisk oppvarming, med vedovn i kjeller og oljeovn montert i stue. (Oljeovn er forbudt å bruke fra og med 2020.)
Det er nedgravet oljetank på tomten.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg-/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene. Dette avviker fra bransjenormen.
Parkering Parkering i dobbelgarasje og på tomt.
Tomten Areal: 1 293 kvm, Eierform: Eiet tomt
Vei, vann og avløp Offentlig vei og avløp. Eiendommen er tilknyttet privat vann fra Storvatn Vassverk, dette medfører en årlig kostnad på kr. 1 757,50,-.
Regulering Kjøper er kjent med at område er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde).
Sentrale lover Handelen reguleres av avhendingsloven.
Prisantydning 1 540 000,-
Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning.
Oppgjør Oppgjør mellom partene foretas av:

Weboppgjør AS
Pb. 2454, Drotningsvik
5834 Bergen.
Tlf: 55 50 85 90
Fax: 55 50 85 99

Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen.
Takst / tilstandsrapport Takst utført av Sf-takst den 06.05.19
Takster og verdier Teknisk verdi ;1 762 000,-
Verdi takst ;1 540 000,-
Formuesverdi Formuesverdi primærbolig: 425 895,-
Formuesverdi sekundærbolig: 1 533 222,-
Formuesverdi gjelder for inntektsåret 2018.
Kommunale avgifter Kommunale avgifter: Kr. 13 845,- pr. År.
Adgang til utleie Boligen kan leies ut i sin helhet.
Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:

1989/4487-1/97 Bestemmelse om bebyggelse 14.09.1989
rettighetshaver:Knr:1933 Gnr:47 Bnr:238
Gjelder denne registerenheten med flere

For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakts representant.
Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes.
Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.
"As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2018 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner.
Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.

Vedlegg til salgsoppgaven er:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Tegninger
Reguleringsplan
Nabolagsprofil
Budskjema med informasjonsskriv

Det gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler.
Mangler For nærmere opplysninger om mangler se vedlagt verditakst og selgers egenoppgave som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen.
Diverse Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Megler:

Jørn T. Nerdal

+47 928 06 489

Bli kontaktet

Jeg ønsker å bli kontaktet på:
Enebolig med stor tomt.
Enebolig med stor tomt.
Romslig stue med utgang til veranda
Romslig stue med utgang til veranda
Stue
Stue
Stue
Stue
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Kjøkken
Stue nr 2
Stue nr 2
Stue nr 2
Stue nr 2
Det er loft som er delvis innredet, men takhøyde er under måleverdi
Det er loft som er delvis innredet, men takhøyde er under måleverdi
Soverom 1
Soverom 1
Soverom 2
Soverom 2
Soverom 3
Soverom 3
Baderom på hovedplan
Baderom på hovedplan
Bad
Bad
Bad
Bad
Baderom nr 2 i kjeller
Baderom nr 2 i kjeller
Her er det plass til vask/tørk
Her er det plass til vask/tørk
Baderom nr 2
Baderom nr 2
Gang
Gang
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Planskisse
Boligen har gode oppbevarings muligheter i flere boder
Boligen har gode oppbevarings muligheter i flere boder
Garasje
Garasje
Garasje
Garasje
Fine sol- og lysforhold på veranda
Fine sol- og lysforhold på veranda
Umiddelbar nærhet til barnehage, skole, basseng og idrettsanlegg - gangavstand til sentrum
Umiddelbar nærhet til barnehage, skole, basseng og idrettsanlegg - gangavstand til sentrum
Tomten er på ca. 1 293 kvm
Tomten er på ca. 1 293 kvm